De kinderlongverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige voor kinderen met astma of benauwdheidklachten en hun ouders. De klachten die bij astma of benauwdheid kunnen optreden, kunnen grote invloed hebben op het dagelijks leven van een kind en zijn of haar omgeving. Deze folder geeft u informatie over wat de kinderlongverpleegkundige voor u en uw kind kan betekenen en de wijze waarop u met haar in contact kunt komen.

Astma en benauwdheidklachten

Kinderen met astma of benauwdheidklachten hebben vaak een verhoogde prikkelbaarheid of gevoeligheid van de luchtwegen. Door deze prikkeling kan een kind last hebben van:

 • een hoorbare ademhaling (piepen, zagen, brommen)
 • hoesten
 • kortademigheid of benauwdheid.

Bij jonge kinderen kunnen deze klachten voortdurend aanwezig zijn. Bij oudere kinderen (vanaf 6 jaar) komen deze klachten meer periodiek voor. Vaak krijgen kinderen met deze klachten inhalatiemedicijnen voorgeschreven door de (kinder)arts.

De kinderlongverpleegkundige

Wanneer uw kind astma of benauwdheidklachten heeft, zult u in het dagelijks leven soms tegen vragen, problemen of probleempjes aanlopen. Voorbeelden zijn de volgende vragen van ouders:

 • Hoe gebruik ik de inhalatiemedicijnen op de juiste manier?
 • Hoe moet ik het apparaatje voor de medicijnen schoonmaken?
 • Hoe kan ik zien wanneer de inhalator leeg is ?
 • Hoe gaat het als ik op vakantie wil?
 • Mijn kind gebruikt de medicijnen altijd precies op tijd, maar nu heeft hij toch steeds meer klachten?
 • Is de inhalator die mijn kind een paar jaar geleden kreeg nog wel geschikt voor mijn kind?
 • Mijn kind heeft een allergie. Moet ik nu wat in huis veranderen?
 • Mijn kind heeft erg veel klachten als hij naar school gaat. Volgens mij wordt er op school niet goed schoongemaakt.
 • Soms slaapt mijn kind slecht en kan dan op school niet goed opletten.
 • Mijn kind heeft een feestje op de kinderboerderij, maar hij is allergisch voor dieren. Hoe moet dat nu?
 • Mijn kind heeft een elektrische vernevelaar. We willen in de vakantie gaan kamperen. Is daar een oplossing voor?

Bieden van informatie, begeleiding en steun

Naast de informatie die u krijgt van de kinderarts kan de kinderlongverpleegkundige u helpen bij het leren herkennen van de klachten en het omgaan met astma of benauwdheidklachten in het dagelijks leven. Samen met u en uw kind zoekt ze naar oplossingen voor problemen of vragen waar u tegenaan loopt (zoals bijvoorbeeld voorgaande vragen).

Een afspraak maken of een vraag stellen

Wanneer u vragen heeft over het omgaan met astma of benauwdheidklachten bij uw kind kunt u een afspraak maken voor het spreekuur van de kinderlongverpleegkundige. Als uw kind onder behandeling is bij de kinderarts is er geen verwijzing voor het spreekuur van de kinderlongverpleegkundige nodig. Ook wanneer u graag heeft dat er een huisbezoek of een schoolbezoek plaatsvindt kunt u dat vragen via de poli-assistente van de kinderartsen.

Spreekuur

Dit spreekuur vindt bijna iedere donderdag plaats van 13.00 tot 16.30 uur op de polikliniek van de kinderartsen in Terneuzen route 27. U kunt hiervoor een afspraak maken via de poli-assistente van de kinderartsen. Voor het spreekuur moet u zich melden bij de assistente. Veel vragen hebben te maken met de medicatie die uw kind gebruikt. Het is dan ook prettig dat u deze met de bijbehorende inhalator meeneemt naar het spreekuur.

Contactgegevens

Maken van afspraken: 0115-688493 (dagelijks tussen 8.30 en 12.00 uur).

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.