Voor u zijn één of meerdere onderzoeken afgesproken op de longfunctieafdeling. Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende onderzoeken die op de longfunctieafdeling gedaan worden. Leest u vooraf aan uw onderzoek(en) deze informatie aandachtig door, dan weet u globaal wat u kunt verwachten en mist u geen belangrijke informatie over bijvoorbeeld het staken van medicatie. Op het aanvraagformulier kunt u zien welke onderzoeken voor u van toepassing zijn.

Melden

Op het afgesproken tijdstip kunt u plaatsnemen in de wachtruimte van de longfunctieafdeling op route 57 (locatie Terneuzen) en route 60 (locatie Oostburg, 1e etage). U hoeft zich niet te melden voor het onderzoek.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten; Terneuzen 0115- 688699, keuze 4 voor secretaresse.

Begeleiding/ kinderen meenemen

U kunt, wanneer u dat prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek, maar kan op u wachten in de wachtruimte. Bij kinderen tot 18 jaar is het wel toegestaan dat iemand aanwezig is bij het onderzoek. Ook adviseren wij u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding heeft.

De uitslag

De uitslag van de onderzoeken hoort u van uw behandelend specialist of van uw huisarts.

Spirometrie + flowvolumecurve, residu bodybox + luchtwegweerstand

Bij dit onderzoek meten we de inhoud van uw longen aan de hand van ademhalingsoefeningen. U krijgt hiervoor een mondstuk in de mond, dat in verbinding staat met een computer. De computer meet en registreert elke ademhalingsbeweging. Daarnaast krijgt u ook een klemmetje op de neus om te voorkomen dat er lucht lekt via de neus. Het onderzoek vindt plaats in een glazen cabine, de bodybox, die qua uiterlijk vergeleken kan worden met een telefooncel met een stoel erin. De longfunctieanalist zal vooraf vertellen wat er van u verwacht wordt. Dit kan variëren van zo diep mogelijk in- en uitademen tot heel krachtig alles uitblazen. Ook tijdens het onderzoek krijgt u nog voldoende aanwijzingen.

Indien aangevraagd door de arts, krijgt u na afloop van het eerste gedeelte een medicijn om te inhaleren (Ventolin of Atrovent). Nadat u dit heeft geïnhaleerd mag u even in de wachtkamer plaatsnemen, zodat het medicijn kan inwerken (ca. 10 minuten). Hierna herhalen we het onderzoek om te zien of het medicijn effect heeft op uw ademhaling. Het onderzoek duurt 10 tot 40 minuten, afhankelijk van de aangevraagde onderzoeken door de arts.

Waar u op dient te letten:

 • Gelieve 1 uur van tevoren niet te roken.
 • Indien u door ons medicatie (Ventolin of Atrovent) krijgt toegediend moet u, indien u voor de eerste keer komt, 48 uur van tevoren stoppen met inhalatiemedicijnen. Anoro, Incruse, Seebri, Spiriva, Spiolto, Tiotrus, Xoterna, Ultibro, Trimbow, Trelegy en Bevespi dienen 1 week van tevoren gestopt te worden.
 • Wanneer u voor controle komt, mag u uw inhalatiemedicatie gebruiken zoals u gewend bent.
 • Twijfelt u over het wel of niet  staken van uw medicatie? Mail dan uw vraag naar polilonggeneeskunde@zzv.nl. We proberen uw vraag binnen 3 werkdagen te beantwoorden. U kunt op werkdagen ook bellen naar de longfunctie-afdeling, via tel: 0115-688699, keuze 3.

Diffusiecapaciteit

Bij dit onderzoek meten we hoeveel zuurstof de longen afgeven aan het bloed. Bij sommige longziekten kan dit zuurstoftransport verstoord zijn. U krijgt hiervoor een mondstuk in de mond en een klem op de neus. We vragen u om in één teug de longen helemaal leeg te blazen en daarna meteen zo diep mogelijk in te ademen. Wanneer u volledig heeft ingeademd, moet u de adem 10 seconden vasthouden. Na die 10 seconden blaast u alles weer uit. Deze oefening herhalen we enkele malen. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Waar u op dient te letten:

 • Gelieve 1 uur van te voren niet te roken.
 • Als de arts dit voorschrijft dient u minimaal 2 dagen voor het onderzoek bloed te laten prikken op het laboratorium Als er vooraf geen bloedonderzoek moet gebeuren, zal de longfunctie-assistent met een vingerprik een kleine bloedbepaling doen.

Histamineprovocatietest

Bij dit onderzoek bepalen we de prikkelbaarheid van de luchtwegen. Histamine is een stof waarvoor sommige mensen gevoeliger zijn dan anderen. Deze gevoeligheid kan zich uiten in benauwdheid, hoesten en/of een beklemmend gevoel op de borst. Provocatie wil zeggen dat de longen met opzet aan de prikkelende stof worden blootgesteld om de gevoeligheid van de luchtwegen te meten. De analiste zal aan het begin van het onderzoek uitleggen wat er van u verwacht wordt. Het onderzoek kan beginnen zodra u een mondstuk in de mond heeft genomen en een klemmetje op de neus is geplaatst. De analiste zal u vragen om zo diep mogelijk in te ademen en vervolgens alle lucht zo krachtig mogelijk uit te blazen. Als u dit een paar keer heeft gedaan, moet u via een ander mondstuk een teug histamine inademen. Hierna vragen we u om weer krachtig uit te blazen. We kijken daarbij of het volume lucht dat u in 1 seconde kunt uitblazen (de éénsecondewaarde) verminderd is. Indien dit niet of nauwelijks is veranderd, krijgt u wederom de histamine te inhaleren, maar in een hogere dosering. Zodra u voldoende reageert op de histamine (maximaal 6 doseringen) krijgt u medicijnen om te inhaleren (Ventolin) die de benauwdheid weer snel zullen doen verminderen. Mocht het zo zijn dat u niet reageert op de histamine, dan krijgt u aan het eind van het onderzoek altijd nog de medicatie te inhaleren om een late reactie uit te sluiten. Als de medicatie enkele minuten de tijd heeft gehad in te werken, zult u opnieuw een paar keer krachtig moeten blazen om vast te stellen of de éénsecondewaarde weer terug normaal is.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Waar u op dient te letten:

 • Gelieve 4 dagen vooraf te stoppen met antiallergiemedicatie, bijvoorbeeld: Zyrtec (Ceterizine), Hismanal, Mizollen, Telfast, Triludan, Tavegil, Tinset, Xyzal, Aerius,(Desloratadine), Promethazine, Clarintine, Allerfre, Semprex, Kestine, Polaramine, Zaditen.
 • U dient 48 uur van tevoren te stoppen met inhalatiemedicatie.  Anoro, Incruse, Seebri, Spiriva, Spiolto, Tiotrus, Xoterna, Ultibro, Trimbow, Trelegy en Bevespi dienen 1 week van tevoren gestopt te worden.
 • Probeert u zich 2 uur voor het onderzoek niet meer zwaar in te spannen, niet teveel in de kou te lopen, 4 uur geen alcohol te drinken en 1 uur niet te roken.

Intracutaan allergieonderzoek

Een allergie is een reactie op stoffen die normaal geen reactie opwekken. Bij dit onderzoek gaan we na of u allergisch bent voor bepaalde stoffen (o.a. boompollen, huisstofmijt en huisdieren).

Tijdens de test druppelen we op beide armen vloeistof van verschillende stoffen. De analist prikt deze druppels met een klein prikkertje door de huid. Dit doet nauwelijks pijn. Na het aanprikken moet u 15 minuten wachten om daarna te kunnen beoordelen of u gereageerd heeft op één of meerdere stoffen.

Indien u allergisch bent voor één van de geïnjecteerde vloeistoffen, zal er op de injectieplaats een kleine, rode zwelling optreden, eventueel ook gepaard gaande met jeuk. Deze zwelling kan een omvang hebben van enkele millimeters. Ook bij stoffen waar u niet allergisch voor bent, kan wat roodheid ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door het aanprikken van de huid.

Na 15 minuten zal de analiste kijken of er zwellingen zijn opgetreden. Indien dit het geval is, meet de analist deze op. De grootte is maatgevend om te kijken hoe allergisch u bent.

Zwellingen die enkele uren later pas optreden zijn onschuldig en beschouwen we niet als een allergische reactie. U hoeft deze dan ook niet aan ons te melden. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Waar u op dient te letten:

 • Gelieve 4 dagen te voren stoppen met anti-allergiemedicatie (ook reistabletten), bijvoorbeeld: Zyrtec (ceterizine), Polaramine, Kestine, Zaditen, Claritine, Semprex, Hismanal, Mizollen, Telfast, Triludan, Tavegil, Tinset, Xyzal, Aerius, Phenergan (Prometazine).
 • Op de dag van het onderzoek mag u de armen niet insmeren met spierbalsem, bodylotion, zalf/crèmes.

NO-meting

Met dit onderzoek meten we de hoeveelheid stikstof in de uitademing. Deze kan verhoogd zijn bij sommige aandoeningen zoals astma en infecties van de luchtwegen. U ademt zo diep mogelijk in om daarna in 10 seconden heel gelijkmatig uit te blazen in een apparaat. Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.

Waar u op dient te letten:

 • De avond voor het onderzoek mag u géén nitraatrijke groente eten zoals spinazie, andijvie, Chinese kool, rode bietjes, sla, spitskool, bleekselderij, koolrabi, paksoi. Dit kan namelijk het onderzoek beïnvloeden.
 • Voor het onderzoek mag u geen zware inspanningen leveren zoals sporten of zware huishoudelijke taken. Om dezelfde reden wordt het ook afgeraden op de fiets naar het ziekenhuis te komen.
 • 3 tot 4 uur voor het onderzoek mag u niet roken.
 • 4 uur voor het onderzoek mag u geen alcohol nuttigen.

Hyperventilatieprovocatietest

Hyperventilatie staat voor ‘te snel en/of te diep ademen’, dus meer in- en uitademen dan eigenlijk noodzakelijk is. Het lichaam is daar niet op ingesteld en zal zich hierop proberen aan te passen. Dit kan gepaard gaan met klachten van verschillende aard (hartkloppingen, vermoeidheid, tintelingen van de vingers enz.). De analiste zal u aan het begin van het onderzoek een vragenlijst overhandigen waar verschillende soorten klachten op staan. U mag vervolgens de lijst invullen. Komen de klachten u bekend voor en zo ja, in welke mate. Als u hier mee klaar bent zal de analiste u nog een aantal aanvullende vragen stellen. Hierna kunt u starten met de hyperventilatietest. U krijgt hiervoor een mondstuk in de mond en een klem op de neus. Tevens krijgt u een saturatiemetertje op de vinger die de zuurstofverzadiging in het bloed meet. Nadat u even rustig door het mondstuk heeft geademd, zal de analiste u vragen sneller en dieper te ademen. Het is de bedoeling dat u dit 2 minuten volhoudt. Daarna mag u weer op uw eigen tempo ademen waarbij het mondstuk nog 3 minuten in de mond moet blijven. Zodra het mondstuk uit de mond mag, zal de analiste met u de vragenlijst nalopen. We letten er hierbij op of de klachten die u had aangekruist op de lijst, zich ook tijdens het onderzoek hebben voorgedaan. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Waar u op dient te letten:

 • We vragen naar uw medicatie. Het is dus raadzaam een lijstje mee te brengen van uw medicatie.
 • Het kan gebeuren dat u na het onderzoek nog wat duizelig bent. Het is dan ook aan te raden om iemand mee te nemen die u naar huis kan rijden.

MIP-MEP

Bij de MIP-MEP-meting meten we de kracht van de spieren, die verantwoordelijk zijn voor de in- en de uitademing. U neemt plaats in de longfunctiecabine. De deur blijft open en u ademt normaal door een mondstuk met een klem op de neus. De analiste zal u vragen zo ver mogelijk uit te ademen en vervolgens tegen een dichte klep zo krachtig mogelijk enkele seconden in te ademen. Zo meten we de kracht van de inademingsspieren.

De kracht van de uitademingsspieren meten we door eerst zo diep mogelijk in te ademen en dan zo krachtig mogelijk enkele seconden uit te blazen tegen de dichte klep. Elke meting herhalen we enkele malen.

Voor dit onderzoek mag u (long)medicatie gewoon door gebruiken. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Bio-elektrische impedantie

Het lichaam bestaat uit vet (vetmassa) en uit organen, botten, spieren en water (vetvrije massa) Bio-impedantie is een methode om de hoeveelheid vetmassa en vetvrije massa te kunnen meten. De hoeveelheid vet en vetvrije massa zegt iets over de conditie van uw lichaam.

Gebruik de dag van het onderzoek geen lotions en crèmes op handen en voeten. Vooraf dient u alle sieraden af te doen. U mag op de onderzoektafel gaan liggen. U krijgt twee elektroden op

de hand en twee op de voet geplakt en daarna sluiten we u aan op de bio-impedantiemeter. Door de elektroden worden hele kleine stroompjes geleidt. U voelt hier niets van. Het onderzoek duur ongeveer 10 minuten.

Indien u zwanger bent of een pacemaker draagt, kan de meting niet worden uitgevoerd.

Fiets-ergometrie met ventilatiemeting

Bij dit onderzoek meten we de ventilatie van de longen tijdens inspanning. Op deze manier krijgen we inzicht in wat de reden is dat u niet verder te belasten bent (hart, longen, spieren, hersenen, bloedsomloop). De analiste zal u aan het begin van het onderzoek uitleggen wat er van u verwacht wordt. Vooraf aan het onderzoek moet u enkele malen krachtig blazen door een mondstuk. Het kan zijn dat de arts een infuusnaald in de slagader aanbrengt, zodat er tijdens het fietsen bloed kan worden afgenomen, wat onderzocht wordt in het laboratorium. Het kan ook zijn dat bij u, in plaats van deze infuusnaald, de slagader in de pols aangeprikt wordt voor een bloedmonster en dat dit aan het eind van de fietstest nogmaals wordt gedaan (dit noemen we een arteriepunctie).

Zodra u op de fiets mag plaatsnemen, plaatsen we elektroden op het lichaam om tijdens het fietsen uw hartslag te controleren. U krijgt ook een bloeddrukband om uw arm, om tijdens het fietsen meerdere malen de bloeddruk te kunnen meten. Als laatste krijgt u een masker voor uw mond en neus. Via dit masker bent u verbonden met een apparaat dat metingen verricht en registreert. Het masker belemmert de ademhaling niet en u kunt gewoon blijven praten door het masker.

U mag dan beginnen met enkele minuten fietsen. Daarna voeren we tijdens het fietsen de belasting steeds wat op, zodat u meer werk moet verrichten om de trappers van de fiets rond te krijgen. U zult zich hierbij maximaal moeten inspannen. Als u niet meer verder kunt, wordt indien aangevraagd een laatste keer bloed af (via het infuus of via een prik in de pols).

Daarna verlagen we de belasting van de fiets, zodat u kunt uitfietsen. Nadat nogmaals de bloeddruk en hartslag is gecontroleerd, maken we u los van alle apparaten en kunt u afstappen. Indien u een infuus heeft gekregen, verwijderen we dat en krijgt u een drukverband op de plaats waar de naald heeft gezeten. Daarna kunt u zich opfrissen en mag u weer naar huis. Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Waar u op dient te letten:

 • Op de dag van het onderzoek geen bodylotion op het bovenlijf smeren i.v.m. hartfilmpje.
 • Zorg dat u voor de test goed uitgerust bent. Probeert u zich de dag van het onderzoek niet meer zwaar in te spannen en niet teveel in de kou te lopen.
 • Draag gemakkelijk zittende kleding en schoenen.
 • Vermijd het gebruik van cafeïne en alcohol voorafgaand aan de test.
 • Het is aan te raden om minder dan 2 uur voor de test alleen een lichte maaltijd te nemen. Wel alle medicatie  innemen.
 • Het is aan te raden om 8 uur voorafgaand aan de test niet te roken.
 • Het kan gebeuren dat u na het onderzoek vermoeid of wat benauwd bent, het is dan ook aan te raden om iemand mee te nemen die u naar huis kan rijden.
 • Het is aan te raden om tot 1 uur na de test niet te heet te douchen.

Arteriepunctie

Een arteriepunctie is een prik in de slagader van de pols, waarbij we een beetje slagaderlijk bloed afnemen. In het laboratorium meten we onder andere de hoeveelheid zuurstof, koolzuur en de zuurgraad van het bloed. Sommige patiënten ervaren de prik als wat pijnlijk. Na de prik krijgt u een drukverbandje op de plaats van de prik, wat u ongeveer een uur moet laten zitten.

Indien u zuurstof gebruikt, zal de arts bepalen of de prik met of zonder zuurstof gedaan dient te worden. Indien dit zonder zuurstof moet, dient u de zuurstof 30 minuten voor de prik af te doen. Indien de arteriepunctie met zuurstof wordt uitgevoerd, dient u uw zuurstof mee te nemen en minimaal 30 minuten van tevoren in te doen. U mag medicatie voor dit onderzoek gewoon doorgebruiken, ook antistollingsmedicatie (tenzij anders aangevraagd door de arts). Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Spirometrie voor en na inspanning

Bij dit onderzoek kijken we of er benauwdheid optreedt als gevolg van inspanning (fietsen). De analiste zal vooraf uitleggen wat de bedoeling is. U krijgt een mondstuk in de mond en een klem op de neus. Via het mondstuk bent u verbonden met een apparaat dat meting verricht en registreert. U doet enkele ademhalingsoefeningen. Hierna mag het mondstuk weer uit de mond en de klem van de neus. Vervolgens mag u plaatsnemen op de fiets en plakken we enkele elektroden op de rug die de hartslag meten. Bij het fietsen voeren we de belasting telkens wat op, zodat u steeds meer werk moet verrichten om de trappers van de fiets rond te krijgen.

Zodra u voldoende belast bent mag u stoppen. Hierna krijgt u meteen weer het mondstuk in de mond en de klem op de neus. Dan moet u maximaal diep inademen en maximaal krachtig uitblazen. In totaal moet dit acht maal gebeuren, telkens met ongeveer twee minuten ertussen. We letten daarbij op eventueel optredende benauwdheid. Na het blazen zullen we kijken of u het nog benauwd heeft. In geval van klachten krijgt u Ventolin te inhaleren. Dit moet enkele minuten inwerken waarna u nog een keer mag blazen. Zodra u zich weer goed voelt mag u naar huis. Indien zich geen benauwdheidsklachten voordoen, hoeft u geen Ventolin te inhaleren en mag u gelijk naar huis. Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten.

Waar u op dient te letten:

 • Draag gemakkelijk zittende kleding en schoenen.
 • Gelieve 4 dagen van tevoren stoppen met orale anti-allergiemedicatie, bijvoorbeeld: Zyrtec (ceterizine), Polaramine, Kestine, Zaditen, Claritine, Semprex, Hismanal, Mizollen, Telfast, Triludan, Tavegil, Tinset, Xyzal, Aerius, Phenergan (Prometazine), Allerfre.
 • U dient 48 uur van tevoren te stoppen met inhalatiemedicijnen.
 • Anoro, Incruse, Seebri, Spiriva, Spiolto, Tiotrus, Xoterna, Ultibro, Trimbow, Trelegy en Bevespi dienen 1 week van tevoren gestopt te worden.
 • Probeert u zich 2 uur voor het onderzoek niet meer zwaar in te spannen en ook niet te veel in de kou te lopen.

6-minuten looptest

Met de 6-minuten looptest wil de arts een indruk krijgen van uw uithoudingsvermogen en bepalen of er sprake is van een daling van de zuurstofsaturatie (verzadiging van zuurstof in het bloed). Vooraf aan het onderzoek krijgt u een saturatiemeter op de vinger of op het oor. Vervolgens gaat u in 6 minuten tijd proberen zoveel mogelijk meters af te leggen. U dient te wandelen en mag niet rennen. U bepaalt zelf het tempo en mag zo nodig tussendoor rusten of het tempo verlagen. Tijdens de test wordt de zuurstofsaturatie en hartslag continu geregistreerd.

Waar u op dient te letten:

 • Medicatie hoeft u voor dit onderzoek niet te staken;
 • Probeert u zich 2 uur voor het onderzoek niet meer zwaar in te spannen;
 • Draag gemakkelijk zittend schoeisel en kleding;
 • Als u zuurstof gebruikt, dient u de zuurstof mee te nemen;
 • Gebruikt u loophulpmiddelen, dan dient u deze mee te nemen.

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten

Mantoux

De huidreactie volgens mantoux is een test om vast te stellen of een patiënt ooit in aanraking is geweest met de tuberculosebacterie en hierdoor afweerstoffen heeft aangemaakt in het lichaam.

We spuiten de tuberculine met een klein naaldje net onder de huid van de rechteronderarm. We markeren de huid rondom de plaats van de injectie. Zorgt u ervoor dat deze markering zichtbaar blijft voor de uitslag. Na 48 uur en binnen 72 uur dient de plaats waar de vloeistof is geïnjecteerd gecontroleerd te worden op eventuele verdikking en roodheid. De omtrek van deze verdikking en de roodheid van de huid bepaalt of de uitslag positief of negatief is. De huidtest is in ieder geval negatief wanneer de huid niet heeft gereageerd op de ingespoten vloeistof. De uitslag van de mantoux kan onbetrouwbaar zijn wanneer u een BCG-vaccin heeft gehad. Ook reageert de huid soms niet op een mantoux wanneer u een ziekte heeft met een verstoorde afweer (zoals sarcoïdose) of wanneer u Prednison gebruikt. Bij het maken van een afspraak voor een mantouxtest moeten 2 afspraken gemaakt worden. Eén voor het plaatsten van de mantoux, en één voor het aflezen na 48 en binnen 72 uur. Indien de longfunctie aanwezig is in Oostburg, kan de afspraak ook daar plaatsvinden.

Shunt meting

Bij een shuntmeting wordt bepaald of uw bloed geheel door de longen stroomt (voor opname van zuurstof) of gedeeltelijk een andere route volgt, wat leidt tot minder zuurstofopname in het bloed. Eerst wordt er een arteriepunctie gedaan (zie uitleg arteriepunctie, eerder in deze folder). Daarna ademt u 30 minuten, zittend op een stoel, door een mondstuk wat is verbonden met een ballon. Deze ballon is gevuld is met 100% zuurstof. Na 30 minuten wordt nogmaals een arteriepunctie gedaan. Hierna mag u het mondstuk uit de mond nemen. Het onderzoek duurt ongeveer 50 minuten.

Waar dient u op te letten:

 • Eventuele medicatie die u gebruikt, mag u gewoon doorgebruiken (ook anti-stollingsmedicatie)
 • U dient 30 minuten voor het onderzoek niet meer te sporten en zich niet meer zwaar in te spannen.

Fit to fly test

Bent u fit genoeg om te vliegen?

Tijdens deze test wordt er bij u gekeken naar de hoeveelheid zuurstof in uw bloed tijdens een vliegreis. Om de situatie van vliegen op grote hoogte na te doen krijgt u een mond/neusmasker op die aangesloten is op een grote zak. De lucht die u inademt heeft een lagere hoeveelheid zuurstof dan u normaal inademt. Deze is gelijk aan de hoeveelheid zuurstof die u inademt als u op grote hoogte in een vliegtuig zit

Nadat u bent aangesloten ademt u 20minuten, zittend op een stoel door het mond/neusmasker. Tijdens het ademen wordt de zuurstof en hartslag gemeten door een meetapparaatje aan uw vinger.

Zakt de zuurstof teveel dan stoppen wij de meting en wordt er een arteriepunctie gedaan. (zie uitleg arteriepunctie, eerder in deze folder). Afhankelijk van de uitslag van het bloedonderzoek kan het zijn dat u de test moet herhalen maar dan met toediening van extra zuurstof.

Het onderzoek duurt maximaal 60 minuten.

Waar dient u op te letten:

 • U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. U mag dus van tevoren gewoon eten en drinken zoals u gewend bent. Ook u medicijnen mag u blijven gebruiken.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft over het onderzoek, bespreek deze dan met de arts die het onderzoek aanvraagt. U kunt zich tijdens kantooruren ook wenden tot de poli longgeneeskunde, tel. 0115-688699, keuze 3 voor longfunctie, keuze 4 voor de secretaresse.

Maart 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.