U of uw naaste is opgenomen bij ZorgSaam en is (mogelijk) besmet met het norovirus. Deze pagina geeft meer informatie over het Norovirus  en over de hygiëne maatregelen. Hiermee voorkomen we verspreiding naar patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers.

Wat is het norovirus?

Het norovirus is een zeer besmettelijk virus dat ‘buikgriep’ veroorzaakt (een ontsteking van het maagdarmkanaal). De klachten kunnen zijn: braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn of buikkramp.

De klachten beginnen één tot drie dagen nadat u met het virus besmet bent geraakt. Het braken is vaak heftig en kan heel plotseling beginnen. U kunt ook besmet zijn zonder dat u klachten heeft. Ook dan kunt u anderen met het virus besmetten.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

Om overdracht van het norovirus tussen patiënten en/of medewerkers te voorkomen is het belangrijk om u te houden aan de basishygiëne. We vragen u regelmatig uw handen te wassen met water en zeep en dit zeker te doen na het toiletbezoek, omdat het virus vooral in de stoelgang zit.

Wanneer de basishygiëne niet voldoende is om verspreiding te voorkomen, kan gekozen worden om isolatiemaatregelen bij u toe te passen. Over deze isolatiemaatregelen kunt u meer informatie vinden in de patiënten folder: Druppel-contact isolatie.

Besmetting met het norovirus heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Wel worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Isolatiemaatregelen bij besmetting

Wanneer blijkt dat u besmet bent met het norovirus, worden maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Ook wanneer wordt vermoed dat u bemest bent, worden deze maatregelen genomen.

 • U wordt verplaatst naar een éénpersoonskamer wanneer u daar nog niet ligt. Om verspreiding te voorkomen wordt druppel-contact isolatie toegepast.
 • Wanneer meerdere patiënten op de afdeling besmet zijn, kan het zijn dat deze patiënten samen op een kamer worden verpleegd. Dit noemen we cohortverpleging.
 • Ziekenhuismedewerkers dragen een schort, handschoenen en mondneusmasker wanneer ze u komen verzorgen of onderzoeken.
 • U mag alleen gebruik maken van het toilet welke u is aangewezen
 • U mag de kamer alleen verlaten wanneer u daar toestemming voor heeft van de verpleegkundige
 • Uw wasgoed mag mee naar huis en wordt thuis op 60 graden gewassen.

Isolatiemaatregelen bij mogelijke besmetting

Wanneer u op een kamer ligt (of heeft gelegen) bij een patiënt die besmet is met het norovirus, kunt  u ook besmet zijn, maar nog geen klachten vertonen. Dan wordt u, uit voorzorg, gedurende 48 uur in contactisolatie verpleegd.

 • Ziekenhuismedewerkers dragen een schort en handschoenen als ze u verzorgen of onderzoeken;
 • U mag alleen gebruik maken van het toilet welke u is aangewezen;
 • U mag de kamer alleen verlaten wanneer u daar toestemming voor heeft van de verpleegkundige;
 • Wanneer u na 48 uur geen klachten vertoont zoals braken of diarree wordt de isolatie gestopt;
 • Krijgt u wel klachten, meldt dit dan direct bij de verpleegkundige.

Behandeling

Voor het norovirus is geen behandeling. De verschijnselen verdwijnen meestal na één tot vier dagen.

Wat betekent het norovirus voor uw bezoek?

U kunt gewoon bezoek ontvangen. Bezoekers dienen zich vooraf bij de verpleging te melden. De verpleging zal het bezoek instrueren over de voorgeschreven maatregelen. Deze staan ook op de isolatiekaart vermeld.

 • Het bezoek past handhygiëne toe met water en zeep bij het binnengaan en verlaten van het ziekenhuis.
 • Het bezoek legt eerst andere visites af en komt pas als laatste naar de patiënt in isolatie en verlaat daarna meteen het ziekenhuis.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stal ze dan gerust aan de verpleegkundigen van de afdeling, zij staan u graag te woord. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling infectiepreventie, telefoonnummer: 0115-688550­. www.zorgsaam.org

 

December 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.