De druk van een gezond oog ligt tussen de 10 en 21mmHg en is persoonsgebonden. De oogdruk kan in de loop van de dag variëren. Bij een te hoge oogdruk kan er sprake zijn van de oogziekte glaucoom. Om te controleren of er een verhoogde oogdruk bij u aanwezig is, wordt op verschillende tijdstippen van de dag de oogdruk gemeten.

Voor patiënten die al glaucoom hebben en hiervoor druppelen kan het noodzakelijk zijn om te controleren of de oogdruk stabiel blijft gedurende de hele dag. Als u al oogdruppels tegen glaucoom gebruikt, dan druppelt u op de dag van het onderzoek zoals u gewend bent. Tenzij de oogarts u een ander advies geeft.

Het onderzoek

Voor het meten van de oogdruk worden beide ogen gedruppeld met een verdovingsdruppel, dit beïnvloedt uw gezichtsvermogen niet. Het is mogelijk dat deze druppel een prikkend gevoel geeft. Na ongeveer 15 minuten zijn deze druppels uitgewerkt. De meting is pijnloos, duurt enkele seconden en vindt plaats op de polikliniek oogheelkunde. Op volgende tijdstippen wordt uw oogdruk gemeten:

  1. …….. uur
  2. …….. uur
  3. …….. uur
  4. …….. uur

Omdat de meting en de voorbereiding ongeveer 10 minuten duurt, bent u tussen de metingen vrij om terug naar huis  te gaan.

Na het onderzoek

Na de laatste oogdrukmeting heeft u een afspraak met uw oogarts en worden de resultaten van die dag besproken.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over uw (vervolg)afspraken, diagnose of behandeling, dan kunt u contact opnemen met de oogpoli op het nummer: 0115-688488. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

 

Augustus 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.