U bent opgenomen geweest op de afdeling Intensive Care (IC). Op deze pagina geven wij u uitleg over de Nazorgpoli IC. We leggen uit waarom een nazorggesprek belangrijk is en wat u kunt verwachten van dit gesprek.

Opname op de IC is ingrijpend

Een opname op de afdeling intensive care is een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor u als voor uw familie. U bent erg ziek geweest en daardoor verzwakt. U kunt een gedeelte van de tijd ‘kwijt’ zijn. Dit komt door uw ziek-zijn en de eventuele slaapmedicatie die u heeft gekregen op de afdeling IC. Misschien heeft u ook een delier gehad. Hierdoor kunt u angst- en/of slaapproblemen hebben of krijgen. Bovendien kunt u vage herinneringen hebben, die u niet kunt begrijpen of plaatsen. Uw familie heeft echter deze hele periode waarin u op de afdeling IC lag, heel bewust meegemaakt. Zij weten hoe ziek u was en zijn heel bezorgd om u geweest. Zo beleven u en uw familie deze tijd heel anders. Dat kan soms spanningen opleveren. Het is normaal dat u (samen) tijd nodig heeft om hier een evenwicht in te vinden.

Van IC naar verpleegafdeling

Als u geen intensieve zorg meer nodig heeft, zoals beademing, dialyse of ondersteuning met bloeddruk verhogende medicijnen, wordt u overgeplaatst van de IC naar een algemene verpleegafdeling. Dat u niet meer op de afdeling IC hoeft te liggen, geeft aan dat het beter met u gaat. Toch ervaren de meeste patiënten de overgang naar een algemene verpleegafdeling als een grote stap. Eén verpleegkundige heeft de zorg voor meerdere patiënten, waardoor het mogelijk is dat ze minder tijd hebben. Het is logisch dat u moet wennen aan deze nieuwe situatie. Het is immers een nieuwe fase op weg naar uw herstel.

Nazorg op de verpleegafdeling

In de periode nadat u na uw opname op de afdeling IC nog op de (algemene) verpleegafdeling ligt, proberen we u te bezoeken. We geven u uitleg over wat er op de IC gebeurd is. Ook geven we u de gelegenheid om uw ervaringen te bespreken.

Herstel na een IC opname

Als u weer thuis bent, moet u rekening houden met een behoorlijke periode van herstel, zowel geestelijk als lichamelijk. Uw conditie en spierkracht kunnen tijdens uw opname erg achteruit zijn gegaan. Het kost tijd en veel energie om dit weer op te bouwen. Vaak heeft u hier hulp bij nodig van een fysiotherapeut. Ook kost het energie om uw emoties rondom deze periode te verwerken. Er is veel met u gebeurd. Gun uzelf vooral de tijd om uw leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Misschien heeft uw familie een dagboekje bijgehouden en foto’s gemaakt tijdens uw opname. Het bekijken hiervan kan u helpen om dingen een plaats te geven. Uw familie heeft ook veel te verwerken. Het is belangrijk hierover met elkaar te praten.

Uitnodiging voor de Nazorgpoli IC

Ook met ons kunt u praten over de tijd dat u op de afdeling IC lag. Het gesprek kan u helpen uw opname op de IC te verwerken. Daarom nemen wij 2 à 3 maanden na ontslag uit het ziekenhuis telefonisch contact met u op. Aan de hand daarvan sturen wij u een vragenlijst toe. Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het nazorggesprek. Vul daarom de vragenlijst volledig in. Hierin komt u allerlei zaken tegen die tijdens het nazorggesprek aan de orde kunnen komen. U kunt de vragenlijst terugsturen in de bijgevoegde  antwoordenvelop.

Het is de bedoeling dat we het nazorggesprek met u en uw naasten hebben. Het gesprek vindt niet plaats op de IC, maar op de polikliniek. Dit is bewust zo geregeld, omdat sommige mensen het moeilijk vinden om weer op de IC-afdeling te komen. Als u de IC-afdeling juist wel weer wilt zien, is dat na het gesprek zeer zeker mogelijk.

Wat kunt u van het nazorggesprek verwachten?

  • In het nazorggesprek heeft u de tijd om over uw ervaringen en emoties te praten die u heeft na uw opname op de IC. Ook eventuele problemen waar u thuis tegen aanloopt, kunt u dan met ons bespreken;
  • We leggen u uit wat ‘normaal’ is na een opname op een IC en vertellen u wat er tijdens uw opname precies is gebeurd. Dit kan voor u veel verduidelijken en onbegrepen angst, depressie of slaapproblemen verklaren. We hopen u zo meer inzicht te geven in wat er allemaal tijdens uw IC opname is gebeurd;

Uit ervaring weten we dat veel patiënten die op de IC hebben gelegen, thuis problemen krijgen waardoor de kwaliteit van hun leven minder wordt. Als tijdens het nazorggesprek blijkt dat u hulp nodig heeft om verder te kunnen herstellen, kunnen we u adviezen geven. Ook kunnen we u verwijzen naar een specialist of dit adviseren aan uw huisarts. Uw huisarts krijgt ook een bericht over uw bezoek aan de Nazorgpoli IC.

We wensen u een goed herstel toe en hopen dat u ondanks een moeilijke periode op de afdeling Intensive Care met tevredenheid terugkijkt op onze zorg.

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op. Dit geldt ook voor nabestaanden. Dat kan per mail icnazorgpoli@zzv.nl.

 

September 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.