Steeds meer kinderen hebben te maken met overgewicht. Wist u dat één op de zeven kinderen te zwaar is? Er zijn verschillende oorzaken voor overgewicht bij kinderen te noemen. Te weinig beweging, een ongezondere levensstijl of psychische klachten kunnen mogelijke oorzaken zijn. Maar erfelijke aanleg kan ook een rol spelen. Al op jonge leeftijd kunnen deze factoren het ontstaan van overgewicht of zelfs obesitas bepalen. Vaak wordt bij de GGD of bij de huisarts ontdekt dat de groei van het kind zich buiten de curve ontwikkelt. Als dit is gesignaleerd, is een doorverwijzing naar de kinderarts een mogelijkheid. Met de arts wordt de eventuele deelname aan het Kinderobesitasteam (KOT) besproken.

Wat is het KOT

Het kinderobesitasteam is een uniek team. Professionals die u en uw kind kunnen helpen bij het bereiken van een gezond gewicht werken hierin samen. Samen bepalen ze wat de beste behandelmethode voor uw kind is. Dit traject bespreken ze met u als ouders. Vier keer per jaar komt het team samen om de voortgang te bespreken en zo nodig de aanpak bij te stellen. In het KOT werken de volgende specialisten samen:

Kinderarts

De kinderarts heeft een centrale rol in het kinderobesitasteam. De kinderarts onderzoekt uw kind en bepaalt of er lichamelijke oorzaken en gevolgen zijn voor het overgewicht. Soms is het nodig dat er bloedonderzoek wordt gedaan. De kinderarts legt op een begrijpelijke manier uit wat de risico´s zijn van overgewicht. In het eerste consult wordt de mogelijkheid tot deelname aan het KOT met u en uw kind besproken.

Diëtiste en kinderpsycholoog

De diëtiste en de psycholoog werken nauw samen. De diëtist geeft uitleg over een gezond eetpatroon, passend bij de leeftijd van uw kind. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan een daling van de Body Mass Index (BMI).

Naast de gezondheidsrisico’s van overgewicht kan uw kind ook psychologische gevolgen van overgewicht ervaren. De psycholoog onderzoekt dit en brengt deze psychologische belasting in kaart. Daarnaast bespreekt zij met u hoe de gegeven adviezen binnen uw gezin passen. Ook kijkt ze of er in de thuissituatie belemmeringen zijn die ervoor zorgen dat de adviezen niet opgevolgd kunnen worden. Allebei de ouders moeten toestemming geven voor een consult bij de psycholoog.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut bepaalt de basisconditie van uw kind. Eerst wordt gekeken hoe de balans is, of er goed bewogen kan worden of dat daar beperkingen in zijn. Als het nodig is wordt eerst de motoriek verbeterd. Daarna volgt een doorverwijzing naar een sportclub. Iedere regio in Zeeuws-Vlaanderen heeft een specifiek en gespecialiseerd bewegingsaanbod. Zo zijn er overal dichtbij huis mogelijkheden die passen bij uw kind met zijn/haar specifieke mogelijkheden of beperkingen.

Werkwijze KOT

De aanpak van het KOT is gericht op het hele gezin. Deze werkwijze is volgens de methode van Mil die ‘Verder kijken dan de kilo’s’ heet. Niet alleen het kind met overgewicht maar alle gezinsleden worden betrokken in de behandeling van het KOT. Samen met het kinderobesitasteam wordt gekeken wat uw kind nodig heeft om op een gezond gewicht te komen. Het doel is om ervoor te zorgen dat uw kind gezonder leeft en weer lekker in zijn vel komt te zitten. Afvallen is niet altijd prioriteit. Er wordt naar gestreefd het gewicht te stabiliseren zodat als uw kind groeit de Body Mass Index (BMI) daalt.

Duur van het traject

Ieder traject duurt minimaal 9-12 maanden, afhankelijk van de groei van uw kind. Als er een gezondere BMI wordt bereikt, blijft uw kind nog een jaar onder controle bij de kinderarts om ervoor te zorgen dat uw hele gezin blijft werken aan een gezonde levensstijl.

Preventief programma

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijke stichting die subsidie ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met gemeenten, landelijke partners en professionals in het hele land werken zij aan een samenleving en een omgeving waarin de gezonde keuze de normaalste zaak van de wereld is. Ook hierin gaat het niet alleen om het kind zelf maar om de omgeving van het kind: thuis(situatie), school, bewegen en media. Want een gezonde jeugd begint bij de omgeving van het kind.

De gemeente Sluis is zo’n JOGG-gemeente. JOGG-teams zorgen voor meer draagvlak in de lokale politiek en zoeken naar samenwerkingen om te zorgen voor gezonde initiatieven op scholen, in sportverenigingen en in de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan schoolfruit, gezonde snacks in sportkantines, sportbuurtcoaches en drinkwaterpunten op centrale plaatsen in de gemeente.

Contact

Bent u ongerust over het gewicht van uw kind? Maak dan een afspraak met uw huisarts of bespreek uw vragen met de jeugdarts van de GGD. Zij kunnen u doorverwijzen naar de kinderarts voor deelname aan het KOT.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.