Binnenkort ondergaat u in het ZorgSaam ziekenhuis een onderzoek of een behandeling. U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u voorafgaand medicijnen krijgt om u slaperig te maken en uw bewustzijn te verlagen (sedatie). Met behulp van sedatie kunt u zich beter ontspannen, waardoor de arts het onderzoek of de behandeling beter uit kan voeren.

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn. Sedatie vermindert het bewustzijn zodanig dat u minder angst heeft voor een mogelijk onaangenaam onderzoek of behandeling. U krijgt voor de sedatie twee soorten medicijnen toegediend via een infuusnaald in een bloedvat van uw arm of hand. U krijgt een slaapmiddel om u in een lichte slaap te houden en een pijnstiller om de pijn te bestrijden. Een Sedatie Praktijk Specialist (SPS) voert de sedatie uit en bewaakt uw veiligheid en comfort tijdens het onderzoek of behandeling.

Effecten van de sedatie

Het toedienen van sedatie en pijnstilling heeft een aantal effecten op het lichaam:

 • Het vermindert het bewustzijn, en maakt u slaperig;
 • Het onderdrukt de pijnprikkel;
 • Tijdens een sedatie is het alsof u slaapt, maar u blijft wekbaar. Dat betekent dat de artsen en verpleegkundigen tijdens het onderzoek nog wel met u kunnen communiceren;
 • U behoudt belangrijke reflexen als ademhalen en slikken.

Sedatie is daarom NIET hetzelfde als narcose, maar door de sedatie ondergaat u het onderzoek meer ontspannen. Door de combinatie van deze effecten kunt u het onderzoek of de behandeling beter verdragen.  In een enkel geval is het bewustzijn zodanig verlaagd dat u achteraf niet meer weet dat u het onderzoek gehad heeft.

Belangrijke voorbereidingen

Ter voorbereiding op uw onderzoek of behandeling met sedatie zijn de volgende zaken belangrijk om te weten:

Digitale vragenlijst

Als voorbereiding op het pre operatieve spreekuur vult u een digitale vragenlijst in over uw gezondheid.

Nuchter zijn

De sedatie kan alleen plaatsvinden als u de uren ervoor nuchter bent gebleven. Dit is zeer belangrijk om te voorkomen dat tijdens de sedatie inhoud van uw maag via uw slokdarm in de luchtpijp en zo in uw longen terecht komt. Het nuchter zijn houdt in:

 • Niet meer eten, drinken of roken vanaf 24.00 uur de avond voor het onderzoek.
 • Als u ’s middags na 13.00 uur het onderzoek heeft, dan mag u voor 09.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken. Onder licht ontbijt wordt verstaan: thee (weinig suiker) met beschuit, GEEN melk.

Heeft u bijvoorbeeld om 11:00 uur de afspraak voor het onderzoek of behandeling? Dan mag u tot 05:00 uur nog wat eten en tot 09:00 uur nog wat drinken.

Heeft uw specialist aangegeven dat u langere tijd van tevoren niet mag eten en drinken? Houdt u zich dan aan die afspraak met uw specialist.

Heeft u kort voor het onderzoek of de behandeling toch gegeten of gedronken? Dan kan de sedatie voor uw eigen veiligheid niet doorgaan.

Medicijnen

U mag uw medicijnen op de gebruikelijke tijd innemen met een klein slokje water, tenzij uw behandelend arts anders met u heeft afgesproken.

Sieraden, make-up en overige zaken

Verwijder uw sieraden, horloge, make-up en nagellak. Het is belangrijk dat we de natuurlijke kleur van de huid en nagels kunnen zien. Laat uw contactlenzen uit. U mag een gehoorapparaat en een bril wel gewoon dragen.

Verandering in uw gezondheid

Is er iets veranderd in uw gezondheid tussen het pre operatieve spreekuur en de dag van het onderzoek of de behandeling? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Sedatie Praktijk Specialist. Zij beoordelen of het onderzoek of behandeling met sedatie kan doorgaan.

Vervoer naar huis

Regel van tevoren vervoer naar huis. U mag zelf geen vervoermiddel besturen. U bent verplicht om zich te laten begeleiden door een volwassene. Zorg ervoor dat er een volwassene bij u kan zijn gedurende de eerste nacht na de sedatie.

Neem geen belangrijke beslissingen

Door de medicijnen die u krijgt is het verstandig om op de dag van het onderzoek of behandeling geen belangrijke beslissingen te nemen waarvoor u volledig alert moet zijn (bv. financiële transacties).

Pre operatieve spreekuur

Op het pre operatieve spreekuur wordt uw gezondheid, medische voorgeschiedenis en medicijngebruik overlopen aan de hand van de reeds ingevulde digitale vragenlijst. De Sedatie Praktijk Specialist zal de antwoorden doornemen. Tijdens het pre operatieve spreekuur heeft u een gesprek met een Sedatie Praktijk Specialist of een anesthesiemedewerker. Zij leggen u uit hoe de sedatie zal gaan en welke medicatie u voor het onderzoek of de behandeling nog mag gebruiken. Zij verifiëren uw lengte, gewicht en bloeddruk, en luisteren met een stethoscoop naar uw hart en longen. Zo nodig krijgt u nog een hartfilmpje of aanvullend bloedonderzoek. Als er na het bezoek aan de POS iets wijzigt in uw gezondheidstoestand, gelieve de POS hiervan op de hoogte te brengen op telefoonnummer: 0115 – 677171.

Zijn er nog onduidelijkheden? dan neemt de Sedatie Praktijk Specialist contact met u op

Wat neemt u mee naar het spreekuur?

 • Een actuele medicijnlijst (vraag deze tijdig op bij uw apotheek).
 • Gegevens over mogelijke allergieën (naam medicijn/stof, welke reactie).
 • Heeft u een pacemaker of ICD? Dan is het belangrijk dat u uw kaartje bij u draagt.
 • Naam en telefoonnummer van uw contactpersoon;
 • Eventueel een lijst met vragen die u wilt stellen.

De dag van het onderzoek of behandeling onder sedatie

 • Het onderzoek of behandeling onder sedatie vindt plaats in dagbehandeling
 • U krijgt voor de meeste onderzoeken speciale onderzoekskleding aan.
 • De verpleegkundige van de afdeling vraagt aan u of u inderdaad niets gegeten heeft en of er nog bijzonderheden zijn die van belang kunnen zijn voor de sedatie.
 • Zodra u aan de beurt bent voor het onderzoek of behandeling brengt een verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer waar het onderzoek of de behandeling gaat plaats vinden. Daar ziet u de Sedatie Praktijk Specialist, uw behandelend arts en een assistent.
 • Het kan zijn dat u tijdens het onderzoek of de behandeling door een andere Sedatie Praktijk Specialist behandeld wordt dan degene die u tijdens het pre operatieve spreekuur  gesproken heeft.

Checklist

Voor uw veiligheid en om fouten te voorkomen is het belangrijk zeker te weten dat u de juiste patiënt bent voor het betreffende  onderzoek of de behandeling en dat alle materialen die voor uw onderzoek of behandeling nodig zijn ook aanwezig zijn. Daarom vraagt het team u aan de hand van een checklist naar uw gegevens. Vervolgens stellen ze op verschillende momenten aan elkaar vragen over uw gezondheid en het benodigde materiaal. Pas daarna start het onderzoek of behandeling onder sedatie.

Start van het onderzoek of behandeling onder sedatie

Op de behandelkamer neemt u plaats op een behandeltafel of een bed. De Sedatie Praktijk Specialist sluit u aan op de bewakingsapparatuur.

 • U krijgt plakkers op de borst om uw hartslag te meten.
 • U krijgt een knijper op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren.
 • U krijgt een band om de arm om de bloeddruk elke drie tot vijf minuten te meten.
 • U krijgt een infuus voor het toedienen van de medicatie. Deze kan ook al vooraf op de dagbehandeling geplaatst worden.
 • U krijgt extra zuurstof via een slangetje in de neus of met een kapje.
 • Hiermee wordt gelijk uw ademhaling bewaakt.

Hierna krijgt u de medicijnen toegediend waarna u in slaap valt (de sedatie). Als het gewenste niveau van sedatie bereikt is, kan de behandelend arts zijn onderzoek of behandeling starten.

Na de sedatie

Is de behandelend arts klaar met het onderzoek of de behandeling? Dan stoppen we met het toedienen van de sedatie medicijnen. U wordt dan snel wakker. U verblijft dan nog enige tijd onder bewaking op een recovery-afdeling. Verpleegkundigen sluiten u ook daar aan op bewakingsapparatuur en letten erop dat u rustig bijkomt van het onderzoek of de behandeling. Gaat alles goed en voldoet u aan de ontslagcriteria? Dan mag u naar huis.

Complicaties

Grote risico’s en complicaties ten gevolge van de sedatie komen zelden voor, maar zijn nooit volledig uit te sluiten. Daarom informeren wij u over alle complicaties die zouden kunnen voorkomen.

 • Tijdens de sedatie kan het voorkomen dat de ademhaling vermindert en de bloeddruk daalt. De sedatie is dan te diep. Het kan zijn dat het onderzoek of de behandeling dan tijdelijk moet worden onderbroken of dat er extra medicatie nodig is.
 • Het kan voorkomen dat u moet braken, met het risico dat de maaginhoud in de longen terecht komt. U zou daar een longontsteking van kunnen krijgen. Het komt gelukkig zeer zelden voor. Het is daarom erg belangrijk dat u nuchter bent.
 • Misselijkheid kan optreden als bijwerking van verschillende medicijnen. Door de lage doseringen komt misselijkheid echter zelden voor.

Ontslag uit het ziekenhuis

Na ontslag uit het ziekenhuis is het belangrijk dat u zich de eerste 24 uur aan de volgende adviezen houdt:

 • Doe het rustig aan.
 • Uw reactievermogen kan tijdelijk verminderd zijn. Bestuur daarom geen voertuig en bedien geen machines.
 • Neem geen belangrijke beslissingen.
 • Eet en drink licht verteerbare voedingsmiddelen.

Het is heel normaal dat u zich na een onderzoek of behandeling onder sedatie tijdelijk minder fit voelt. Het lichaam herstelt zich in zijn eigen tempo. Dat heeft tijd nodig. De klachten verdwijnen meestal vanzelf. De sedatiemiddelen zijn al na een dag volledig uit uw lichaam verdwenen.

Klachten als gevolg van de sedatie

Heeft u binnen 24 uur na het onderzoek of behandeling klachten die te maken hebben met de sedatie? Binnen 24 uur neem contact op met het ziekenhuis en laat u doorverbinden met de dienstdoende anesthesist. Na 24 uur neem dan contact op met uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de Sedatie Praktijk Specialist of uw behandelend arts.

Contact

De Sedatie Praktijk Specialist is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar via tel: 0115-688014

Oktober 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.