U bent door de cardioloog/verpleegkundig specialist cardiologie doorgestuurd voor verder onderzoek naar uw hartafwijking of de oorzaak daarvan. U krijgt daarvoor een afspraak bij Open MRI Zen, Nieuwstraat 56A, 4524EG Sluis.

Voordien krijgt u via mail een medische vragenlijst. Deze dient u op voorhand online in te vullen. Heeft u op een van de eerste 5 vragen ‘JA’ geantwoord, neem dan voor het onderzoek contact op met het centrum.

Het aanwezig zijn van een pacemaker/ICD kan een contra-indicatie zijn. Het is belangrijk dit tijdig te melden zodat er kan worden nagegaan welke voorzorgsmaatregelen er moeten worden genomen. Vaak is dit een extra consult bij de cardioloog voorafgaand aan het onderzoek. De pacemaker/ ICD wordt dan in een MRI veilige modus gezet. Een looprecorder (reveal) geeft geen problemen. Heup-, knie- en schouderprothesen geven geen problemen, maar de ingreep moet wel langer dan 6 weken geleden zijn.  gebitsprothesen zijn toegestaan, tenzij het een magneetgebit betreft.

De MRI van het hart vindt plaats in een gesloten MRI in de vorm van een buis. Het is het niet mogelijk om dit onderzoek in de open MRI te laten plaats vinden. Deze MRI is wel stiller dan de open MRI. In geval van claustrofobie is het mogelijk om een naaste mee te nemen, hij/zij kan dan plaatsnemen aan het hoofdeind van de buis en contact houden via een spiegel. Deze persoon moet wel aan dezelfde eisen voldoen als de patiënt.

Tijdens het onderzoek wordt contrastvloeistof ingespoten. Deze geeft zelden allergische  reacties/bijwerkingen. Het onderzoek inclusief voorbereiding duurt 60-75 minuten. Dit is ook afhankelijk  van de hartfrequentie.

Voorbereiding

U wordt gevraagd 4 uur voor het onderzoek nuchter te zijn. U mag wel uw medicatie met weinig water innemen. Gelieve geen plastabletten in te nemen. Dit doet u beter na het onderzoek. Als u vanwege het tijdstip van onderzoek geen ontbijt kunt nuttigen is het beter om uw medicatie voor suikerziekte na het  onderzoek in te nemen.

De dag van het onderzoek meldt u zich aan bij de receptie. Hierna wordt u naar een kleedkamer gebracht, waar u zich kan omkleden. U mag enkel een T-shirt/hemd/blouse (geen metalen knoopjes!), slipje en sokken aanhouden. Piercings mogen in blijven. Juwelen die niet van goud of zilver zijn, uurwerk en  haarspelden moeten uit.

Verloop

U wordt geïnstalleerd op de tafel van de MRI en krijgt een kussen onder uw hoofd en knieën.  U krijgt plakkers opgeplakt om uw hartritme te monitoren. Vervolgens wordt er een infuusnaald ingebracht voor de contrastvloeistof. Er wordt een grote plaat op uw borstkas gelegd voor de beeldvorming. U krijgt een koptelefoon op tegen het geluid van de MRI en een belletje in de hand om alarm te geven als u iemand nodig heeft. Er is niemand in dezelfde ruimte, maar wel in de ruimte ernaast met zicht op u. Vervolgens wordt u de buis ingeschoven en het onderzoek begint. U krijgt gedurende het hele onderzoek ademcommando’s: “inademen- uitademen en stoppen met ademen”. Dit voor maximum 20 seconden. Het is belangrijk dat u deze commando’s goed kan opvolgen. Anders vindt er te veel beweging plaats en is dit nadelig voor de diagnosestelling.

Halverwege het onderzoek wordt de contrastvloeistof ingespoten. U kan enkel een koud gevoel ervaren op de plaats van de infuusnaald.

Na het onderzoek

Na het onderzoek worden alle apparatuur en het infuusnaaldje weer verwijderd en mag u zich weer aankleden. Aan de receptie ontvangt u een envelop. U brengt deze mee naar de afspraak met de cardioloog/verpleegkundig specialist. Deze dient voor het opvragen van de uitslag.

Bron: Deze informatiefolder tot stand is gekomen in samenwerking met Open MRI Zen.

November 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.