Bij uw zoon / dochter is sprake van een vermoeden op een koemelkeiwit allergie. Via een koemelkeiwit allergietest kijken wij of deze diagnose juist is.

Voordat deze test gedaan kan worden, moeten we controleren of uw kind eczeem heef. Als dit het geval is, dan moet dit eerst behandeld worden. Om een goede diagnose te kunnen stellen, is het uiterst belangrijk dat op het moment van de testperiode geen actief eczeem aanwezig is. Zalven mogen gewoon gebruikt worden. Bij vragen of problemen kunt u enkele dagen voor de test telefonisch contact opnemen met uw specialist.

De test is een dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatietest, de meest betrouwbare test voor het stellen van de diagnose voedselallergie. Hierbij wordt uw kind in willekeurige volgorde geprovoceerd met een oplopende hoeveelheid van een voeding met daarin het te testen allergene voedingsmiddel (verum) en met placebovoedingen. De verum- en placeboprovocaties worden op twee verschillende dagen uitgevoerd met een week tussentijd. De test duurt ongeveer 2 à 3 uur. Na de laatste voeding wordt de reactie van uw kind nog één uur geobserveerd en geregistreerd. Wanneer dat voltooid is, mag uw zoon / dochter naar huis. Het is de bedoeling dat er gedurende de test een ouder of verzorger aanwezig is om het kind te begeleiden en de verpleegkundige te informeren over bepaalde reacties op de voeding.

Uw kind heeft de volgende afspraken voor de provocatietest.

  • De eerste provocatie op:…………………………………..om …………… uur.
  • De tweede provocatie op:…………………………………..om …………… uur.

De provocatie vindt plaats op Gezinsafdeling A0/B0  van ZorgSaam ziekenhuis locatie De Honte in Terneuzen. U wordt verzocht eerst langs de afdeling opname te gaan en vervolgens naar Gezinsafdeling B0. Het is belangrijk dat de laatste voeding thuis 2 à 3 uur voor opname is gegeven, ook bij borstvoeding. Neemt u uw eigen blik voeding mee en/of 350 ml afgekolfde moedermelk.

Voorbereiding

  • Minimaal 4 weken voorafgaand aan de test moet een hypo allergene zuigelingenvoeding gebruikt worden. Deze wordt door de behandeld kinderarts voorgeschreven.
  • Als uw kind niet lekker is (koorts, verkoudheid) op de dag van de provocatietest, meld dit dan bij de kinderarts. Mogelijk zal zij of hij dan beslissen om de test uit te stellen.
  • 5 dagen voor en na de test mogen er geen inentingen worden gegeven. Wanneer dit wel noodzakelijk is, moet de test worden uitgesteld.
  • Een week voor de test mag er geen antihistaminicum (bijv. aerius, fenestil, xyzal als drank of tablet) gebruikt worden.
  • Het gebruik van een zalven voor eczeem is geen probleem.
  • Medicatie voor neus / longen en/of maag mogen gebruikt worden.

Meenemen

  • Eventueel eigen fles.
  • Eigen hypo allergene voeding of afgekolfde moedermelk.

Provocatiedagen       

Op de ochtend van de opname mag uw kind ’s morgens rond 7 uur (in ieder geval 2 à 3 uur voor opname) een voeding krijgen. Voor de test wordt uw kind door de kinderarts onderzocht. Alles wat mogelijk van invloed kan zijn op de test wordt genoteerd. Door de verpleegkundige wordt uw kind gewogen, gemeten, getemperatuurd, bloeddruk gemeten en er vindt huidinspectie plaats. Dit alles om een uitgangswaarde te hebben voor de test. Soms is het nodig een infuus te plaatsen om, indien nodig, snel medicatie toe te dienen indien er een heftige reactie tijdens de test optreedt. Volgens onderstaand schema wordt voeding aangeboden. Er wordt iedere 20 minuten voeding toegediend. De hoeveelheid te testen voeding wordt opgehoogd tijdens de test.

Voor iedere volgende voeding worden eventuele reacties genoteerd op een daarvoor bestemd formulier. Als er zich tussentijds bijzonderheden voordoen, meldt u dat dan bij de verpleegkundige die de test verzorgt. Indien nodig kan zij de arts waarschuwen.

Wanneer er vage klachten optreden zal de laatste voeding herhaald worden. Bij ernstige klachten wordt de test gestopt en medicatie gegeven. Na de laatste hoeveelheid moet uw kind, voor de zekerheid, nog minimaal 1 uur (of langer) in het ziekenhuis blijven.

Na de eerste testdag vindt een week later de tweede testdag plaats. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen. Ook als uw kind op de eerste testdag duidelijk heeft gereageerd, wordt deze gevolgd door de tweede testdag één week later.

Thuis

Indien uw kind thuis een huidreactie krijgt (bijv. galbulten, vlekken of zwellingen), raden wij u aan hiervan een foto te maken en deze door te mailen en/of volgend consult mee te brengen. Bij ernstige reacties, die samengaan met benauwdheid, neemt u direct contact op met de kinderarts of de afdeling, tel 0115-688189.

De uitslag

De uitslag wordt bekend na twee testdagen tijdens de poliklinische afspraak bij de kinderarts. Dan pas wordt duidelijk in welke voeding koemelkeiwit heeft gezeten en of uw kind hierop gereageerd heeft.

De poli afspraak zal ongeveer 1 week na de tweede testdag worden gemaakt, eventueel telefonisch. Tijdens deze afspraak wordt duidelijk of uw kind wel of niet allergisch is voor koemelk.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de kinderarts of verpleegkundige. Zij zijn graag bereid u te helpen of te adviseren.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, stel ze dan gerust aan de kinderarts of aan de assistente van de polikliniek kind en jeugd via tel. 0115-688493

 

Mei 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.