Op deze pagina vindt u informatie over de gang van zaken op de mammapoli van ZorgSaam Ziekenhuis. De naam mammapoli is afgeleid van het Latijnse woord voor borst, mamma. Op de mammapoli werkt een team van hulpverleners zeer nauw samen, o.a. de chirurg, de radioloog, de patholoog-anatoom, de verpleegkundig specialist en de mammacare-verpleegkundige. Deze zijn allen gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van borstafwijkingen.

De mammapoli

Bij een klacht of afwijking in de borst zal de huisarts beoordelen of u verwezen dient te worden naar de mammapoli. Wij streven naar een zo kort mogelijke wachttijd voor toegang tot de mammapoli. Daarnaast proberen we de periode van onzekerheid over de aard van de afwijking in uw borst zo kort mogelijk te houden door de afspraak op de mammapoli te combineren met een afspraak op de afdeling radiologie. De mammapoli vindt drie maal per week plaats in ZorgSaam Ziekenhuis, locatie Terneuzen, op maandag, dinsdag en donderdag. Een afspraak dient gemaakt te worden via het secretariaat chirurgie, 0115-677179. Duidelijk vermeld dient te worden dat het om een eerste afspraak gaat. Indien er recent foto’s van de borst gemaakt zijn, moet u dit ook vermelden. U hebt een verwijsbrief van uw huisarts nodig bij uw eerste bezoek aan de mammapoli. Tijdens dit eerste bezoek aan de mammapoli vinden verschillende onderzoeken plaats. U moet er rekening mee houden dat u enige tijd in het ziekenhuis aanwezig zult zijn. We adviseren dan ook samen met uw partner of een vertrouwenspersoon de mammapoli te bezoeken.

Onderzoeken op de mammapoli

Tijdens uw bezoek aan de mammapoli gaat u eerst naar de chirurg of de verpleegkundig specialist. Deze informeert naar uw klachten, medische voorgeschiedenis, medicijnen, enz. Vervolgens zal hij/zij u lichamelijk onderzoeken. Aansluitend wordt u verwezen naar de röntgen voor een mammografie en/of echografie van de borst. De radioloog zal de foto en de echo direct beoordelen. In sommige gevallen verricht de radioloog aansluitend een punctie onder echografie. De chirurg of verpleegkundig specialist bespreekt de resultaten van het lichamelijk onderzoek, de mammografie en de echografie met de patiënt. Indien een punctie is verricht, maken we een afspraak op de poli na ongeveer 3 dagen voor het resultaat van deze punctie. Als een punctie niet onder echografie kan plaatsvinden, maken we een afspraak voor een punctie onder röntgendoorlichting (stereotactie).

Aan de hand van genoemde onderzoeken kan meestal een onderscheid worden gemaakt tussen een goedaardig of een kwaadaardige afwijking. De onderzoeken en gesprekken die plaatsvinden kunnen emotioneel belastend zijn. De aanwezigheid van een partner of vertrouwenspersoon kan ondersteuning geven.

De verschillende onderzoeken

Mammografie

Het röntgenonderzoek van de borst heet mammografie. Op deze foto’s zijn heel kleine veranderingen in het borstweefsel al te zien. Bij een mammografie worden altijd foto’s van beide borsten gemaakt. Uw borst wordt op de steunplaat van het apparaat gelegd. Met behulp van een kunststof plaat wordt uw borst aangedrukt. Dit aandrukken kunt u als gevoelig of pijnlijk ervaren. Het is echter wel noodzakelijk om een foto te kunnen maken waarop het kleinste detail zichtbaar is. Elke borst wordt vervolgens in twee verschillende richtingen gefotografeerd. Als u (mogelijk) zwanger bent, dient u dit te melden. Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

Echografie

Vooral bij jonge vrouwen heeft het borstklierweefsel een dichte structuur, waardoor een mammografie soms moeilijk te beoordelen is. Ter aanvulling op de mammografie kan een echografie meer informatie geven over de afwijking. Bij echografie wordt een afbeelding van de borsten gemaakt met behulp van geluidsgolven. Dit levert informatie op over de verschillende weefsels in de borst. Zo kan de arts bijvoorbeeld een cyste (een blaasje gevuld met vocht) onderscheiden van een andersoortige afwijking.

Punctie

Wanneer op de mammografie en/of echografie een afwijking te zien is die nader onderzoek vereist, wordt een punctie gedaan. Hierbij wordt een stukje borstweefsel verwijderd met behulp van een speciale naald. In de meeste gevallen zal de punctie op de röntgen worden uitgevoerd. Soms moet hiervoor wel een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Een mammapunctie kan op verschillende manieren gebeuren. Dit kan onder echogeleide (met echografie) of stereotactisch (met röntgenfoto’s) door de radioloog op de röntgen. In alle gevallen wordt de huid verdoofd en wordt een kleine sneetje (3 mm) in de huid gemaakt, waarlangs de naald ingebracht wordt.

Het weefsel wat verkregen is, sturen we naar de patholoog en wordt nauwkeurig onderzocht. De uitslag volgt na ongeveer 3 dagen.

Mammateam

Afhankelijk van de aard van de afwijking, zal de chirurg met u bespreken of er verdere behandeling noodzakelijk is. Soms kan worden volstaan met een controle of wordt geadviseerd de afwijking te verwijderen. Indien blijkt dat de afwijking kwaadaardig is, zal er een verdere behandeling volgen. Het mammateam bespreekt wekelijks de behandeling van patiënten. Dit team bestaat uit specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van borstkanker, te weten: de chirurg, de radioloog, de patholoog-anatoom, de internist-oncoloog, de radiotherapeut, de plastisch chirurg, de verpleegkundig specialist oncologie en de verpleegkundig specialist mammacare.

De verpleegkundig specialist mammacare

De verpleegkundig specialist is een gespecialiseerde (mammacare) verpleegkundige, die een 2-jarige Masteropleiding heeft gevolgd. Binnen de mammapoli combineert de verpleegkundig specialist medische en verpleegkundige taken, zoals het afnemen van de medische anamnese, uitvoeren van lichamelijk onderzoek, verwijzen naar de röntgen en bespreken van de uitslagen met de patiënt. Dit in nauwe samenwerking met de chirurg.

Mammacareverpleegkundige

De mammacareverpleegkundige is gespecialiseerd op het gebied van borstafwijkingen en speelt een rol bij de diagnose en behandeling van borstkanker. De chirurg of verpleegkundig specialist kan u naar de mammacareverpleegkundige doorverwijzen voor opvang, begeleiding en uitleg betreffende eventuele verdere onderzoeken en behandeling.

U kunt de verpleegkundig specialist of mammacareverpleegkundige bereiken via:

Tel.nr. 0115-688132 of 0115-677179.

E-mail: mammacare@zzv.nl.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.