De meniscus

In het kniegewricht zitten twee menisci, één aan de buitenkant (laterale meniscus) en één aan de binnenkant (mediale meniscus). De menisci voorkomen dat tijdens het bewegen drukpunten optreden waarbij het kraakbeen overbelast en/of beschadigd kan raken. Ze vergroten het dragende vlak van het kniegewricht.

De meniscus is één van de meest aangedane structuren van de knie. Beschadiging kan op elke leeftijd voorkomen. Vanaf de leeftijd van 40 jaar verandert het meniscusweefsel en treedt verzwakking op, wat ervoor kan zorgen dat een meniscus eerder beschadigt. Op jongere leeftijd is er vaak meer voor nodig om een letsel te laten ontstaan.

Een verdraaiing van de knie tijdens het sporten kan een acute, traumatische scheur veroorzaken. Maar ook een diepe hurkbeweging of het opstaan vanuit hurkzit kan dus op oudere leeftijd ook leiden tot een degeneratieve scheur van de meniscus. Sporters die veel over de knie draaien, zoals bij voetbal en andere contactsporten, zijn dus een risicogroep evenals personen op middelbare leeftijd die onderliggend al artrose (slijtage) hebben van het kniegewricht en daarbij horende degeneratie (achteruitgang) van de meniscus.

Symptomen

De meest voorkomende klacht na een letsel van de meniscus is pijn. De pijn wordt gevoeld aan de zijkant van de knie ter hoogte van de gewrichtsspleet. De patiënt kan vaak met één vinger het maximale pijnpunt aangeven. Symptomen die vaak (maar zeker niet altijd) voorkomen zijn: mechanische pijn (pijn bij belasten van de knie) en het hebben van inklemmingsverschijnselen als (pseudo)slotklachten of verspringende sensaties. Het instabiele stuk van de meniscus kan klem komen te zitten in het gewricht waardoor het kniegewricht niet meer normaal kan bewegen of niet volledig kan strekken. Bij een degeneratieve meniscus staan vaak de pijnklachten op de voorgrond en komen inklemmingsklachten minder vaak voor. Bij een meniscusletsel hoeft de knie niet altijd gezwollen te zijn.

Diagnose

Om vast te stellen dat er sprake is van schade aan de meniscus zal de orthopedisch chirurg allereerst uw knie klinisch onderzoeken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van beeldvormend onderzoek om de diagnose te bevestigen. Dit is vaak in eerst instantie een normale röntgenfoto van de knie om een indruk te krijgen van de mate van onderliggende artrose van het gewricht. Vervolgens zou er tevens een MRI-scan gemaakt kunnen worden op indicatie. Op deze MRI-scan kan de kwaliteit van de meniscus worden beoordeeld en is het vaak mogelijk om het onderscheid te maken tussen een traumatische scheur en degeneratie van de meniscus.

Behandeling

Conservatieve behandeling

Vanaf de leeftijd van ongeveer 50 jaar komen degeneratieve scheuren van de meniscus vaak voor in combinatie met kraakbeen beschadigingen. De indicatie voor een kijkoperatie moet vanaf deze leeftijd daarom kritisch worden overwogen. Dit is dan ook de reden om in ieder geval ook een standaard röntgenfoto van de knie te nemen om de mate van artrose te beoordelen. Immers als een aangetoonde gewrichtsspleet versmalling op röntgenfoto of verdunning van het kraakbeen op MRI-scan wordt vastgesteld, bestaat er een reële kans dat er bij een arthroscopie van de knie restklachten en beperkingen kunnen blijven aanhouden ondanks de adequate behandeling van het meniscusletsel. De scherpe pijn van een meniscus scheur verdwijnt dan meestal na het verwijderen van de degeneratieve meniscus scheur, maar daarvoor in de plaats komt een ander type pijn namelijk een meer zeurende pijn die inspanningsafhankelijk is en waarvoor de patiënt uiteindelijk vaak weer de polikliniek bezoekt. De degeneratieve scheur van de binnen- of buitenmeniscus wordt dan beschouwd als het eerste symptoom van een zich ontwikkelende artrose van de knie. Een kijkoperatie van de knie zou u in deze gevallen van de regen in de drup helpen.

Bij jonge mensen met goede doorbloeding van de meniscus kan de meniscus uit zichzelf genezen, mits knie- len hurkbewegingen worden vermeden. De knie geeft zelf aan tot waar het buigen verstandig is. Indien het buigen pijn gaat doen, is de grens bereikt. Dit kan soms enkele maanden duren. Indien de klachten blijven bestaan en/of de knie op slot schiet, is een arthroscopie (kijkoperatie) noodzakelijk.

Operatieve behandeling

Bekijk hier de patiëntenfolder Arthroscopie van de knie

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u die stellen tijdens uw bezoek aan de behandelend arts.

 

April 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.