Een mammagrafie is een röntgenonderzoek waarbij weefselstructuur van de borst in beeld wordt gebracht. Er worden vanuit verschillende richtingen foto’s gemaakt. De foto’s van een mammografie kunnen zeer kleine veranderingen in het borstweefsel laten zien. Zelfs als deze afwijking nog niet voelbaar is. Uw borst wordt tussen twee platen gelegd die kortdurend stevig worden aangedrukt. Dit stevig aandrukken kan onprettig of zelfs pijnlijk zijn. Toch is dit nodig om van de hele borst een goede foto te maken.

Voorbereiding

Wilt u voor een mammografie geen bodylotion of zalf op uw bovenlichaam aanbrengen.

LET OP!        

  • Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn, bespreek dan met uw behandelend arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborante, voorafgaand aan het onderzoek;
  • Geeft u borstvoeding? Indien u borstvoeding geeft, maken wij liever geen mammografie. Het borstweefsel in de borst is dan veranderd (gezwollen), waardoor het borstweefsel op een mammografie minder goed te beoordelen is. Het is wel mogelijk om een echografie van de borsten te maken. 3 tot 6 maanden na het stoppen van borstvoeding is een mammografie weer normaal te beoordelen;
  • Zijn er bijwerkingen of risico’s? Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is het risico van de röntgenstraling minimaal;
  • Als u niet op uw afspraak kunt komen, vragen wij u dit zo snel mogelijk (bij voorkeur minimaal 48 uur van tevoren) te melden bij de afdeling Radiologie, telefoonnummer: 0115- 688433. Als u op tijd afbelt kan een andere patiënt in uw plaats worden geholpen. Op deze manier houden we de wachttijden zo kort mogelijk.

Melden

U kunt zich melden bij route 76 te Terneuzen. Wilt u 10 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig zijn met de papieren die u (eventueel) voor het onderzoek heeft gekregen? Wanneer u voor de eerste keer komt, dient u zich in te schrijven aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Wij vragen u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee te brengen.

Toestel

Bij dit onderzoek maken we gebruik van het mammografie toestel. Indien nodig kijken we ook nog met een echo toestel. Meer informatie over de apparatuur vindt u elders op deze website.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar de kleedruimte. De laborant zal nogmaals naar uw gegevens vragen en uitleg geven over het onderzoek. Zij/hij zal u vragen om uw bovenkleding en eventuele sieraden uit te doen.

Van elke borst worden twee foto’s gemaakt: één van de bovenkant van de borst en één van de zijkant van de borst. Om een zo duidelijk mogelijke beoordeling van de foto’s te krijgen, drukt de laborant uw borstweefsel zo compact mogelijk samen. Dit kan even pijnlijk zijn. Het aandrukken van de borst kan geen kwaad. Ook niet als u een knobbeltje heeft of als u borstprothesen heeft. Wanneer alle foto’s gemaakt zijn, moet u in het kleedkamertje even wachten. De laborant overlegt ondertussen met de radioloog of er voldoende foto’s gemaakt zijn. Eventueel wordt aansluitend een echografisch onderzoek van de borsten gedaan. Dit is een onderzoek, waarbij met geluidsgolven beelden van de borsten worden gemaakt. Een echografie kan goede aanvullende informatie geven op de mammografie. Het maken van een echografie is niet pijnlijk.

Bent u jonger dan 30 jaar, dan worden er aanvankelijk geen foto’s gemaakt. U krijgt dan eerst een echografie en eventueel worden er later nog foto’s gemaakt.

Eventueel wordt het onderzoek afgerond met een punctie. Een punctie is weefselonderzoek. Met een dunne naald halen we dan wat weefsel uit de afwijking in uw borst. Deze cellen worden onderzocht in het laboratorium. Een punctie van de borst gebeurt altijd onder plaatselijke verdoving.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Van wie krijgt u de uitslag?

De uitslag wordt doorgegeven aan uw specialist of huisarts. U dient een afspraak te maken voor de uitslag. Indien u via een huisarts verwezen bent en een punctie heeft ondergaan, krijgt u een afspraak voor de uitslag op het mammacentrum. De laborant regelt deze afspraak voor u. Na de punctie moet u contact opnemen met uw huisarts voor een verwijsbrief voor de specialist (het mammacentrum).

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie of met uw behandelend arts. De laborant en de radioloog vertellen u tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt dan ook vragen stellen. De afdeling Radiologie van de locaties Terneuzen, Oostburg en Hulst is bereikbaar op het telefoonnummer (0115)-688433, op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.