De uroloog heeft met u besloten dat bij u het weefsel in de zaadballen (testikels) wordt verwijderd of één of beide zaadballen in zijn geheel. U wordt opgenomen op afdeling B1/Urologie in Terneuzen of afdeling 2 in Oostburg. Op deze pagina geven we u meer informatie over de ingreep, die ook wel orchidectomie wordt genoemd.

De testes ofwel zaadballen zijn ovaal van vorm en ongeveer vier tot vijf cm groot. Zij produceren de spermacellen en een groot deel van de mannelijke geslachtshormonen (testosteron).

Er kunnen verschillende redenen zijn om een of beide zaadballen weg te nemen:

  • Blijvende of vaak terugkerende infectie van de zaadbal of bijbal.
  • Draaiing van een zaadbal met bloedvaten (torsie).
  • Prostaatkanker of zaadbalkanker.

De verwijdering van één zaadbal hoeft niet te leiden tot vermindering van libido of impotentie. Ook de vruchtbaarheid hoeft niet te verminderen als er nog één zaadbal over is. De zaadbal kan via de balzak of via de lies verwijderd worden.

Typen orchidectomie

Er zijn ruwweg twee chirurgische methoden voor orchidectomie: eenvoudige (via de balzak; het scrotum) en radicale (via de lies). De keuze voor een methode hangt af van de aandoening waarvoor de operatie nodig is. Bij een eenvoudige orchidectomie maakt de arts een kleine insnijding in de balzak. Via deze insnijding verwijdert hij de zaadbal. Bij orchidectomie via de lies maakt de arts een horizontale insnijding in het onderste gedeelte van de buik. Daarna duwt hij de zaadbal omhoog en verwijdert deze via de insnijding. In sommige gevallen wordt een laparoscopische verwijdering (kijkoperatie) van de zaadbal uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij torsie van een niet-ingedaalde zaadbal. Bij deze procedure worden instrumenten via kleine openingen in de huid in de buik ingebracht.

Voorbereiding

Het is van groot belang dat u, indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dit vooraf bespreekt met de uroloog. In overleg met u bepaalt de anesthesist dan vanaf welk moment u, tijdelijk, met deze medicijnen moet stoppen.

Als bij u kanker is geconstateerd, zal de urologische oncologieverpleegkundige u begeleiden voor, tijdens en na uw opname. De urologische oncologieverpleegkundige is een verpleegkundige die na haar algemene opleiding zich verder gespecialiseerd heeft in het begeleiden en verzorgen van patiënten met urologische kanker.

Opname en verblijf

Het is in principe een dagopname. Het kan gebeuren dat u nog een nachtje in het ziekenhuis moet blijven. Breng bij de opname uw medicijnen en de gegevens van uw ziektekostenverzekering mee. De dag van de operatie wordt u op de afdeling opgenomen. De verpleegkundigen scheren de operatieplek.

Nuchter blijven

Als uw operatie voor 12 uur gepand staat, mag u vanaf 24.00 uur niet meer eten. Is de operatie na 12 uur gepland dan mag u nog een licht ontbijt. Wel mag u tot twee uur voor de operatie heldere vloeistoffen drinken (geen koffie of melkproducten). Ook is het verstandig vanaf 24.00 uur niet meer te roken.

Operatie

Tijdens de operatie mag u geen sieraden, horloge, contactlenzen, gebit of bril dragen. U krijgt een operatiejasje aan. Daarna krijgt u de premedicatie voor de narcose. Dit zijn medicijnen waarvan u wat slaperig wordt, zodat u rustig naar de operatiekamer gaat. De verpleegkundige brengt u naar de recovery, hier bereiden ze u verder voor op de operatie.

De ingreep vindt plaats op de operatiekamer onder verdoving van een ruggenprik. Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt. De uroloog legt een drukverband als de operatie via de balzak gaat. Daarnaast krijgt u een infuus voor extra vocht en eventueel medicijnen. De operatie duurt ongeveer 1 uur. Voordat u weer naar de afdeling gaat, verblijft u nog korte tijd op de uitslaapkamer.

Na de operatie

Zodra u terug bent op de afdeling mag u weer eten en drinken. U blijft in bed tot het gevoel in de benen weer helemaal terug is. Het is belangrijk dat u binnen 6 uur na de ingreep geplast heeft, zodat er niet teveel druk op de onderbuik komt.

Pijnstillers

Pijn na een operatie is normaal. Met de voorgeschreven pijnmedicatie moet de pijn op een voor u goed aanvaardbaar niveau zijn. Na de operatie krijgt u, op voorschrift van de anesthesioloog, vier keer per dag paracetamol en zo nodig aanvullende pijnstillers.

Enkele malen per dag zal de verpleegkundige een zogenaamde “pijnscore” afnemen om samen met u de pijn te “meten” en de pijnstilling vast te stellen.

Leefregels

  • Na 24 uur mag het drukverband verwijderd worden en mag u voor het eerst douchen.
  • Gedurende 48 uur moet u een strakke onderbroek dragen om de balzak te steunen.
  • Na 48 uur mag u het werk hervatten.
  • U mag na 2 weken weer sporten, zwemmen en fietsen.

Mogelijke risico’s / complicaties

Na de operatie kan de balzak nog wat dik zijn door vocht en blauw van een bloeduitstorting. Dit is niet verontrustend en moet met een week grotendeels afgenomen zijn.

Heeft u problemen (koorts boven 38,5 graden, veel pijn of hevige zwelling van de balzak) dan kunt u tijdens kantooruren de polikliniek urologie bellen. Buiten kantooruren uw huisarts/huisartsenpost.

Controle

De controle afspraak is na +/- 6 weken op de poli urologie.

Belangrijke telefoonnummers

De informatie op deze pagina beschrijft de algemene procedure en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Heeft u na het lezen hiervan behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met polikliniek urologie.

  • Locatie De Honte in Terneuzen:        0115 68 83 40
  • Locatie Antonius in Oostburg:           0117 45 93 73
  • Locatie Liduina in Hulst:                     0114 37 39 00

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.