Een leverbioptie wordt verricht om informatie te krijgen over de lever bij patiënten met leverfunctiestoornissen of bij patiënten waarbij op echo of CT-scan afwijkingen in de lever zijn vastgesteld. Tijdens de leverbioptie wordt er een stukje leverweefsel weggenomen voor onderzoek. Het betreft een pathologisch anatomisch onderzoek ter andere diagnostisering bij het opsporen van leverafwijkingen.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dat wil zeggen: u mag niet meer eten, drinken of roken vanaf 24.00 uur de avond voor het onderzoek. Indien u medicijnen gebruikt, overleg dan met uw arts of u deze voor het onderzoek mag innemen. Wanneer u suikerziekte heeft, regel dan het insulinegebruik met uw arts. Bloedverdunnende middelen dienen 7 dagen voor het onderzoek te worden gestopt. Vooraf wordt stollingsonderzoek gedaan.

Het onderzoek

Voordat het onderzoek begint:

  • U ligt in rugligging op bed met 1 kussen
  • Uw rechterarm ligt naast uw hoofd
  • De plaats waar geprikt wordt, wordt gedesinfecteerd
  • De plaats waar geprikt wordt, wordt verdoofd
  • De arts zal een stukje weefsel nemen met behulp van een punctienaald

Na het onderzoek

Gedurende 4 uur zal geregeld uw bloeddruk en pols worden gecontroleerd. U mag een uur na het onderzoek pas weer eten en drinken (broodmaaltijd). U moet 4 uur na het onderzoek op uw rechterzijde blijven liggen. Na 4 uur mag u voorzichtig rechtop zitten en na 6 uur mag u uit bed. Omdat er tijdens het onderzoek weefsel wordt afgenomen, wat wordt opgestuurd naar het pathologisch anotomisch laboratorium, krijgt uw arts pas na ongeveer een week de uitslag. Indien er zich geen problemen voordoen als u uit bed komt, kunt u in overleg met uw arts naar huis.

Complicaties

Omdat er tijdens het onderzoek een stukje weefsel wordt afgenomen is er kans op een nabloeding, waarvoor operatief ingrijpen (in uitzonderlijke gevallen) noodzakelijk kan zijn.

Ook bestaat er een kleine kans op lekkage van de gal waardoor een ontsteking optreedt, ook hiervoor is operatief ingrijpen noodzakelijk. Soms treedt er pijn op in de rechter schouder ten gevolge van peritoneale prikkeling.

Tot slot

Indien u nog vragen heeft over het onderzoek bespreek deze dan met uw arts. Ook kunt u contact opnemen met een verpleegkundige met aandachtsgebied maag, darm- en leverziekten.

U kunt zich ook tijdens kantooruren wenden tot de afdeling dagverpleging:

  • Locatie De Honte, tel. 0115-688224
  • Locatie Antonius, tel. 0117-459253

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.