Binnenkort wordt u in het ZorgSaam Ziekenhuis opgenomen voor een pacemakerimplantatie. Voor dit onderzoek wordt u opgenomen via de verpleegafdeling cardiologie (A1). Op deze pagina vindt u algemene informatie over uw opname, de behandeling en richtlijnen voor thuis.

Doel van de pacemaker

Het samentrekken van het hart wordt geregeld met elektrische prikkels. Vanaf een bepaalde plaats in het hart, de sinusknoop, worden zulke prikkels afgeven en in het hart voortgeleid. Als gevolg van die elektrische prikkels trekt de hartspier samen en  wordt het bloed weggepompt.

Wanneer dit systeem niet goed werkt:

 • Pompt het hart te langzaam;
 • Is uw hartslag is onregelmatig;
 • Is de normale geleiding in uw hart geblokkeerd of ernstig vertraagd;
 • Neemt de hartslag bij inspanning niet voldoende toe;
 • Heeft u last van hartfalen.

De pacemaker zelf is een klein apparaatje dat onderhuids onder het rechter of linker  sleutelbeen geplaatst wordt. De pacemaker is via een ader met het hart verbonden door 1, 2 of 3 draden(lead) en registreert het hartritme.

Welke voor u van toepassing is, hoort u van de cardioloog.

Informatie vooraf

Afspraak

U krijgt schriftelijk of telefonisch de datum en het tijdstip waarop u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Medicatie

Gebruikt u medicijnen, neem ze dan in de originele verpakking mee op de dag van opname. U mag uw medicatie thuis innemen. Het is mogelijk dat de cardioloog uw medicatie aanpast in verband met het onderzoek.

In enkele gevallen moet u een aantal dagen voor het onderzoek stoppen met bepaalde medicatie. Als dit het geval is, dan staat dit in de uitnodigingsbrief die u van ons ontvangt / heeft ontvangen.

Indien u vragen heeft over het doorgaan of stoppen van medicatie, kunt u contact opnemen met de planning van het Cardiologisch Interventie Centrum.

Eten en drinken

Op de dag van opname mag u eten en drinken. U hoeft niet nuchter te zijn.

Wachttijden

Op het cardiologisch interventie centrum zijn meerdere behandelkamers, waar verschillende procedures worden uitgevoerd. Het kan voorkomen dat iemand die later binnenkomt, eerder dan u geholpen wordt. Helaas kunnen we niet precies aangeven op welk tijdstip de implantatie zal plaatsvinden. Dit is afhankelijk van voorafgaande procedures en/of spoedgevallen.

Meenemen naar het ziekenhuis

 • Identiteitsbewijs en afsprakenkaart;
 • Uw medicatie voor de komende 24 uur, samen met een medicatieoverzicht/paspoort. U kunt een overzicht/paspoort aanvragen bij uw apotheek;
 • Gebruikt u insuline, neem dan uw insulinepen en bloedsuikermeter mee;
 • Gemakkelijk zittende kleding en schoeisel wordt aangeraden;
 • Nachtkleding en toiletartikelen voor het geval dat u een nachtje moet blijven.

Goed om te weten

Omdat de implantatie onder steriele omstandigheden plaatsvindt, vragen wij u deze dag geen sieraden, nagellak, kunstnagels of make-up te dragen. Gebruik ook geen bodylotion. Tijdens het onderzoek mag u uw hoortoestel, bril of gebitprothese blijven dragen. We adviseren waardevolle spullen thuis te laten.

Bezoek

Indien u opgenomen wordt via de verpleegafdeling cardiologie (A1) mag er één volwassen persoon meekomen. Deze dient na het opnamegesprek de afdeling te verlaten en is welkom tijdens de reguliere bezoektijden. Voor de actuele bezoektijden verwijzen wij u naar onze website of kunt u telefonisch contact opnemen met de verpleegafdeling cardiologie (A1).

Zwangerschap

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Geef dit door aan uw behandelend cardioloog.

Complicaties

 • Nabloeding. Soms kan na het sluiten van de wond een bloeding optreden, waardoor deze zwelt en pijnlijker wordt.
 • Pneumothorax of klaplong (zeer zeldzaam). Bij een klein deel van de implantaties is het moeilijk de ader onder het sleutelbeen aan te prikken. Hierbij kan incidenteel de long geraakt worden waardoor een klaplong ontstaat. Dit herstelt eigenlijk altijd verder zonder problemen.
 • Dislocatie. Heel soms kan het voorkomen dat een draad losraakt en van zijn plaats gaat. Deze moet opnieuw op zijn plaats worden gelegd.
 • Infectie. Bij elke chirurgische ingreep is er kans op ontsteking of infectie. Dit kan gebeuren na dagen of weken maar soms ook na jaren. De pacemaker en de draden moeten dan tijdelijk verwijderd worden. Pas nadat de infectie is bestreden is, kan een nieuw systeem worden ingebracht.
 • Trombose. Soms wordt de ader waar de draden ingebracht zijn, afgesloten door een bloedstolsel, dit geeft meestal geen klachten omdat de afvoer van bloed uit de arm door andere aderen wordt overgenomen. Een enkele keer is er sprake van zwelling van de arm of een blauwe verkleuring van de hand. Dan dient u contact op te nemen met uw cardioloog, zodat u kunt starten met bloedverdunners.
 • Als er thuis problemen ontstaan zoals koorts, roodheid van de wond, duizeligheid en/of hartkloppingen, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw huisarts of het ziekenhuis.

Voorbereiding op de implantatie

Voor de implantatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de op de verpleegafdeling cardiologie (A1).

U wordt ontvangen door een verpleegkundige. Er zal een kort anamnese gesprek worden gehouden en u krijgt een infuus. Er is ruimte om vragen te stellen aan de verpleegkundige.

Na de pacemaker implantatie verblijft u minimaal één nacht in het ziekenhuis.

Het onderzoek

U wordt naar het Cardiologisch Interventie Centrum gebracht waar u wordt ontvangen door het behandelteam. Het team bestaat uit een cardioloog, cardiotechnicus en een aantal interventie verpleegkundigen.

U neemt plaats op de onderzoekstafel en wordt aangesloten aan de bewakingsmonitor. Tijdens het gehele onderzoek houden de cardioloog en de hartkatheterisatie verpleegkundigen uw hartritme goed in de gaten.

Na het desinfecteren van de huid, krijgt u een steriel laken over u heen. U krijgt een plaatselijke verdoving. U blijft tijdens de procedure volledig bij kennis. Als u onder de steriele lakens ligt en de verdoving werkt, gaat de cardioloog beginnen met de ingreep. Onder uw sleutelbeen wordt een ader gezocht en via deze ader worden de draden opgevoerd naar het hart en op de juiste plaats gelegd. Deze worden doorgemeten of ze goed elektrisch contact maken met de hartwand. Zo niet, dan worden deze verplaatst. Vervolgens wordt de ’pocket’ gemaakt. Dit is het plekje onder de huid waar de pacemaker komt. Daarna worden de draden aangesloten aan de pacemaker en wordt alles in de pocket geplaatst.

Vervolgens wordt de wond gehecht en met een pleister afgedekt. De ingreep duurt tussen de 1 en 3 uur, afhankelijk van het type pacemaker.

Na de implantatie wordt de pacemaker op uw specifieke ritmestoornissen afgesteld door de cardiotechnicus met behulp van een programmer.

Na de pacemakerimplantatie

Wanneer de implantatie klaar is, gaat u terug naar de verpleegafdeling cardiologie (A1). U krijgt na de implantatie een ECG, röntgenfoto en een pacemaker controle.

Om te controleren of de pacemaker goed zijn werk doet, wordt deze regelmatig gecontroleerd op de pacemaker poli. Het apparaat wordt dan uitvoerig doorgemeten en indien nodig bijgesteld.

Gedurende vijf weken na de implantatie mag u de arm aan de kant waar de pacemaker zit niet boven schouder hoogte bewegen. Dit vanwege het vastgroeien van de elektrodes in het hart. Ook de inwendige wond heeft tijd nodig om te genezen. Daarom is extra voorzichtigheid geboden bij tillen, rekken, strekken en activiteiten die krachtinspanning met zich meebrengen. Aan te bevelen is de schouder wel te bewegen, omdat deze anders vast kan gaan zitten.

Ontslag

Voordat u naar huis gaat, bespreekt de verpleegkundige uw medicijngebruik met u en krijgt u schriftelijke leefregels mee voor thuis.

Zeven tot tien dagen na de pacemaker implantatie komt u op wondcontrole bij de cardiotechnicus. Hier ontvangt u de pacemaker identiteitskaart. Vervolgens komt u om de zes maanden op pacemaker controle.

Geadviseerd wordt de eerste week na de implantatie niet zelf de auto te besturen.

Werkhervatting

Wanneer u weer mag werken, is van veel factoren afhankelijk en verschilt per persoon. U kunt dit, indien voor u van toepassing, na het onderzoek bespreken met uw cardioloog / cardiotechnicus

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u bellen met de cardiotechnicus, telefoonnummer: 0115-677125 of 0115-677418

Meer informatie over ZorgSaam Ziekenhuis en de verschillende cardiologische onderzoeken en behandeling kunt u vinden op onze website: www.zorgsaam.org/cardiologie

Contactgegevens

 • ZorgSaam Ziekenhuis
 • Cardiotechnicus
  • Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 uur – 16:30 uur. Telefoonnummer 0115-677125 / 0115-677418
  • E-mailadres: cardiotechnicus@zzv.nl
 • Planning Cardiologisch Interventie Centrum
  • Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 uur – 16:30 uur. Telefoonnummer: 0115-677131
  • E-mailadres: planningcicterneuzen@zzv.nl
 • Lounge Cardiologisch Interventie Centrum
  • Telefoonnummer: 0115-677061
 • Verpleegafdeling cardiologie (A1)
  • Telefoonnummer: 0115-688556
 • Poli cardiologie

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.