U bent via uw dermatoloog doorverwezen naar de lichttherapie op de afdeling fysiotherapie (route 89) in Terneuzen of in Oostburg op de functieafdeling (route 70). Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om deze vragen te stellen aan de assistent(e) van de lichttherapie of uw behandelend dermatoloog.

UVB-behandeling

De UVB-behandeling is een behandeling die we voor verschillende doeleinden gebruiken. Enkele voorbeelden van huidziekten die goed reageren op UV-licht zijn o.a.:

 • zonlichtovergevoeligheid
 • psoriasis
 • vitiligo
 • eczeem

UVB staat voor: Ultra Violet B. UVB is een korte golf-sector van het zonlicht waarmee u belicht wordt. Het beïnvloedt processen in de opperhuid.

Het verloop van de behandeling

 • U maakt een afspraak bij de lichttherapie. Als u 2x per week moet komen, kunt u kiezen tussen: maandag/donderdag of dinsdag/vrijdag. Bij een frequentie van 3x per week is het: maandag, woensdag en vrijdag.
 • U komt op de afgesproken tijd op de lichttherapie.
 • Meestal moet u zich helemaal uitkleden. Als dat niet nodig is, zal de huidarts of de assistent(e) u vertellen welke kledingstukken u aan mag houden.
 • Indien u kledingstukken mag aanhouden, probeer dan bij de behandeling zoveel mogelijk dezelfde kleding te dragen. Zo voorkomt u verbrandingen.
 • Denk eraan om géén make-up, sieraden of zalf op te doen wanneer u voor de behandeling komt.
 • Eventueel kunt u, in overleg met uw arts, zonbeschermende crème voor het gelaat gebruiken.
 • Zet vóór u in de cabine gaat, de beschermbril op! Het niet dragen van een beschermbril kan ernstig oogletsel veroorzaken!
 • Vervolgens wordt u belicht met korte golf ultraviolet licht in een belichtingscabine. De belichtingstijd kan variëren van enkele seconden tot vele minuten.
 • Wanneer u zich niet lekker mocht voelen, kunt u op de bedieningsknop drukken en uit de cabine stappen. Verwittig wel even de assistent(e). De huidarts bepaalt de hoeveelheid licht wordt en vervolgens stelt de assistent(e) dit in. U kunt zelf de cabine aan en/of uit zetten met de belichtingsknop.
 • Na de belichting kunt u zich weer aankleden en een volgende afspraak maken.

Een lichte plaatselijke roodheid is gewenst en verdwijnt meestal 8 uur na uw belichting. Dit is normaal. Als u de dag na de belichting een verbrand gevoel heeft, dan is de dosis voor u te hoog geweest. Wij vragen u dringend om dit te melden! We kunnen uw belichtingsschema dan aanpassen.

Risico’s

Langdurige en overmatige blootstelling aan zonlicht kan een versnelde veroudering van de huid en ook huidkanker veroorzaken. Waarschijnlijk komt dit door het ultraviolette gedeelte in de zonnestralen. Bij de UVB-behandeling is er ook sprake van bestraling met ultraviolet licht. Bovenstaande verschijnselen zijn bij frequente en/of langdurige UVB behandeling dan ook niet uitgesloten. Het is aan te raden de arts of assistent(e) te raadplegen als er ongewone plekjes op de huid voorkomen. Als u last heeft van jeuk, roodheid of huiduitslag is het goed om de assistent(e) in te lichten.

Waar moet u op letten?

 • Tijdens de behandeling met UVB is het niet verstandig om te gaan zonnebaden of om in de zonnebank te gaan. Dit heeft namelijk een negatief effect op de behandeling.
 • Tijdens de belichting krijgt u een speciale, nauwsluitende beschermbril met groene glazen. Deze krijgt u in bruikleen van de afdeling. De brilletjes liggen op naam in het desbetreffende vakje in de omkleedruimte.
 • Wanneer u andere geneesmiddelen krijgt tijdens de behandeling, geef dit dan altijd door aan de huidarts of assistent(e). Het is namelijk mogelijk dat deze een ongunstige invloed hebben op de behandeling.
 • Van tevoren niet zalven.
 • De cabine is een kleine ruimte. Het kan zijn dat u dit onprettig vindt. Meldt dit bij de assistent(e), hij/zij houdt hier dan rekening mee.
 • Leun niet tegen de lampen, dit geeft kans op verbranding en op breuk van de lampen. Blijf in het midden van de cabine staan en houd u vast aan de stangen (handvaten).

Afspraken

 • We houden bij de behandeling een strikt tijdschema aan. Het is dan ook noodzakelijk dat u op tijd komt. Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen, bel dan tijdig de lichttherapie af.
 • Bij stopzetten van de behandeling verzoeken wij u dit melden bij de assistent(e) en het beschermbrilletje terug te geven.

Vragen

Het telefoonnummer van de lichttherapie:

 • Terneuzen: 0115 688265 (bij geen gehoor afdeling fysiotherapie: 0115 688262)
 • Oostburg: 0117 459275

Telefoonnummer polikliniek dermatologie: 0115 688494.

De behandeling gebeurt volgens vooraf gemaakte afspraak.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.