Op deze pagina vindt u informatie over een achterste glasvochtmembraanloslating. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Glasvochtmembraanloslating

Het oog is aan de binnenkant tussen de lens en het netvlies gevuld met een heldere gel-achtige structuur: het glasvocht. Bij jonge mensen vult het glasvocht de hele ruimte tussen de lens en het netvlies. Met het ouder worden, verandert de samenstelling van het glasvocht. Het glasvocht gaat inkrimpen en kan loskomen van het netvlies. Daarnaast kunnen ook troebelingen in het glasvocht ontstaan. Dit wordt een glasvochtmembraanloslating genoemd.

Verschijnselen

Een achterste glasvochtmembraanloslating kan leiden tot het zien van zwevende vlekjes, lichtflitsen en/of verminderd zicht.

Zwevende vlekjes

De troebelingen in het glasvocht kunnen waargenomen worden als zwevende vlekjes en kunnen allerlei vormen hebben. Ze worden door uw arts ook wel mouches volantes genoemd. Hoewel ze heel hinderlijk kunnen zijn, zijn ze onschuldig.

Lichtflitsen

Het glasvocht kan, op plaatsen waar het steviger vastzit aan het netvlies, aan het netvlies trekken. Dit gaat meestal gepaard met het zien van lichtflitsen. Zo’n lichtflits wordt vaak omschreven als een kortdurende bliksemschicht aan de zijkant van het oog.

Verminderd zicht

Afhankelijk van de hoeveelheid en de plaats van de troebelingen kan een achterste glasvochtmembraanloslating leiden tot verminderd zicht. Vooral troebelingen die zich centraal in het zicht bevinden kunnen heel storend zijn.

Complicaties

Het loslaten van het glasvochtmembraan veroorzaakt meestal geen problemen. Soms zijn er echter plaatsen in het oog waar het glasvocht stevig vastzit aan het netvlies. Als het glasvocht te hard trekt aan het netvlies kan dit beschadigen. Hierdoor kan een bloeding ontstaan. Daarnaast kan er ook een scheurtje in het netvlies ontstaan. Door een netvliesscheurtje kan vocht onder het netvlies komen, waardoor het netvlies los komt te liggen. Dit noemen we een netvliesloslating.

Behandeling

Bij een achterste glasvochtmembraanloslating is geen behandeling nodig. De zwevende vlekjes zullen in de loop van de tijd minder storen, maar verdwijnen meestal niet helemaal. De lichtflitsen houden meestal vanzelf op als het glasvocht niet meer aan het netvlies trekt.

Is er sprake van een scheurtje in het netvlies, dan zal de oogarts u behandelen met een laser om te voorkomen dat een netvliesloslating ontstaat. Is er sprake van een netvliesloslating dan moeten we dit meestal behandelen met een operatie.

Tot slot

Als er geen netvliesproblemen zijn gevonden bij het onderzoek, is de kans erg klein dat er later alsnog een netvliesscheurtje of netvliesloslating ontstaat. Een controleafspraak is daarom voor de meeste mensen niet noodzakelijk. Wel adviseren wij u terug te komen bij toename van de klachten. Wanneer u merkt dat uw klachten toenemen: meer vlekken of lichtflitsen, andere vlekken, minder scherp zien of uitval van het gezichtsveld (alsof u tegen een gordijn of berg aankijkt), dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde, telefoonnummer 0115 – 688488. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

September 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.