Voor informatie over het Polycysteus Ovarium Syndroom verwijzen we u naar de informatie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Folder over het Polycysteus Ovarium Syndroom

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.