Bij dit radiografisch onderzoek worden röntgenfoto’s gemaakt van de nieren, de urineleiders (ureters) en de blaas, nadat een contrastmiddel in een ader is gespoten. Dit om eventuele afwijkingen in beeld te brengen. U kunt hierbij denken aan nierstenen of aan een vernauwing van de urineleider.

Voorbereiding

Eten en drinken

U moet vanaf 4 uur voor het onderzoek nuchter blijven (niet roken, niet eten, niet drinken).

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan. Wij adviseren de dag van het onderzoek geen sieraden te dragen.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn?

Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bespreek dan met uw behandelende arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborante, voorafgaand aan het onderzoek.

Gebruikt u medicijnen?

U kunt deze, zoals gewoonlijk, innemen met een klein beetje water.

Dag van het onderzoek

Melden

De Röntgenafdeling in Terneuzen vindt u als u route 65 volgt, in Oostburg volgt u route 75.
We verzoeken u 10 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn met de papieren die u (eventueel) voor het onderzoek heeft gekregen.
Als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt, moet u zich inschrijven aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.

Toestel

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het doorlichttoestel.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar de kleedruimte. De laborant zal uw gegevens controleren en een screeningslijst met u doornemen. Vervolgens geeft hij/zij u uitleg over het onderzoek en vraagt u om uw bovenkleding en eventuele sieraden uit te doen. In de onderzoeksruimte ligt u op de rug op de onderzoekstafel. U krijgt van de laborant een infuus in de arm. Hierdoor wordt contrastvloeistof ingespoten. Op vaste tijdstippen na deze injectie wordt dan een opname van de nieren en/of de blaas gemaakt. Wanneer alle opnamen gemaakt zijn, worden ze bekeken door de radioloog. Soms worden er nog aanvullende opnamen gemaakt vanuit bijvoorbeeld een andere positie. Soms wordt aan u gevraagd om te plassen; vervolgens wordt er dan een opname gemaakt van de lege blaas.

Zijn er bijwerkingen of risico’s?

Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken, die in ons ziekenhuis worden toegepast, is het risico van de röntgenstraling minimaal. De ingespoten contrastvloeistof kan een warm gevoel in hoofd, keel en onderbuik veroorzaken. Dit trekt na enkele minuten weer weg.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 45-60 minuten.

Na het onderzoek?

Van wie krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u bij de eerstvolgende afspraak.

Juni 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.