Tijdens het verpleegkundig spreekuur ligt het accent op begeleiding, ondersteuning en beantwoorden van praktische vragen waar men tegenaan loopt in het dagelijks leven. De MS-verpleegkundige probeert samen met de patiënt, en eventueel diens partner/ familie, inzicht te verkrijgen in de problemen en beperkingen die MS met zich mee kan brengen en brengt de zorgbehoeften in kaart. Dit heeft enerzijds betrekking op lichamelijke gevolgen en anderzijds op psychosociale aspecten, zoals het omgaan met MS. Ook geeft zij voorlichting over patientenverenigingen, waar u informatie kunt vinden, aanvraag hulpmiddelen en praktische tips voor het dagelijks leven.

Daarnaast kan de MS-verpleegkundige in overleg met de neuroloog doorverwijzingen regelen naar andere zorgverleners. Bij specifieke medische vragen over bijvoorbeeld medicatie of problemen zal de verpleegkundige overleggen met de neuroloog.

Doorverwijzing

De verwijzing vindt altijd plaats via uw behandelend neuroloog. De neuroloog of u zelf kunnen aangeven als er behoefte is aan het verpleegkundig MS spreekuur.

Het verpleegkundig spreekuur

Het spreekuur vindt plaats op de poli neurologie binnen alle drie de ZorgSaam Ziekenhuis lokaties: in Terneuzen, Oostburg en Hulst. Tijdens het gesprek vullen we een vragenlijst in (anamnese). We versturen onze bevindingen naar de behandelend neuroloog en naar uw huisarts. Aan het eind van ieder gesprek spreken we samen met u en eventueel de neuroloog af hoe vaak u ingepland wordt op het spreekuur. Wij stellen het op prijs dat ook uw partner of een familielid aanwezig is bij het gesprek.

Bereikbaarheid

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.