Een aandoening aan uw nieren heeft invloed op uw leven. Lichamelijk, psychisch, maar ook sociaal. Er kan heel veel veranderen in uw dagelijks leven. Deze veranderingen kunnen blijvend of tijdelijk zijn . Niet alleen voor u als patiënt maar ook voor de naaste omgeving kan dit spanningen veroorzaken zoals gevoelens van angst, afhankelijkheid en onzekerheid.

Het behandelteam

Het maatschappelijk werk maakt deel uit van het behandelteam. Het behandelteam bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een diëtist, een diabetesverpleegkundige en een maatschappelijk werker. Door de regelmatige besprekingen blijven de behandelaars op de hoogte van het verloop van uw ziekteproces. Het team denkt mee en adviseert bij gezamenlijke beslissingen ten aanzien van uw behandeling.

Wat kunt u verwachten van de maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker is gespecialiseerd in het werken met mensen met een chronische nierziekte. Als u gaat dialyseren is dat een ingrijpende gebeurtenis in uw dagelijks leven maar ook voor uw gezin. Het kan van invloed zijn op uw werksituatie. Meestal biedt de maatschappelijk werker individuele hulp maar ook partnergesprekken zijn mogelijk .

Mogelijke vragen en problemen van emotionele aard

 • Gevoelens van angst, onzekerheid, verdriet, woede en eenzaamheid
 • Problemen in relaties
 • Wat betekenen de veranderingen voor mijn dagelijks leven
 • Kan ik nog werken?
 • Begeleiding bij het verwerken en accepteren van de altijd terugkerende nierfunctie-vervangende behandeling.
 • Ben ik de enige met deze vraag of dit probleem?

Bij praktische problemen

De maatschappelijk werker gaat ervan uit dat uw goed in staat bent uw eigen zaken te beheren. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u hulp nodig hebt om een weg te zoeken in het ingewikkelde systeem van vergoedingen en aanvragen. Wij kunnen u adviseren en zo nodig bemiddelen bij instellingen en voorzieningen. De maatschappelijk werker helpt onder andere bij:

 • Inkomen
 • Huisvesting
 • Huisaanpassing betreffende CAPD/CCPD
 • Instanties voor thuiszorg, verzorging-, en verpleeghuisinstellingen
 • Verlies van werk en moeilijkheden met uw werkgever
 • Het schrijven een brief of invullen van een formulier
 • Vakantie

Huisbezoeken

Binnen drie maanden na het starten met de dialysebehandeling wordt er een afspraak gemaakt om bij u op huisbezoek te komen. Tijdens het huisbezoek onderzoekt de maatschappelijk werker onder andere de invloed van dialyseren voor u en uw naaste omgeving. Verder bekijkt de maatschappelijk werker wat de mogelijkheden zijn om de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden.

De meest gestelde vragen aan het maatschappelijk werk

 • Kunt u mij helpen bij het invullen van formulieren?
 • Ik wil graag een scootmobiel/rollator
 • Ik moet driemaal per week met taxi naar het ziekenhuis. Kunt u dit voor mij regelen?
 • Ik kan niet kiezen of ik PD of HD moet doen
 • Ik heb een conflict met een verpleegkundige
 • Door het dialyseren is mijn financiële situatie verslechterd
 • Ik zie enorm op tegen de dialyse
 • Mijn partner/familie begrijpt niet wat dialyseren voor mij betekent en welke invloed dit op mij heeft

Privacy

Gesprekken met maatschappelijk werk zijn altijd vertrouwelijk. Dat betekent dat alle informatie die u bespreekt tussen u en de maatschappelijk werker blijft . Ook zal hij/zij met u overleggen of en welke informatie mogelijk met derden gedeeld moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u een conflict met een verpleegkundige heeft of uw behandelaar de informatie ook dient te weten.

Bereikbaarheid

Uw maatschappelijk werker is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot en met 16.30 uur. Telefoonnummer: 0115 – 688253. ZorgSaam Ziekenhuis, t.a.v. Nelly Plasschaert, maatschappelijk werker, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.