Uw kind komt voor het onderzoeken van de puberteitsontwikkeling. LHRH is een hormoon dat door de hersenen geproduceerd wordt en de zogenaamde hypofyse (een klier in de hersenen) stimuleert om de hormonen LH en FSH af te scheiden. Deze hormonen stimuleren de geslachtsklieren tot het maken van geslachtshormonen. Een gestoorde functie van de hypofyse kan stoornissen geven in de puberteitsontwikkeling.

Beschrijving van het onderzoek

Bij uw kind wordt een infuusnaaldje ingebracht in de arm of hand. Dit blijft gedurende het onderzoek zitten. Via dit naaldje nemen wij bloed af. Na de eerste bloedafname spuiten wij via het naaldje de LHRH in. De arts wil onderzoeken hoe de afgifte van LH en FSH door de hypofyse verloopt. Hiervoor nemen wij na 30, 60 en 90 minuten weer bloed af via het naaldje.

De voorbereiding

Uw kind heeft geen speciale voorbereiding voor het onderzoek nodig. Hij/zij mag vooraf en tijdens de test eten en drinken. Neemt u eventueel een leesboek, speelgoed, spelletje, enzovoort mee.

De dag van het onderzoek

U wordt verwacht op de Gezinsafdeling. U kunt bij het onderzoek aanwezig zijn. Er zal een infuusnaaldje worden ingebracht en de verpleegkundige zal via ditzelfde naaldje tijdens het onderzoek bloed afnemen. Tijdens het inspuiten van het LHRH hormoon ligt uw kind op een bed. Hij/zij kan duizelig worden, misselijk zijn of een warm gevoel krijgen. Dit is na enige minuten over. Na het onderzoek wordt het infuusnaaldje verwijderd en kunt u beiden naar huis.

Wat kunt u uw kind vertellen?

  • dat hij/zij 1½  uur in het ziekenhuis moet zijn voor een onderzoek, maar dat u bij hem/haar mag blijven;
  • dat hij/zij een prikje in de arm of hand krijgt om bloed af te nemen voor de test;
  • dat we de plaats waar het naaldje komt van tevoren met een spray of zalf zullen verdoven en dat er bij verdere bloedafnames niet meer geprikt hoeft te worden;
  • dat hij/zij tijdens het onderzoek in bed moet liggen, omdat hij/zij duizelig kan zijn en een warm gevoel kan krijgen, maar dat dit zo over is;
  • dat hij/zij even moet liggen tijdens de test, maar kan lezen, spelen, tv kijken of naar muziek luisteren;
  • dat het naaldje na het onderzoek verwijderd wordt; dit doet geen pijn;
  • dat hij/zij naar huis mag als het onderzoek klaar is.

Nazorg

Uw kind heeft geen speciale nazorg nodig. Om de uitslagen met u te bespreken, verwacht we u op het spreekuur van de kinderarts die uw kind behandelt of krijgt u een telefonische afspraak. Indien u hiervoor nog geen afspraak heeft, moet u deze maken. De uitslagen zijn na ongeveer twee weken bekend.

Contact

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder neem, stel ze dan gerust aan uw behandelend arts of aan de assistente van de polikliniek kindergeneeskunde: telefoonnummer 0115-688493.

Oktober 2022

 

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.