U bent via uw dermatoloog doorverwezen naar de lichttherapie op de afdeling fysiotherapie (route 89) in Terneuzen of in Oostburg op de functieafdeling (route 70). Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om deze vragen te stellen aan de assistent(e) van de lichttherapie of uw behandelend dermatoloog.

UV-A behandeling

De UV-A hand- en voetbehandeling is een behandeling die we voor verschillende doeleinden gebruiken. Enkele voorbeelden van huidziekten die goed reageren op UV-licht zijn o.a:

 • Psoriasis / Pustulosis palmoplantaris
 • Eczeem

UVA staat voor: Ultra Violet A

UVA is een lange golf-sector van het zonlicht waarmee u belicht wordt. Het beïnvloedt processen in de huid. Het werkt jeukstillend en ontstekingsremmend.

Het verloop van de behandeling.

 • U maakt een afspraak bij de lichttherapie. Als u 2x per week moet komen, kunt u kiezen tussen: maandag/donderdag of dinsdag/vrijdag. Bij een frequentie van 3x per week is het: maandag, woensdag en vrijdag.
 • U komt op de afgesproken tijd op de lichttherapie.
 • Denk eraan om géén sieraden of zalf op te doen wanneer u voor de behandeling komt.
 • Zet vóór u start met de belichting, de beschermbril op. Het niet dragen van een beschermbril kan ernstig oogletsel veroorzaken!
 • Houd uw handen en/of voeten stil en in dezelfde positie onder de belichtingslamp.
 • Benen en armen worden ter bescherming afgedekt.
 • Vervolgens worden uw handen en/of voeten belicht met een lange golf ultravioletlicht lamp.
 • De belichtingstijd kan variëren van enkele seconden tot vele minuten.
 • De hoeveelheid licht wordt door de huidarts bepaald en vervolgens door de assistent(e) ingesteld. U kunt zelf de lamp aan en/of uit zetten.
 • Was uw handen en/of voeten na afloop van de behandeling.

Een lichte plaatselijke roodheid is gewenst en verdwijnt meestal 8 uur na uw belichting. Dit is normaal. Als u de dag na de belichting een verbrand gevoel heeft, dan is de dosis voor u te hoog geweest. Het is belangrijk dat u dit meldt bij uw volgende afspraak. We kunnen uw belichtingsschema dan aanpassen.

Risico’s

Langdurige en overmatige blootstelling aan zonlicht kan een versnelde veroudering van de huid en ook huidkanker veroorzaken. Waarschijnlijk komt dit door het ultraviolette gedeelte in de zonnestralen. Bij de UVA-behandeling is er ook sprake van bestraling met ultraviolet licht. Bovenstaande verschijnselen zijn bij frequente en/of langdurige UVA behandeling dan ook niet uitgesloten. Het is aan te raden de arts of assistent(e) te raadplegen als er ongewone plekjes op de huid voorkomen. Als u last heeft van jeuk, roodheid of huiduitslag is het ook goed om de assistent(e) in te lichten.

Waar moet u op letten?

 • Tijdens de gehele UVA-kuur is het niet verstandig om te gaan zonnebaden of om onder de zonnebank te gaan. Dit heeft namelijk een negatief effect op de behandeling.
 • Tijdens de belichting krijgt u een speciale, nauw aansluitende beschermbril met groene glazen. De beschermbrillen liggen in de omkleedruimte. Deze krijgt u in bruikleen van de afdeling.
 • Wanneer u andere geneesmiddelen krijgt tijdens de behandeling, geef dit dan altijd door aan de huidarts of assistent(e). Het is namelijk mogelijk dat deze een ongunstige invloed hebben op de behandeling.
 • Wij vragen u de desbetreffende te behandelende huid van tevoren niet te zalven.
 • Vermijd na behandeling blootstelling aan de zon/zonnebank.
 • Draag ter bescherming katoenen handschoenen na behandeling van de handen.

Afspraken

 • We houden bij de behandeling een strikt tijdschema aan. Het is dan ook noodzakelijk dat u op tijd komt. Kunt u een afspraak niet nakomen, bel dan tijdig af.
 • Bij stopzetten van de behandeling verzoeken wij u dit te melden bij de assistent(e) en het beschermbrilletje terug te geven.

Informatie

Het telefoonnummer van de lichttherapie:

 • Terneuzen: 0115 – 688262
 • Oostburg: 0117 – 459343

Telefoonnummer polikliniek dermatologie:

 • Terneuzen: 0115 – 688494

De behandeling gebeurt volgens vooraf gemaakte afspraak.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.