Bij u is een steen in een nier of urineleider vastgesteld. In overleg met uw uroloog is besloten, dat we deze steen behandelen met de niersteenvergruizer. Het is voor u prettig en geruststellend te weten hoe deze behandeling verloopt. Opname in het ziekenhuis is voor deze behandeling meestal niet nodig. De niersteenvergruizer is een apparaat waarbij door middel van schokgolven energie wordt opgewekt. Deze energie wordt voorgeleid en geconcentreerd in één punt. U ligt op een tafel met een uitsparing voor de schokgolfbron, die zich in een waterkussen bevindt. Door de energie te concentreren ter plaatse van de steen, wordt deze vergruisd tot zeer kleine fragmenten. Deze fragmenten kunnen dan via de natuurlijke weg uitgeplast worden.

Informatie vooraf

Tijdens de behandeling met de vergruizer lokaliseren we de steen met geluidsgolven. Uw medicijngebruik heeft u met de uroloog besproken. “Bloedverdunners” moeten minimaal vijf dagen voor de vergruizing gestaakt worden. Bij zwangerschap of het vermoeden op zwangerschap dient de behandeling uitgesteld te worden.

Voor de behandeling met de niersteenvergruizer verwachten we u in locatie Antonius te Oostburg. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de assistente van de polikliniek urologie. De poliklinische urologie bevindt zich op de eerste verdieping. U komt daar door route 77 te volgen.

De voorbereiding

Voor een goede behandeling dient u ‘s morgens nuchter te zijn. Heeft u ‘s middags een afspraak, dan mag u nog een licht ontbijt (thee + beschuit). U mag nog wel drinken (geen koffie). Met uw behandelend arts heeft u afgesproken om een half uur voor de ingreep Paracetamol (tablet) / Tramadol (tablet) / Diclofenac (zetpil) in te nemen. Een röntgenlaborant begeleidt u naar de behandelkamer. Sieraden, horloge e.d. kunt u het beste thuis laten. U kunt nog even gebruik maken van het toilet.

De behandeling

Soms maken we direct voor de behandeling nog een foto om de precieze plaats van de steen vast te leggen. Voor de behandeling vragen we u meestal om zich van boven uit te kleden. Daarna kunt u op de behandeltafel gaan liggen met uw nierstreek of de streek waar de steen zich bevindt op de vergruizer. Soms moet u in buikligging plaatsnemen, wanneer de steen bijvoorbeeld laag in de urineleider zit. Om een goed contact tussen lichaam en apparaat te waarborgen brengen we gel op de huid aan. Het opsporen van de nierstenen gebeurt met behulp van een echo. Vanuit de niersteenvergruizer wordt een hoge concentratie schokgolven op de niersteen gericht. Hierdoor valt de niersteen uiteen in gruis. De behandeling tast de omringende weefsels en organen niet aan. De duur van de behandeling is afhankelijk van de grootte en plaats van de steen. Gewoonlijk zal de behandeling 30 tot 45 minuten duren.

Het ontslag

Na de ingreep meldt u zich nogmaals bij de assistente van de polikliniek urologie. De specialist beoordeelt op welk moment u het ziekenhuis mag verlaten. Op de polikliniek spreekt u af bij wie en wanneer u klachten in verband met de behandeling moet melden. Uw behandelend arts zal u vertellen wanneer u weer met de bloedverdunners kunt beginnen.

De nazorg

Indien de behandeling poliklinisch is gebeurd, mag u kort na de vergruizing weer naar huis. We adviseren u om uw vervoer zodanig te regelen, dat u niet zelf hoeft te rijden. Om een snelle afvoer van gruis te bevorderen, is het goed om veel te drinken en te bewegen. Dit moet u echter niet forceren. Het volledig lozen van het steengruis kan enkele weken duren. Het gruis en eventuele steentjes die u loost, moet u opvangen voor onderzoek. Tijdens de behandeling zullen wij u hierover inlichten. Na 1 à 4 weken komt u op controle bij uw uroloog. Deze zal met een röntgenfoto of echografie van de nieren het effect van de vergruizing controleren. Met name bij grotere stenen komt het regelmatig voor dat de steen niet volledig in een keer vergruist. U moet dan rekening houden met een herhaling van de behandeling.

De bijwerkingen

Gezien het feit dat u de vergruisde steendeeltjes langs natuurlijke weg moet uitplassen, is de mogelijkheid aanwezig dat u koliekpijnen krijgt (krampende pijn, vanuit de zij uitstralend naar de onderbuik). U kunt een recept mee krijgen voor medicijnen, die dienen ter bestrijding van deze koliekpijn. Als hiermee de pijn niet onderdrukt kan worden, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts. Het steengruis kan de binnenzijde van de nier licht beschadigen. Hierdoor ontstaat een bloeding. De urine is dan ook bij vrijwel iedereen na de behandeling tijdelijk rood gekleurd. Dit is niet verontrustend of gevaarlijk. Door de schokgolven kan de huid beschadigen. Dit ziet er uit en voelt aan als een schaafwond. Binnen enkele dagen zal deze wond genezen. Sommige patiënten krijgen na de ingreep lichte koorts. Meestal treedt dit op bij patiënten die al voor de behandeling een urineweginfectie hadden. In deze gevallen dient men enkele dagen antibiotica te gebruiken volgens voorschrift om de infectie te bestrijden.

Bij koorts boven de 39,5 graden moet u direct uw behandelend arts waarschuwen.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Tel: 0117 – 459373.

Tot slot

Deze informatie betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar gemaakt worden. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling urologie.

  • Polikliniek Urologie, Terneuzen         0115 – 688340
  • Polikliniek Urologie, Oostburg           0117 – 459373

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.