Mamma is de medische naam voor borsten. Het weefsel van de mamma wordt zichtbaar gemaakt met geluidsgolven. Deze geluidsgolven hebben een zodanig hoge frequentie, dat ze niet hoorbaar zijn. Daarom wordt dit onderzoek ook wel een “ultrageluidsonderzoek” genoemd.

Lees onderstaande richtlijnen goed door

Deze richtlijnen zijn van belang voor een optimaal onderzoek en zijn ook beslissend voor het al dan niet doorgaan van het onderzoek.

Kleding en verzorging

Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan. Op de dag van het onderzoek mag u geen bodylotion of zalf op uw borsten gebruiken.

Gebruikt u medicijnen?

U kunt deze, zoals gewoonlijk, innemen met een klein beetje water.

Dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

Bij aankomst op de afdeling Radiologie dient u zich te melden bij één van de medewerkers achter de balie. Zij vertellen u waar u plaats mag nemen.

Toestel

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het echografietoestel. Met behulp van een sonde, een apparaatje dat op de huid wordt geplaatst, is het mogelijk om geluidsgolven uit te zenden en weer op te vangen. Het teruggekaatste geluid wordt omgezet in een beeld op een beeldscherm.

Het onderzoek

Nadat u zich aangemeld heeft bij de röntgenbalie neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar de kleedruimte. De laborant zal uw gegevens controleren. Vervolgens vraagt hij/zij u om indien nodig, uw kleding en eventuele sieraden uit te doen.
Bij dit onderzoek is het nodig het bovenlichaam te ontbloten. We zullen u vragen om uw kleding en sieraden in het kleedkamertje achter te laten. Voor het echo-onderzoek is het belangrijk dat u stil op de rug kunt blijven liggen.
U kunt daarna plaatsnemen op de onderzoekstafel. De radioloog of echolaborant brengt echogel aan op de borst en beweegt er met de sonde overheen. Tijdens het hele onderzoek moet u zo ontspannen en zo stil mogelijk blijven liggen. Soms wordt u gevraagd uw adem in te houden.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek klaar is mag u de gel er afvegen.

De uitslag

U krijgt de uitslag van de huisarts of uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u bij de eerstvolgende afspraak.

Juni 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.