Op deze pagina vindt u informatie over een borstpunctie onder echogeleide. Dit onderzoek wordt ook wel mammapunctie genoemd. Mamma is de medische naam voor borsten. Het onderzoek vindt plaats in ZorgSaam Ziekenhuis, locatie De Honte, het Mammacentrum routenummer 65.

U bent naar onze afdeling radiologie verwezen door uw behandelend arts, omdat het borstweefsel naar aanleiding van uw klachten of een controle nader onderzocht moet worden. Voor u is een punctie afgesproken onder echogeleide. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog, samen met één of twee radiodiagnostisch laboranten.

Waarom een mammapunctie?

Bij eerder onderzoek van uw borsten is een afwijking geconstateerd. Om de aard van deze afwijking vast te stellen, is weefselonderzoek noodzakelijk. Bij de borstpunctie wordt weefsel met een naald uit de afwijking in de borst gezogen.

Voorbereiding

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, meldt dit aan de arts die u verwijst voor de punctie. Die kan u adviseren tijdelijk met de medicijnen te stoppen, om een bloeding bij of na de punctie te voorkomen. Voor andere medicijnen geldt dat u ze inneemt zoals voorgeschreven door uw behandelend arts. Op de dag van het onderzoek mag u geen bodylotion of zalf op uw borsten gebruiken. Als u zwanger bent of denkt dat te zijn wilt u dan vooraf contact met ons opnemen? Wij willen u vragen om uw ponsplaatje en het aanvraagformulier ,dat u via uw arts heeft gekregen, mee te nemen naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

Bij dit onderzoek is het nodig het bovenlichaam te ontbloten. We zullen u vragen om uw kleding en sieraden in het kleedkamertje achter te laten.

Voor een echogeleide punctie is het belangrijk dat u stil op de rug kunt blijven liggen. Met het echoapparaat wordt vervolgens de plaats (locatie) van de afwijking bepaald. De huid wordt ontsmet en er wordt een verdovingsprik gegeven. Met een bioptienaald wordt daarna het weefsel uit de borst weggenomen. We herhalen dit enkele malen zodat er voldoende weefsel is om te onderzoeken. Dit weefsel wordt door het pathologisch-anatomisch laboratorium onderzocht. Na de punctie moet het steekkanaal (klein wondje)worden dichtgedrukt, om een bloeduitstorting te voorkomen. U krijgt een pleister en indien nodig een hechtpleister. U kunt ermee douchen. De duur van de punctie is ongeveer 30 minuten.

Nazorg

Mocht u na afloop een pijnlijke of gevoelige borst hebben, dan kunt u hiertegen Paracetamol innemen (geen aspirine). Het wordt afgeraden om na de punctie intensieve arbeid te verrichten of intensief te sporten om de kans op nabloedingen zo klein mogelijk te houden. Indien er toch een nabloeding optreedt, raden wij u aan om stevig op de punctieplaats te drukken, zodat het bloeden stopt. In zeer uitzonderlijke gevallen treden er complicaties van deze puncties op; mocht dit bij u het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Buiten kantoortijden neemt u contact op met de huisartsenpost.

De uitslag

De pathaloog-anatoom onderzoekt het weefsel uit de borst. De uitslag gaat naar de behandelend arts. U krijgt de uitslag dus via uw behandelend arts te horen.

Tot slot

Als u verhinderd bent voor dit onderzoek, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten? De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Voorbehoud

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven, zoals dit meestal zal verlopen. Het kan zijn dat de radioloog een andere procedure kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk om alle varianten en alternatieven te vermelden.

Vragen

Heeft u na het lezen van de ze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie, telefoon: 0115 – 688433

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.