Op deze pagina vindt u informatie over de Mammaprint, een laboratoriumtest die kan worden ingezet bij de behandeling van borstkanker in een vroeg stadium. De mammaprint geeft een inschatting van het risico dat de borstkanker later terugkomt. Op basis van dit risico kan uw arts (oncoloog) bepalen of verdere nabehandeling nodig is en zo ja welke nabehandeling dan best gegeven kan worden.

Jaarlijks krijgen bijna 13.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Daarmee is borstkanker in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, des te groter de kans op genezing. De behandeling van een vroeg stadium van borstkanker bestaat in de meeste gevallen uit een operatie, eventueel aangevuld met radiotherapie, chemotherapie en/of hormonale therapie. We bepalen voor elke patiënt individueel welke combinatie van behandelingen leidt tot de meest optimale behandeling. Factoren die het behandeladvies bepalen zijn: grootte van de tumor, gradatie van de tumor, hormoongevoeligheid, zijn er okselklieren aangetast en de leeftijd van de patiënt.

Chemotherapie beperkt het risico op terugkeer van kanker. Van alle vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker, krijgt lang niet iedereen later uitzaaiingen. Bij één, hooguit twee op de vijf vrouwen keert de kanker terug. Alleen zij hebben daarom écht aanvullende chemotherapie nodig. Toch krijgt de helft van de patiënten met borstkanker chemotherapie, omdat het tot nu toe niet goed mogelijk was de groep patiënten met een hoog risico op uitzaaiingen te onderscheiden. Voor alle zekerheid wordt chemotherapie daarom vaker voorgeschreven.

Wat is de Mammaprint

De Mammaprint is een laboratoriumtest die per individuele tumor in kaart brengt of deze tumor een verhoogd of verlaagd risico geeft op uitzaaiingen in de toekomst. Dit gebeurt door het screenen van genetische kenmerken van uw borstkanker. De mammaprint onderzoekt 70 genen die een rol spelen bij het ontstaan van uitzaaiingen. De uitslag geeft aan of er een laag risico op uitzaaiingen (‘Low Risk’) ofwel een hoog risico op uitzaaiingen (‘High Risk’) aanwezig is. De mammaprint helpt uw arts (oncoloog) om uw risico in te schatten. Samen met u zal uw arts beslissen welke nabehandeling voor u de meeste kans geeft op genezing. Zo stemmen we de behandeling meer op uw persoonlijke situatie af.

Wanneer wordt de Mammaprint ingezet

De Mammaprint is niet in alle gevallen zinvol. Er zijn namelijk situaties waarin de uitslag van de test geen extra informatie geeft. In het mammateam bekijkt het behandelteam in gezamenlijk overleg of de mammaprint voor u aanvullende informatie kan opleveren. Tijdens de operatie voor borstkanker verwijdert de arts de tumor in uw borst en lymfekliertjes in uw oksel. De pathologie-uitslagen worden in het multidisciplinair overleg van het mammateam besproken. Op basis van deze uitslagen gaan we na of we nabehandeling met chemotherapie moeten adviseren vanuit de traditionele factoren (grootte van de tumor, gradatie, uitzaaiingen in de oksel, hormoongevoeligheid, leeftijd van de patiënt). Indien er twijfel is over de winst van chemotherapie zal in het mammateam besloten worden om de Mammaprint in te zetten. Indien de test voor u zinvol kan zijn dan bespreken we dit op de mammapoli met u.

Het laboratorium die de Mammaprint uitvoert, Agendia genaamd,  bevindt zich in Amsterdam. Nadat besloten is de Mammaprint in te zetten, stuurt de patholoog tumorweefsel naar Agendia. Binnen tien werkdagen is de uitslag van de MammaPrint bekend. U krijgt dan een afspraak bij de oncoloog of de verpleegkundig specialist oncologie. De oncoloog/ verpleegkundig specialist oncologie bespreekt de uitslag van de mammaprint met u. Zij bespreekt ook de mogelijkheid voor nabehandeling met chemotherapie en/of hormonale therapie. Indien de uitslag van de mammaprint een laag risico laat zien en de winst van aanvullende chemotherapie beperkt is, zal de oncoloog/verpleegkundig specialist met u bespreken om de chemotherapie achterwege te laten en alleen te behandelen met hormonale therapie (indien de tumor hormoongevoelig is).

Vergoeding van de Mammaprint

De meeste verzekeraars vergoeden de Mammaprint. Mogelijk bent u verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij die de Mammaprint (nog) niet vergoedt. U kunt dit navragen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan uw arts, verpleegkundig specialist of mammacareverpleegkundige. Ook kunt u een kijkje nemen op www.mammaprint.nl

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.