Onderzoek bij problemen stembanden en strottenhoofd

Binnenkort wordt u verwacht voor een laryngoscopie. Dit is een onderzoek waarbij problemen van de stembanden en het strottenhoofd opgespoord kunnen worden. Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek KNO op al onze ziekenhuislocaties

Voorbereiding Thuis

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Gebruikt u medicatie, dan kunt u die normaal blijven innemen, tenzij de arts anders voorschrijft.

In het ziekenhuis

Meestal is er voor dit onderzoek geen verdoving nodig. Als u toch verdoofd wordt, krijgt u wat spray in de mond gespoten of een gaasje met verdovingsmiddel in de neus. De verdoving moet ongeveer vijf tot dertig minuten inwerken, voordat aan het onderzoek begonnen kan worden.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoeken van de stembanden kan op twee manieren gebeuren: via de mond of via de neus. Via de mond kijkt de KNO-arts achterin de keel naar de stembanden. Via de neus kijkt hij met een dun flexibel slangetje, een scoop. Met dit slangetje kunnen beide stembanden via één neusgat bekeken worden. Het inbrengen van het slangetje in de neus geeft een prikkelend gevoel, waardoor de ogen kunnen gaan tranen. Dit is onschuldig en van tijdelijke aard. Soms wordt ook een filmpje gemaakt, een stroboscopie. Daarbij wordt de bewegelijkheid, de vorm en het golfpatroon van de stembanden bekeken.

Wat mag u na het onderzoek?

Als u een verdoving heeft gehad, mag u het eerste uur na het onderzoek niet eten en drinken. U zou zich kunnen verslikken. In alle andere gevallen kunt u uw normale bezigheden meteen weer hervatten.

Hoe komt u aan de uitslag?

De uitslag van het onderzoek wordt, voor zover mogelijk, direct met u besproken.

Bent u verhinderd?

Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan contact op met de poli van de KNO-artsen, tel. 0115-688518. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Tot slot

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. U vindt ook informatie op www.kno.nl. Aan het begin van het onderzoek vertelt de behandelend arts of de verpleegkundige u wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen hebt, kunt u die ook aan hem of haar stellen. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 16:00 uur contact opnemen met de poli KNO, 0115-688518.

 

Januari 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.