Uw arts (de aanvrager van dit onderzoek), heeft voorgesteld om een sigmoïdscopie te doen. Op deze pagina krijgt u meer informatie over dit onderzoek, de voorbereiding en wat u na afloop kan verwachten.

Wilt u uw patiëntenkaart en de verwijsbrief van uw (huis)arts naar het onderzoek meenemen.

Locatie De Honte Terneuzen:

  • U mag zich melden op afdeling C1 (dagverpleging). De secretaresse geeft dan aan waar u naartoe kunt, naar de afdeling of naar het bankje op routenummer 98.

Wat is een sigmoïdscopie

De medische naam voor het laatste S-vormige deel van de dikke darm is sigmoïd. Bij een sigmoïdscopie onderzoekt de scopist (de arts die de scopie uitvoert) de binnenkant van uw endeldarm en het laatste deel van uw dikke darm. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een endoscoop. Dat is een flexibele slang met een doorsnede van 13 mm. Aan het uiteinde van de slang zit een lampje en een camera. We schuiven de endoscoop via de anus in de dikke darm. Tijdens het onderzoek kunnen we stukjes weefsel (biopten) wegnemen voor verder onderzoek. Dit is niet pijnlijk. De beelden die de camera maakt zijn te zien op een beeldscherm en we kunnen foto’s maken. We maken van het onderzoek een schriftelijk verslag voor uw arts. Gemiddeld duurt een sigmoïdscopie 10 tot 15 minuten.

 

Patiënten die medicijnen gebruiken

Als u medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat u dit van te voren met uw arts bespreekt. De arts kan u vertellen of u met deze medicijnen moet stoppen en vanaf wanneer.

  • Met bloedverdunnende medicijnen moet u soms voor het onderzoek stoppen.
  • Patiënten met diabetes (suikerziekte). Het gebruik van insuline moet u overleggen met uw arts. De voorbereiding is in principe dezelfde
  • Parkinsonpatiënten kunnen hun medicijnen (sinemet) gewoon innemen.
  • Als u ijzertabletten gebruikt, is het noodzakelijk om deze ten minste één week voor het onderzoek tijdelijk te stoppen.
  • Voor mensen met een stoma verloopt het onderzoek en de voorbereiding anders dan in deze brochure staat. Uw arts zal u hierover informeren.

Voor het onderzoek

U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen voor dit onderzoek.

Het onderzoek

Vóór het onderzoek krijgt u van de verpleegkundige een klysma toegediend. Op verzoek van de arts kan de voorbereiding anders zijn. Een klysma is een zeepoplossing van zout en water dat via de anus ingebracht wordt. De vloeistof stimuleert uw darm, u krijgt hierdoor aandrang en de darmen worden schoongespoeld. Het onderzoek verloopt als volgt: U gaat op uw linkerzijde liggen. Vóór het onderzoek voelt de scopist met de vinger in de anus, waarna de endoscoop met behulp van glijmiddel naar binnen wordt gebracht. De scopist bekijkt de endeldarm en het laatste stukje van de dikke darm.

Hierbij wordt via de endoscoop CO2 in uw darm geblazen. De darm gaat daardoor wijd openstaan, zodat de darmwand goed zichtbaar is voor de arts. De ingeblazen CO2 wordt grotendeels door de darm opgenomen. Toch is het mogelijk dat u tijdens en na het onderzoek wat krampen heeft en een wind moet laten. Dat is heel normaal bij dit onderzoek, u hoeft zich hier niet voor te schamen. Hou de winden vooral niet op. Door het ophouden kunt u meer last krijgen van krampen.

Doet het onderzoek pijn

Pijnbeleving is voor iedereen anders. Als u zich tijdens het onderzoek kunt ontspannen, dan is het onderzoek goed te verdragen.

Na het onderzoek

De eerste tijd na het onderzoek kunt u last hebben van buikpijn, darmkrampen, een opgeblazen gevoel en winderigheid. Dit is normaal en wordt meestal veroorzaakt door de ingeblazen lucht. Het is belangrijk dat u die lucht snel kwijtraakt. Een bezoek aan het toilet geeft vaak verlichting. Als uw arts een poliep of een stukje weefsel heeft weggehaald dan kunt u wat bloed verliezen. Normaal gesproken verminderen en verdwijnen genoemde klachten binnen enkele dagen. Als het bloedverlies langer aanhoudt, de bloeding heviger wordt of als de pijn toeneemt bij koorts altijd contact opnemen met uw arts.

De uitslag van het onderzoek

Veelal kan de arts u meteen de uitslag geven. Wanneer tijdens het onderzoek stukjes weefsel (poliepen/ biopten) zijn weggenomen, sturen we deze naar het pathologisch laboratorium. De uitslag is na 1 week bekend bij uw behandelend arts.

Complicaties

Complicaties bij een sigmoïdscopie komen zelden voor. Wanneer één of meerdere poliepen tijdens het onderzoek worden verwijderd, neemt het risico van de ingreep iets toe. Er is dan een kans dat er een nabloeding ontstaat. Deze stopt meestal vanzelf maar een opname in het ziekenhuis kan noodzakelijk zijn. Het komt zelden voor dat er na verwijdering van de poliep een gaatje in de darm ontstaat (perforatie). Hiervoor moet dan eventueel endoscopisch of operatief worden ingegrepen. De kans op complicaties is kleiner naarmate de darm schoner is. Dit benadrukt nogmaals het belang van een goede voorbereiding. Bij aanhoudende pijn na het onderzoek moet u contact zoeken met uw arts.

Uw afspraak verzetten of een vraag?

Voor het verzetten of afzeggen van uw afspraak of als u vragen heeft over het onderzoek kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek MDL. Zij is van maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 16:30 uur bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0115-688573.  Als u uw vraag per email stuurt naar scopieafdeling@zzv.nl dan krijgt u binnen twee werkdagen antwoord. Heeft u dringende vragen die niet kunnen wachten, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.

Januari 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.