Alle informatie van het weefselonderzoek wordt opgeslagen in het beveiligd computersysteem binnen het laboratorium voor pathologie. Alleen pathologen en andere daartoe bevoegde medewerkers kunnen daar eventueel bij. Het weefselmateriaal wordt bewaard in een archief. De patholoog kan er, indien nodig, op een later moment opnieuw naar kijken. Dit kan in het belang zijn van uw behandeling. Soms wordt het materiaal gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek

Bij onderzoek blijft er meestal ook materiaal over. Dit restmateriaal kunnen we vaak goed gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Kan ik bezwaar maken tegen wetenschappelijk onderzoek?

Ja, dat kan. U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Het materiaal wordt dan alleen gebruikt voor uw eigen medische behandeling. U geeft dit aan bij uw behandelend arts. U kunt ook bezwaar maken tegen het bewaren van uw lichaamsmateriaal. U vraagt uw behandelend arts dan dit te laten vernietigen.

Meer informatie

Ga naar de website van Pathan.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.