Een arthrografie is een diagnostisch onderzoek waarbij door middel van contrastmiddel het gewricht in beeld gebracht wordt. Het doel van een arthrografie is om te controleren dat de contrastvloeistof op de juist plek in het gewricht zit. 
Dit onderzoek wordt samen met een MRI-scan gecombineerd. Op deze manier kunnen defecten aan het gewricht worden waargenomen die klachten kunnen veroorzaken.
MRI is een afkorting van het Engelse begrip Magnetic Resonance Imaging. Met behulp van een zeer sterk magnetisch veld en radiogolven worden signalen in het lichaam opgewekt. Deze signalen worden door een antenne opgevangen en door een computer in beelden vertaald. Met behulp van het MRI-onderzoek kunnen pezen, spieren en kraakbeen zichtbaar worden gemaakt. Een MRI-scan bestaat uit een lange, smalle tunnel en een onderzoekstafel.

Opgelet

Vervoer

Het is niet toegestaan om na het onderzoek een auto te besturen. Zorg er daarom voor dat er iemand met u meekomt op de dag van het onderzoek.

Kom op tijd

We verzoeken u 15 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn.

Lees onderstaande richtlijnen goed door

Deze richtlijnen zijn van belang voor een optimaal onderzoek en zijn ook beslissend voor het al dan niet doorgaan van het onderzoek.

Mag/kan u in de MRI?

 • Patiënten met een bepaalde pacemaker of neurostimulator kunnen geen MRI-onderzoek ondergaan. Ook dragers van sommige metalen prothesen, geïmplanteerde apparaten, vaatclips in het hoofd en dergelijke, kunnen soms niet worden onderzocht in de MRI. Als u één van deze voorwerpen heeft, meld dit dan ruim van tevoren aan uw behandelend arts of de afdeling Radiologie. Dan kan worden bepaald of het onderzoek wel of niet mogelijk is.
 • Metaalbewerkers en lassers hebben soms kleine metaalsplinters in het oog. Deze splinters kunnen het oog beschadigen als u in de MRI komt. Is de mogelijkheid aanwezig dat u metaalsplinters in uw ogen heeft, wilt u dit dan ruim van tevoren aangeven bij de afdeling Radiologie? We maken dan eerst een röntgenfoto om de aanwezigheid van eventuele metaalsplinters uit te sluiten.
 • Claustrofobie. Het MRI-apparaat heeft een beperkte ruimte waarin het onderzoek plaatsvindt. Als u angstig bent in kleine ruimtes, meld dat dan zo spoedig mogelijk bij uw behandelend arts, deze kan zo nodig actie ondernemen. Eventueel kan er een afspraak worden gemaakt om vooraf het apparaat te bekijken. Ook wordt aanvullende zorg aangeboden in de vorm van aromatherapie, dit ter ondersteuning van spanning, stress of angst. Het is soms ook mogelijk dat een persoon gedurende het onderzoek bij u in de kamer blijft. Deze persoon mag dan geen pacemaker en/of andere geïmplanteerde apparaten hebben.

Voorwerpen en bezittingen

 • Door het magnetische veld is het noodzakelijk dat alle metalen of magnetische voorwerpen buiten de onderzoeksruimte blijven, (bijvoorbeeld haarspelden, sieraden, horloge, GSM, muntgeld, (bank)pasjes, gebitsprotheses en gehoorapparaten e.d.). U kunt deze voorwerpen achterlaten in de kleedruimte.
 • Wij adviseren u, indien mogelijk, waardevolle bezittingen thuis te laten.
 • Indien (onderhuidse) piercings niet uit kunnen in het scangebied, kan het onderzoek niet doorgaan.

Verzorging en kleding

 • Draagt u een haarwerk, dan vragen wij u deze voor het onderzoek af te zetten, deze bevatten metaaldeeltjes en kunnen de MRI-beelden verstoren.
 • Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan, waar geen metaal aan zit (ritssluitingen, beugel van de beha etc). U kunt deze kleding ook meenemen naar het ziekenhuis en u in de kleedkamer omkleden.

Medicijnen

 • Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts.
 • Medicatiepleisters moeten voor het onderzoek verwijderd worden.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn?

Hoewel er geen bewijs is dat een MRI-onderzoek schadelijk is voor het ongeboren kind, doen we in de eerste 12 weken van de zwangerschap liever geen MRI-onderzoek. Bespreek dan met uw behandelend arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborant(e), voorafgaand aan het onderzoek.

Dag van het onderzoek

Melden

De Röntgenafdeling in Terneuzen vindt u als u route 65 volgt. Als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt, moet u zich inschrijven aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.

Net voor het onderzoek

 • U kunt tijdens het onderzoek naar de radio luisteren. Het is ook mogelijk om naar uw eigen muziek te luisteren. Hiervoor kunt u een eigen CD meenemen.
 • Neem de ingevulde vragenlijst (zie laatste pagina) mee naar het ziekenhuis. Deze vragen zijn van groot belang of uw MRI al dan niet kan doorgaan. Indien u een van de vragen met ja heeft beantwoord, graag contact opnemen met de afdeling Radiologie op het nummer (0115) 688433 en hou het merk en typenummer van uw implantaat bij de hand indien van toepassing.
 • Als u in de MRI-scanner ligt, hoort u kloppende, borende geluiden, afwisselend in sterkte. Het is mogelijk dat u trillingen voelt, of dat een licht tot uitgesproken warmtegevoel optreedt. Dit is normaal en ongevaarlijk. Om uw gehoor te beschermen krijgt u een koptelefoon op en oordoppen in.

Toestellen

Voor de arthrografie wordt gebruik gemaakt van het doorlichttoestel, daarna wordt u doorverwezen naar de MRI-scan.

Hoe wordt het arthografie-onderzoek uitgevoerd?

Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar de kleedruimte. De laborant zal uw gegevens controleren. Vervolgens geeft hij/zij u uitleg over het onderzoek. De laborant zal u vragen om uw betreffende kleding en eventuele sieraden uit te doen. In de onderzoeksruimte ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. De laborant desinfecteert de punctieplaats. Met behulp van röntgenstraling zal de radioloog vervolgens het gewricht aanprikken en contrastvloeistof inspuiten. Daarna wordt op de punctieplaats een pleister geplakt. De radioloog maakt hierna opnamen van het gewricht in verschillende posities.

Contrastmiddelen

Tijdens het onderzoek wordt contrastvloeistof in het gewricht gespoten, waardoor eventuele afwijkingen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Deze contrastvloeistof wordt door het lichaam zelf afgebroken. Wel kan de vloeistof tijdens en net na het onderzoek een wat drukkend gevoel veroorzaken in het gewricht.

Wat gebeurt er na het arthrografie-onderzoek?

Als alle opnamen gemaakt zijn, is het onderzoek klaar. De laborant begeleidt u naar de kleedruimte, waar u zich weer kunt aankleden. Daarna wordt u naar de MRI begeleid en wordt u daar verder geholpen.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Hoe wordt het MRI-onderzoek uitgevoerd?

Wanneer u aan de beurt bent voor het onderzoek, haalt een laborant u op. In de kleedkamer kunt u zich uit- of omkleden; alle kleding waar metaal in zit moet uit. De laborant zal uw screeningsformulier met u doornemen. In de MRI-ruimte wordt u verzocht op de onderzoekstafel plaats te nemen. In uw hand krijgt u een ballonnetje, waar u in geval van nood in kunt knijpen om de laborant te waarschuwen. Als u in de juiste positie ligt, schuift de laborant u in een soort tunnel. De tunnel is aan beide zijden open. De laborant bedient het MRI-apparaat vanuit de aangrenzende ruimte en houdt u via het raam in de gaten. Het is van groot belang dat u tijdens het onderzoek zo stil en ontspannen mogelijk blijft liggen. Het onderzoek kan mislukken als u beweegt.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Wat gebeurt er na het MRI-onderzoek?

Als alle opnamen gemaakt zijn, is het onderzoek klaar. De laborant begeleidt u naar de kleedruimte, waar u zich weer kunt aankleden.

Van wie krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van de huisarts of uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u bij uw eerstvolgende afspraak.

juni 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.