Achter in het oog ligt het netvlies. Op het netvlies worden onze beelden geprojecteerd (net zoals bij een fototoestel). Het middelpunt van het netvlies heet de macula of gele vlek. Hier bevinden zich de kegeltjes, waardoor we kleur en details kunnen waarnemen. De macula zorgt ervoor dat we het centrale deel van het gezichtsveld kunnen zien: het gezicht van mensen, lezen,…

Door veranderingen in het glasvocht of een oogoperatie, kan er een vliesje/weefsel over de macula groeien. Dit weefsel gaat samentrekken, waardoor er plooien in het netvlies ontstaan. Dit wordt een macula pucker genoemd.

Symptomen

Bij een macula pucker kunt u volgende symptomen waarnemen:

  • Een vervormd beeld (kronkels in rechte lijnen);
  • Wazig zicht/ achteruitgang van het zicht.

Behandeling

Een macula pucker heeft niet altijd een operatie nodig. U komt dan later opnieuw op controle om dit op te volgen bij de oogarts. Afhankelijk van de klachten kan besloten worden om de macula pucker toch weg te halen met een operatie. Dit hangt af van meerdere factoren: het zicht van beide ogen, de mate van beeldvervorming en de risico’s die verbonden zijn aan de operatie. De oogarts zal de mogelijkheden met u bespreken.

Mocht het toch nodig zijn om de macula pucker te verwijderen, dan krijgt u een netvliesoperatie. Tijdens deze operatie wordt eerst het glasvocht uit het oog verwijderd (dit noemen we een vitrectomie), waarna het weefsel/vliesje van de macula wordt verwijderd. Hierbij kan ook preventief het netvlies met een laser behandeld worden. Tot slot vult de oogarts het oog terug op met lucht, gas of olie (dit bepaalt de oogarts). Lucht in het oog verdwijnt vanzelf, meestal na één week.

Ook gas verdwijnt vanzelf: het kortwerkende gassoort ‘SF6’ na ongeveer twee weken en het langwerkende gassoort ‘C3F8’ na zes tot acht weken. Gedurende de periode dat er lucht of gas in het oog zit mag u niet vliegen, diepzeeduiken of grote hoogteverschillen in de bergen ondergaan.

Olie verdwijnt niet vanzelf en zal na enkele maanden operatief uit het oog worden verwijderd.

Het resultaat van deze operatie is niet goed te voorspellen. Dit hangt af van de ernst van de macula pucker, hoe lang de pucker er al zit en hoe goed het zicht vermogen is vóór de operatie. Het herstel zal langzaam verlopen, dit kan enkele maanden tot een jaar in beslag nemen.

Complicaties

Bij deze operatie kunnen enkele complicaties voorkomen. Als u nog niet aan de cataract (staar) bent geopereerd, kan door de operatie een versnelde cataractvorming optreden. Indien dit het geval is, kan een cataractoperatie later nodig zijn. In een klein aantal gevallen (<5%) kan het netvlies na der operatie loslaten. Om dit te behandelen is nog een netvliesoperatie nodig. Zoals bij alle operaties is er een kleine kans op een infectie van het oog.

Verloop van de operatie in het ziekenhuis

De operatie en opname zullen ongeveer een dag in beslag nemen. In de meeste gevallen kan u de dag van de operatie weer naar huis. De meeste netvliesoperaties worden onder plaatselijke verdoving verricht, maar voor sommige is toch algehele verdoving nodig. Dit wordt met u besproken door de oogarts. Na de operatie kunt u niet zelf met de auto naar huis rijden. Zorg ervoor dat iemand u kan komen ophalen. U krijgt een voorschrift mee met leefregels en begint de dag nadien met het druppelen van uw oog. Een of twee dagen na de operatie vindt een controle plaats bij de oogarts. Houdt er rekening mee dat uw pupil verwijdt zal worden en dat uw zicht dan tijdelijk weer verminderd is. Wij adviseren u iemand mee te nemen voor vervoer.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over uw (vervolg)afspraken, diagnose of behandeling, dan kunt u contact opnemen met de oogpoli via telefoonnummer: 0115-688488. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur.

 

Oktober 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.