Bij u is een pacemaker geïmplanteerd. Deze helpt uw hartslag onder controle te houden. Om te controleren of de pacemaker goed zijn werk doet, controleert de cardiotechnicus deze regelmatig op de pacemakerpoli. Het apparaat wordt dan uitvoerig doorgemeten en eventueel bijgesteld.

U bezoekt de pacemakerpoli:

  • Voor ontslag.
  • Zeven dagen na implantatie (wondcontrole en u krijgt de pacemaker identiteitskaart).
  • Vijf weken na implantatie.

Gedurende deze periode mag u de arm waar de pacemaker zit niet boven schouderhoogte bewegen. De elektrodes moeten nog vast groeien in het hart. Ook de inwendige wond heeft tijd nodig om te genezen. Daarom is extra voorzichtigheid geboden bij tillen, rekken, strekken en activiteiten die krachtinspanningen met zich meebrengen. Aan te bevelen is de schouder wel te bewegen, omdat deze anders vast kan gaan zitten.

  • Vervolgens om de zes maanden.

Onderzoek

Het controleren van de pacemaker gebeurt op de pacemakerpoli (route 53). We controleren dan de werking van de pacemaker, hoe uw pacemaker de voorgaande periode gefunctioneerd heeft, evenals de batterij. We kunnen ruim van tevoren constateren wanneer de batterij van uw pacemaker aan vervanging toe is. Het is belangrijk om te weten dat de batterij van een pacemaker nooit plotseling leeg raakt. Gemiddeld gaat een batterij 7 tot 10 jaar mee, afhankelijk van het type en de instellingen.

Controle

Een controle duurt ongeveer 20 minuten. Indien uw pacemaker moet worden bijgesteld, kan het iets langer duren. Tijdens de controle kunt u een onaangenaam gevoel van hartbonzen ervaren. Dit zijn stoornissen in het ritme van uw hart. Om dit te kunnen zien, sluiten we u aan op een monitor. Na het onderzoek zijn de stoornissen weer verdwenen. De uitslag van het onderzoek krijgt u direct te horen van de pacemakertechnicus. U krijgt een afspraak voor een volgend bezoek aan de pacemakerpoli. Als bij de controle is gebleken dat de batterij bijna leeg is, maken we een afspraak om deze te vervangen. De draden naar het hart blijven gewoon zitten.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u terecht bij de cardiotechnicus, deze kunt u bereiken via 0115-688000 en vragen naar de cardiotechnicus.

Tenslotte

Als er thuis problemen ontstaan zoals koorts, roodheid van de wond, duizeligheid en of hartkloppingen moet u onmiddellijk contact opnemen met uw huisarts of het ziekenhuis.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.