In deze folder vindt u algemene informatie over geneesmiddeltoediening door middel van iontoforese. Iontoforese wil zeggen dat er medicijnen toegediend worden via de huid door middel van zwakstroom. Iontoforese wordt bij veel soorten pijnklachten toegepast. Het wordt vooral toegepast bij zenuwpijnen, complex regionaal pijnsyndroom (ook wel bekend als post-traumatische dystrofie), pijn in spieren en gewrichten en littekenpijn. We passen de behandeling eerst 3 – 5 keer toe alvorens we iets over het effect kunnen zeggen. Is er geen effect dan passen we de medicatie aan of we stoppen de iontoforese. Is er wel effect dan behandelen we in totaal 6 tot maximaal 10 keer. De behandeling vindt bij voorkeur 1 x per week plaats.

Behandeling

De behandeling vindt poliklinisch plaats en wordt uitgevoerd door de pijnconsulent. U dient zich te melden bij receptie op route 84 op de pijnpoli. Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, roepen we u naar binnen.

De pijnconsulent plakt een pleister waar een medicijn in zit op de pijnlijke plaats. In de buurt daarvan plakt zij een andere pleister waar geen medicijn in zit. Op beide pleisters zit een metalen pennetje waar elektroden, 1 positieve (rode) en 1 negatieve (zwarte), aan bevestigd kunnen worden. De elektroden worden verbonden aan een apparaat waar de snelheid van toedienen ingesteld kan worden. De behandeling duurt tussen de 10 en de 40 minuten. Dit is afhankelijk van het toe te dienen medicijn en welke toedieningssnelheid voor u geschikt is.

Tijdens het toedienen kunt u op de plek waar de pleisters geplakt zijn een prikkend en/of licht brandend gevoel hebben.

Bijwerkingen en complicaties

Bij behandeling in het gezicht kan het zijn dat u tijdens de toediening een metaalsmaak proeft. Na de behandeling kunnen bijwerkingen optreden. Meestal zijn deze mild en van tijdelijke aard.

 • Vermoeidheid.
 • Duizeligheid.
 • Droog mond/neusslijmvlies.
 • Gebrek aan eetlust.
 • Wazig zien (visusstoornissen).
 • Een onbehaaglijk gevoel rond de maagstreek/een misselijk gevoel.
 • Roodheid van de huid op de plaats waar de pleisters hebben gezeten.
 • Een brandwondje van de huid op de plaats waar de pleister zonder medicijn heeft gezeten.

Let op!

Als een van de onderstaande opmerkingen voor u van toepassing is, moet u dit voorafgaand aan de behandeling melden.

 • Een (mogelijke) zwangerschap.
 • Overgevoeligheid voor verdovingsmiddelen (ketanest, chirocaïne) of  hormoonpreparaten (dexamethason).
 • Een pacemaker.
 • Een neurostimulator (blaasstimulator, ruggenmergstimulator).

Naar huis

Wij adviseren u om de eerste keer na de behandeling niet zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. U dient zelf voor vervoer te zorgen.

Afspraak maken of vragen

Voor het maken van een afspraak of bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de pijnpoli, telefoonnummer 0115 – 688484 of email: pijnpoli@zzv.nl

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.