Op Koers is een cursus speciaal voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Als je een chronische ziekte hebt kan je te maken krijgen met lastige situaties, zoals:

 • ziekenhuisopnames & doktersbezoek.
 • medicijnen, medische ingrepen en leefregels.
 • afwezigheid van school.
 • lastige vragen van leeftijdgenoten.
 • niet mee kunnen doen met activiteiten.

In de cursus zoeken we samen naar oplossingen om met dit soort situaties om te gaan, zodat je je beter en sterker gaat voelen.

Wie?

In de groepen kom je kinderen of jongeren tegen van jouw leeftijd die net als jij een chronische ziekte hebben. Er is een groep voor kinderen die in groep 5 t/m 8 zitten van de basisschool en een groep voor jongeren op het middelbare onderwijs. Ook ouders kunnen aan een aparte oudercursus deelnemen.

Wat?

In de cursus bekijken we video’s, doen we opdrachten en praten we vooral veel over onderwerpen die te maken hebben met wat jij hebt meegemaakt, bijvoorbeeld:

 • Hoe kom je aan de juiste informatie?
 • Hoe stel je vragen aan de dokter?
 • Waarom heb je soms een rotgevoel en wat kun je hieraan doen?
 • Wat kun je niet, maar vooral wat kan je WEL doen?
 • Hoe kun je je beter ontspannen?

Waar?

De cursus vindt plaats in ZorgSaam Ziekenhuis, locatie De Honte in Terneuzen.

Meedoen?

Als je geïnteresseerd bent in de cursus kan je je aanmelden via email: medischepsychologie@zzv.nl. Vermeld in je mail dat je interesse hebt in Op Koers en de volgende gegevens:

 • Naam,  adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer.
 • E-mail, geboortedatum, groep/klas, behandelend specialist.

Na aanmelding plannen we een intakegesprek met jou en je ouders.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je kijken op: www.opkoersonline.nl

Of mailen naar:          medischepsychologie@zzv.nl

Of bellen naar:           0115 – 68 82 60

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.