U bent door de medisch specialist voor een onderzoek verwezen naar de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). Op deze pagina leggen we in het kort uit, welke onderzoeken hier plaatsvinden. U vindt hierin ook informatie over het onderzoek waarvoor u bent verwezen. Wilt u zich voor het onderzoek melden bij de poli neurologie (route 32/33/34).

Als het niet helemaal duidelijk is of als u hierover nog vragen heeft, dan kunt u bellen naar de poli neurologie of afdeling KNF.

  • KNF-afdeling locatie de Honte telefoon 0115 – 688406
  • Neurologie locatie De Honte, telefoon 0115 – 688532
  • Neurologie locatie Antonius, telefoon 0117 – 459285

De laborant(en) doen vaak nog wat bewerkingen aan het onderzoek nadat u klaar bent. Daarna gaan de onderzoeksresultaten naar de verantwoordelijke neuroloog, die het onderzoek beoordeelt. De uitslag van het betreffende onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Voorbereiding voor het EEG en/of EP-onderzoek

Bij onderzoeken waarbij elektrodes op het hoofd worden gebruikt, verzoeken wij u de avond tevoren uw haar te wassen en voor het onderzoek geen haarlak of gel te gebruiken. Het haar moet droog zijn en vrij van sieraden. U mag ook geen oorbellen dragen tijdens het onderzoek.

EEG

Het Elektro Encephalogram (EEG) is een onderzoek naar de functie van de hersenen. U krijgt een muts op het hoofd. Hierin zitten 20 dopjes (elektrodes), die contact maken met de hoofdhuid. Om beter contact te krijgen doen we wat contactpasta in de dopjes en krassen we met een botte naald over de hoofdhuid. Dit kan wat gevoelig zijn. Daarna sluiten we de muts aan op het EEG-toestel. Wat wij registreren is de elektrische activiteit van de hersenen. Dit gebeurt op dezelfde wijze als bij een elektrocardiogram (ECG), het “hartfilmpje”. Er wordt dus geen stroom toegevoerd. De elektrische signalen die uw hersenen produceren worden versterkt en digitaal op de computer uitgeschreven. Hier voelt u verder niets van. De totale duur van het onderzoek is 45 minuten. Het is de bedoeling dat u tijdens de registratie ontspannen blijft liggen en enige opdrachten (zoals ogen open/dicht) uitvoert.

EMG

Wilt u op de dag van het onderzoek geen crème op benen en/of armen smeren. Elektro Myografie (EMG) is een onderzoek naar de functie van de spieren en zenuwen. Eerst doet de KNF-laborant het zenuwgeleidingsonderzoek. Zij plakt plakkers op de spier die gemeten moet worden. Door elektrische schokjes kan de geleiding van de zenuw bekeken worden. Indien de aanvragend specialist het nodig vindt, kunnen we het onderzoek uitbreiden met naaldonderzoek. We prikken dan met een dun naaldje in enkele spieren. Dit deel van het onderzoek doet de neuroloog zelf. We krijgen zo informatie over de werking van de spieren en de zenuwgeleiding. De elektrische schokjes en het naaldonderzoek kunnen wat vervelend zijn. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Voor het onderzoek is het belangrijk dat handen en voeten goed warm zijn.

CTS-project (Carpaal Tunnel Syndroom)

U gaat eerst naar de neuroloog. Daarna verricht de KNF laborant een zenuwgeleidings- onderzoek (gedeelte van het EMG-onderzoek zoals hiervoor beschreven, zonder naaldonderzoek). Na het onderzoek krijgt u meestal direct de uitslag van de neuroloog. Voor het onderzoek is het belangrijk dat de handen goed warm zijn en niet ingesmeerd.

B.A.E.P.

Een Brainstem Auditory Evoked Potential is een onderzoek naar de functie van de gehoorzenuw. De liggende patiënt krijgt een viertal elektrodes op het hoofd geplakt. Door een koptelefoon hoort de patiënt een heleboel klikjes. Deze klikjes kunnen vrij hard worden. De KNF laborant voert het onderzoek uit. Het duurt ongeveer 45 minuten en is pijnloos. Het geeft de specialist informatie over dieper gelegen hersenstructuren en de gehoorzenuw.

V.E.P.

Een Visueel Evoked Potential is een onderzoek naar de functie van de oogzenuw. De zittende patiënt krijgt een viertal elektrodes op het hoofd geplakt en kijkt naar een televisiescherm waarop een schaakbord is afgebeeld (V.E.P.-pattern genoemd). Soms wordt het onderzoek uitgebreid met een flitslamp; het VEP flash onderzoek. Het geeft de specialist informatie over dieper gelegen hersenstructuren en de oogzenuw. De KNF laborant voert het onderzoek uit. Het duurt ongeveer 45 minuten en is pijnloos.

S.S.E.P.

Een Somato Sensibele Evoked Potential is een onderzoek naar de functie van de gevoelszenuw van armen en/of benen. De liggende patiënt krijgt een aantal elektrodes op zijn lichaam en hoofd geplakt. Door elektrische schokjes bij de pols of enkel gaat de hand of voet wat bewegen. We kunnen dan de geleidingssnelheid van de betreffende zenuwbanen meten. Deze schokjes kunnen wat vervelend aanvoelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de KNF-laborant en duurt ongeveer 45 minuten voor de armen of benen. Wordt het onderzoek gedaan aan de armen en de benen, dan duurt het 45 minuten langer. Het geeft de specialist informatie over dieper gelegen hersenstructuren en de betreffende gevoelszenuw(en).

Kanteltafelproef (“Tilttabletest”)

De kanteltafelproef is een onderzoek waarbij we proberen om een ‘wegraking’ uit te lokken. Dit doen we door de patiënt vanuit een liggende houding voor langere tijd rechtop te zetten. Hierbij leggen we de patiënt vast op het bed met banden. We kunnen zo voorkomen dat tijdens een mogelijke wegraking de patiënt valt. Tijdens het onderzoek meten we onder andere continu EEG (zie begin van folder), ECG en bloeddruk. We kunnen zo tijdens een ‘wegraking’ precies zien wat er gebeurt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 2 KNF-laboranten en duurt ongeveer 60-90 minuten. Ook is er altijd een neuroloog aanwezig. Voor het onderzoek is het belangrijk dat de handen goed warm zijn.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.