Ligging en functie van een slijmbeurs

Een slijmbeurs is een soort stootkussentje en komt voor op botdelen die uitsteken. De meeste klachten komen voor bij de slijmbeurs op de elleboog en de knie.

Aandoeningen aan de slijmbeurs

De slijmbeurs kan door een klap of een val beschadigd worden en zich vullen met bloed. Op dat moment kan men meestal volstaan met het leegzuigen van de slijmbeurs, waarna een drukverband wordt aangelegd. Anders is het, wanneer de slijmbeurs herhaaldelijk wordt beschadigd of geïrriteerd raakt. Daardoor kan er een blijvende zwelling met vochtophoping ontstaan die ook ontstekingsverschijnselen kan vertonen. Het steunen op de elleboog of op de knie is dan pijnlijk.

De behandelingsmogelijkheden

Leegzuigen

Als eerste stap in de behandeling komt het leegzuigen en het inbrengen van een ontstekingsremmend middel (corticosteroïdpreparaat) in aanmerking. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt vaak besloten tot het operatief verwijderen van de slijmbeurs.

Operatie

De operatie kan onder plaatselijke verdoving of onder narcose geschieden, afhankelijk van de grootte en de toestand van de slijmbeurs. Bij acute ontstekingsverschijnselen van de slijmbeurs wordt in eerste instantie volstaan met het openmaken van de slijmbeurs. De inhoud kan dan gemakkelijk wegvloeien.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo ook is bij deze operatie de normale kans op complicaties van een operatie aanwezig. Een recidief is ook mogelijk: de slijmbeurs komt dan weer terug.

De nabehandeling

Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben, waarvoor u pijnstillers als paracetamol kunt gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om voor de ingreep al vast deze pijnstillers in huis te hebben. U krijgt zo nodig voor enige tijd een steunend verband. Een afspraak voor controle op de polikliniek zal voor u worden gemaakt.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden, verpleegafdeling B1, telefoon 0115 – 688581.

Wanneer zich thuis na de operatie problemen gerelateerd aan de behandeling voordoen, neem dan contact op het ziekenhuis:

  • Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur de polikliniek Chirurgie, telefoon 0115 – 688423.
  • Zonodig kunt u buiten deze tijden bellen met het Avond, Nacht en Weekend Hoofd telefoon 0115 – 688156

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.