De pijnarts heeft met u besproken dat hij uw pijnklachten gaat behandelen met een nervus occipitalis major of nervus occipitalis minor infiltratie.

Indicatie

Bij chronische pijn in het achterhoofd kan de grote achterhoofdszenuw (nervus occipitalis major) verdoofd worden. Deze pijn wordt vaak veroorzaakt door chronische irritatie van de achterhoofdszenuw (occipitalis neuralgie). De oorzaak van deze zenuwpijn is meestal onbekend. De pijn wordt soms veroorzaakt door een beschadiging van de grote of de kleine achterhoofdszenuw, door verhoogde druk op de zenuwwortels in de nek bij artrose of door gewrichtsontsteking van de nekwervels, bijvoorbeeld bij reuma. Pijn in het achterhoofd kan ook veroorzaakt worden door spanningshoofdpijn of spierpijn van de nekspieren. In zeer zeldzame gevallen is er sprake van een aangeboren afwijking, infectie of kanker.

Behandeling

De zenuwen liggen onder de huid op het bot van de schedel. De zenuw wordt verdoofd met een injectie in het achterhoofd. Hierbij zit u meestal op de rand van de behandeltafel met uw hoofd iets voorovergebogen en de kin op de borst. Nadat de pijnarts de grote achterhoofd-zenuw heeft opgezocht, brengt hij een naald in op de juiste plaats en spuit een lokaal verdovingsmiddel in samen met een corticoïden preparaat. Als u aan beide kanten van het achterhoofd pijn heeft, krijgt u een injectie aan beide zijden van het hoofd.

Na de behandeling blijft u enige tijd in de rustruimte van de pijnpoli. Afhankelijk van het resultaat maken we verdere afspraken. Het resultaat is na enkele dagen tot weken te beoordelen. Soms is herhaling van de blokkade of een aanvullende behandeling nodig. De blokkade heeft geen effect als er een andere oorzaak van de pijnklachten ten grondslag ligt en er geen sprake is van ‘zenuwpijn’ van de grote achterhoofdszenuw (occipitalis neuralgie).  Dit is soms moeilijk van tevoren te bepalen.

Bijwerkingen en complicaties

Het is mogelijk dat u enige napijn zult ervaren, dit is te wijten aan de infiltratie zelf. Hiervoor mag u gerust een pijnstiller nemen en na enkele dagen zal deze napijn verdwijnen. Ook kan er enige gevoelsverandering optreden in het achterhoofdsgebied, ook dit verdwijnt spontaan.

Verdere bijwerkingen kunnen te wijten zijn aan het gebruik van corticoïden:

  • roodheid en zwelling in het aangezicht;
  • warmte opwellingen (gevoel van opvliegers);
  • vocht vasthouden en hoge bloeddruk;
  • hoge bloedsuikerwaarden bij suikerziekte;
  • last van de maag;
  • slapeloosheid en licht gevoel in het hoofd.

Als deze klachten voorkomen, zouden ze na enkele dagen moeten verdwijnen. Bij aanhoudende klachten raden we aan om contact op te nemen met de huisarts of de pijnpoli.

Vragen

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de pijnpoli, telefoonnummer 0115 – 688484 of email: pijnpoli@zzv.nl

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.