Uit onderzoek is gebleken dat er bij u sprake is van milde cognitieve stoornissen. In medische termen noemen we dit Mild Cognitive Impairment (MCI). Op de ze pagina leest u hier meer over.

Symptomen MCI

Mensen met een MCI hebben vaak last van geheugenproblemen, ook wel milde cognitieve achteruitgang genoemd. Er is dan sprake van geheugenproblemen die verder gaan dan de normale vergeetachtigheid die op oudere leeftijd voorkomt.

De klachten zijn minder ernstig dan bij dementie. Vaak vergeet iemand de details van een gebeurtenis of handeling, terwijl mensen met dementie de hele gebeurtenis vergeten. Ook kunnen andere cognitieve functies aangedaan zijn, zoals moeite met taal, aandacht of overzicht. Mensen met MCI hebben vaak meer moeite met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, maar kunnen meestal wel goed zelfstandig functioneren. Toch kunnen de klachten hinderlijk zijn waardoor gevoelens van somberheid of angst ontstaan. Mensen met MCI gaan hierdoor drukke of moeilijke situaties vaak uit de weg.

Mensen in de directe omgeving, zoals een partner of kind, vallen de geheugenproblemen vaak ook op.

MCI en dementie

Uit onderzoek blijkt dat mensen met MCI een hoger risico hebben om na enkele jaren dementie te krijgen. Dit is meestal de ziekte van Alzheimer. Bij ongeveer 44% van de mensen worden de klachten ernstiger en is er binnen 5 jaar sprake van dementie. Bij een andere groep blijven de klachten stabiel. Of de klachten verdwijnen helemaal.

Oorzaken MCI

MCI is nog niet te genezen en er bestaan geen medicijnen voor. Het is belangrijk om te letten op risicofactoren zoals vitaminetekort, (verkeerd) medicijngebruik, depressie, burn-out of schildklierproblemen. MCI kan een voorstadium zijn van de ziekte van Alzheimer, maar kan ook ontstaan door psychologische problemen zoals een depressie of burn-out.

Behandeling MCI

Wanneer een MCI wordt vastgesteld, wordt meestal een casemanager dementie ingeschakeld. De casemanager heeft als doel het optimaliseren van het welbevinden en de kwaliteit van leven van mensen met cognitieve stoornissen en hun mantelzorgers. Zo kan de casemanager praktische tips en handvatten geven aan mensen met MCI en hun naasten, maar ook begeleiding bieden bij emotionele problemen.

Wat kunt u zelf doen tegen MCI?

 • Voor het functioneren van het geheugen is het belangrijk om lichamelijk en geestelijk actief te blijven.
 • Beweeg regelmatig. Lichaamsbeweging zorgt voor een betere doorbloeding van de hersenen.
 • Vermijdt piekeren. Veel piekeren zorgt dat u zich minder kunt concentreren, uw geheugen zal u dan meer in de steek laten.
 • Gebruik zo weinig mogelijk slaapmiddelen en alcohol, deze hebben een negatieve invloed op het geheugen.
 • Blijf onder de mensen komen en stimuleer daarmee de hersenen door het voeren van gesprekken of het doen van een spel of andere activiteit.
 • Leg spullen die u vaak kwijt bent op een vaste plaats.
 • Houd een agenda bij voor afspraken en kijk er dagelijks in.
 • Schrijf afspraken en belangrijke dingen direct op.
 • Maak gebruik van boodschappenlijstjes.
 • Vertel mensen in uw omgeving over uw geheugenproblemen, dit brengt minder spanningen met zich mee.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de poli geriatrie in Terneuzen, tel: 0115-688667.

Ook kunt u op de onderstaande websites kijken voor meer (achtergrond)informatie.

 • https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/soorten-vormen/mild-cognitive-impairment
 • https://www.thuisarts.nl/vergeetachtigheid
 • https://www.thuisarts.nl/dementie
 • https://www.zeeuwsezorgschakels.nl

Mei 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.