Bij de Parkinson-verpleegkundige kunt u terecht met alle vragen of problemen die te maken hebben met uw ziekte. Daarnaast kunt u onderwerpen bespreekbaar maken die belangrijk zijn voor u. Het hebben van deze ziekte kan ingrijpend zijn in het dagelijkse leven van u en uw partner. Om goed te leren omgaan met het hebben van Parkinson is kennis over de ziekte belangrijk. De Parkinson-verpleegkundige ondersteunt en begeleidt u door het geven van informatie, praktische tips en advies. Daarnaast biedt zij hulp bij het inschakelen van instanties om de thuissituatie van de patiënt zo optimaal mogelijk te houden. In overleg met de neuroloog regelt ze doorverwijzingen naar andere zorgverleners. Bij specifieke medische vragen over bijvoorbeeld medicatie of problemen overlegt ze met de neuroloog.

Doorverwijzing

De verwijzing vindt altijd plaats via uw behandelend neuroloog. De neuroloog of u zelf kunnen aangeven als er behoefte is aan het verpleegkundig Parkinson spreekuur.

Het verpleegkundig spreekuur

Het spreekuur vindt plaats op de poli neurologie van de ZorgSaam Ziekenhuis locaties, in Terneuzen, Oostburg en Hulst. Tijdens het gesprek wordt er een vragenlijst (anamnese) ingevuld. De verpleegkundige stuurt haar bevindingen naar de behandelend neuroloog en uw huisarts. Aan het eind van ieder gesprek zal zij samen met u en eventueel de neuroloog afspreken worden hoe vaak u ingepland wordt op het spreekuur. Wij stellen het op prijs dat ook uw partner of een familielid aanwezig is bij het gesprek.

Bereikbaarheid

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.