Als de diagnose borstkanker wordt gesteld, wordt door de patholoog een aantal kenmerken van de tumor beoordeeld, o.a. het type borstkanker, gevoeligheid voor oestrogeen en progesteron (hormoongevoeligheid) en de mate van HER2-spiegel. Op basis van deze kenmerken en samen met de grootte van de tumor, aan- of afwezigheid van aangetaste lymfeklieren en uw voorkeuren, wordt met u een behandelplan besproken. De behandeling van een vroeg stadium van borstkanker bestaat in de meeste gevallen uit een operatie, eventueel aangevuld met radiotherapie, chemotherapie en/of hormonale therapie en/of immunotherapie. Voor elke patiënt wordt individueel bepaald welke combinatie van behandelingen leidt tot de meest optimale behandeling.

In de behandeling van borstkanker wordt chemotherapie vaak toegepast. Chemotherapie beperkt het risico op terugkeer van de kanker, maar onderzoeken hebben aangetoond dat chemotherapie niet bij alle borstkankerpatiënten het risico op terugkeer van de ziekte met dezelfde hoeveelheid vermindert. In feite heeft slechts een minderheid van de patiënten met borstkanker in een vroeg stadium baat van chemotherapie. Dat betekent dat de meerderheid van de patiënten van de chemotherapie en de daarmee verbonden bijwerkingen gespaard zou kunnen blijven. Om een goede afweging te maken of chemotherapie baat heeft, kan de OncotypeDx® test hulp bieden.

Wat is de OncotypeDx® test?

De OncotypeDx® test is een genexpressietest voor die vrouwen die recent gediagnosticeerd zijn met hormoonreceptorpositieve (HR+), humane epidermale groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-) borstkanker in een vroeg stadium. De test geeft meer inzicht of het toevoegen van chemotherapie aan hormoontherapie hun risico op terugkeer van de ziekte zal verminderen.

De Oncotype DX® test analyseert de activiteit van verschillende kankergerelateerde genen in het tumorweefsel. Omdat de tumor van elke vrouw uniek is, kan inzicht in de biologie van uw specifieke tumor helpen bij het nemen van behandelbeslissingen.

Of de OncotypeDx® test voor u van toegevoegde waarde is wordt in het multidisciplinaire overleg bepaald. Uw arts bespreekt dit met u. De test wordt uitgevoerd bij specifieke tumorkenmerken en stadia. De test is dus niet bij iedereen van toegevoegde waarde.

Is de test voor mij geschikt?

De OncotypeDx® test wordt vergoed in het basispakket van uw zorgverzekering voor vrouwen met een vroeg stadium borstkanker die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ouder dan 50 jaar; én • HR+/HER2-/N0; én
  • graad 1 tumor met een grootte tussen de 3.1 en 5 cm; óf
  • graad 2 met een grootte tussen de 2.1 en 5 cm; óf
  • graad 3 met een grootte tussen de 1.1 en 2 cm

En wanneer u:

  • ouder bent dan 50 jaar; én
  • HR+/HER2-/N1 (1-3 okselkliermetastasen); én
  • graad 1 tumor met een tumorgrootte tussen de 2.0 en 5 cm; óf
  • graad 2 tumor met een tumorgrootte tussen de 0 en 5 cm.

Het is belangrijk dat de test uitgevoerd wordt voordat u met enige behandeling begint (hormoontherapie of chemotherapie), omdat de test informatie zal geven over de vraag of chemotherapie een onderdeel van uw behandelplan moet zijn.

Hoe wordt de OncotypeDx® test uitgevoerd?

Als tijdens het multidisciplinaire overleg besproken is dat de OncotypeDx® test voor u van meerwaarde kan zijn, wordt dit met u besproken en als u akkoord bent, zal de test worden aangevraagd.

De test wordt uitgevoerd op een klein stukje tumorweefsel (biopt/operatie). U hoeft dus geen extra ingreep te ondergaan.

Uw arts stuurt het weefsel voor testen naar een gespecialiseerd laboratorium dat de Oncotype Dx® test uitvoert. Er wordt een schriftelijk rapport opgesteld en elektronisch naar uw zorgverlener verstuurd via een beveiligd, met een wachtwoord beschermd, online account. Het gehele proces duurt ongeveer twee weken.

Het rapport bevat uw Recurrence Score® resultaat en wordt naar uw arts gestuurd. Deze score helpt om samen met uw arts te bepalen of chemotherapie voor u zinvol is.

Het resultaat van uw Oncotype Dx® test is een cijfer tussen 0 en 100, die men ‘Recurrence Score’ noemt. Hoe lager het cijfer, hoe kleiner de kans dat chemotherapie nuttig is voor u. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de kans dat u baat hebt bij chemotherapie.

Belangrijk: een lage Recurrence Score betekent niet dat de kanker definitief niet meer zal terugkeren. En een hogere waarde betekent niet dat chemotherapie definitief voorkomt dat de kanker terugkomt.

Zegt de OncotypeDx® test ook iets over de erfelijkheid?

Nee, de OncotypeDx® test zegt niets over de erfelijkheid. Erfelijkheidsonderzoek wordt alleen op indicatie uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Klinische Genetica.

Vragen

Mogelijk heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen. U kunt deze vragen bespreken met uw chirurg, verpleegkundig specialist of mammacare verpleegkundige tijdens uw bezoek op de Mammapoli. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Mammapoli, via tel. 0115-677179.

Mei  2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.