Als de diagnose borstkanker wordt gesteld, wordt door de patholoog een aantal kenmerken van de tumor beoordeeld, o.a. het type borstkanker, gevoeligheid voor oestrogeen en progesteron (hormoongevoeligheid) en de mate van HER2-spiegel. Op basis van deze kenmerken en samen met de grootte van de tumor, aan- of afwezigheid van aangetaste lymfeklieren en uw voorkeuren, wordt met u een behandelplan besproken. De behandeling van een vroeg stadium van borstkanker bestaat in de meeste gevallen uit een operatie, eventueel aangevuld met radiotherapie, chemotherapie en/of hormonale therapie en/of immunotherapie. Voor elke patiënt wordt individueel bepaald welke combinatie van behandelingen leidt tot de meest optimale behandeling.

In de behandeling van borstkanker wordt chemotherapie vaak toegepast. Chemotherapie beperkt het risico op terugkeer van de kanker, maar onderzoeken hebben aangetoond dat chemotherapie niet bij alle borstkankerpatiënten het risico op terugkeer van de ziekte met dezelfde hoeveelheid vermindert. In feite heeft slechts een minderheid van de patiënten met borstkanker in een vroeg stadium baat van chemotherapie. Dat betekent dat de meerderheid van de patiënten van de chemotherapie en de daarmee verbonden bijwerkingen gespaard zou kunnen blijven. Om een goede afweging te maken of chemotherapie baat heeft, kan de OncotypeDx® test hulp bieden.

Wat is de OncotypeDx® test?

De OncotypeDx® test is een genexpressietest die vrouwen die recent gediagnosticeerd zijn met hormoonreceptorpositieve (HR+), humane epidermale groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-) borstkanker in een vroeg stadium, meer inzicht geeft of het toevoegen van chemotherapie aan hormoontherapie hun risico op terugkeer van de ziekte zal verminderen.

De Oncotype DX® test analyseert de activiteit van verschillende kankergerelateerde genen in uw tumorweefsel. Omdat de tumor van elke vrouw uniek is, kan inzicht in de biologie van uw specifieke tumor helpen bij het nemen van behandelbeslissingen.

Of de OncotypeDx® test voor u van toegevoegde waarde is wordt in het multidisciplinaire overleg bepaald. Uw arts bespreekt dit met u. De test wordt uitgevoerd bij specifieke tumorkenmerken en stadia. De test is dus niet bij iedereen van toegevoegde waarde.

Hoe wordt de OncotypeDx® test uitgevoerd?

Als tijdens het multidisciplinaire overleg besproken is dat de OncotypeDx® test voor u van meerwaarde kan zijn, wordt dit met u besproken en als u akkoord bent, zal de test worden aangevraagd.

  1. De test wordt uitgevoerd op een klein stukje tumorweefsel (biopt/operatie). U hoeft dus geen extra ingreep te ondergaan.
  2. Het weefsel wordt naar een gespecialiseerd bedrijf gestuurd, dat de Oncotype Dx® test uitvoert. Dit proces duurt in totaal zo’n 10 dagen.
  3. Het verslag bevat uw Recurrence Score® resultaat en wordt naar uw arts gestuurd
  4. Deze score helpt om samen met uw arts te bepalen of chemotherapie voor u zinvol is.

Wat betekent de waarde van uw Recurrence Score® resultaat?

Het resultaat van uw Oncotype Dx® test is een cijfer tussen 0 en 100, die men ‘Recurrence Score’ noemt. Hoe lager het cijfer, hoe kleiner de kans dat chemotherapie nuttig is voor u. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de kans dat u baat hebt bij chemotherapie.

Belangrijk: een lage Recurrence Score betekent niet dat de kanker definitief niet meer zal terugkeren. En een hogere waarde betekent niet dat chemotherapie definitief voorkomt dat de kanker terugkomt.

Zegt de OncotypeDx® test ook iets over de erfelijkheid?

Nee, de OncotypeDx® test zegt niets over de erfelijkheid. Erfelijkheidsonderzoek wordt alleen op indicatie uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Klinische Genetica.

Wordt de OncotypeDx® test vergoed?

De OncotypeDx® test wordt vergoed in het basispakket van uw zorgverzekering voor vrouwen met een vroeg stadium borstkanker die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ouder dan 50 jaar én;
  • Hormoongevoelige tumor en HER2 negatief én;
  • Schone lymfeklieren én;
  • Graad 1 tumor tussen 3,1 en 5 cm óf;
  • Graad 2 tumor tussen 2,1 en 5 cm óf;
  • Graad 3 tumor tussen 1,1 en 2 cm.

Bij een graad 3 tumor en/of aanwezigheid van angio-invasie zetten we OncotypeDx® niet in

Vragen

Mogelijk heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen. U kunt deze vragen bespreken met uw chirurg, verpleegkundig specialist of mammacareverpleegkundige tijdens uw bezoek op de Mammapoli. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Mammapoli, via tel. 0115-677179.

Januari 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.