Uveïtis is een ontsteking van het vaatvlies in het oog. Uveïtis patiënten klagen vaak over een vermindering van het gezichtsvermogen van één of beide ogen. Ze zien wazig, hebben last van zwarte vlekjes of slierten in het beeld. Een aantal patiënten kan het licht niet goed verdragen. Soms is het oog pijnlijk en rood. Uveïtis kan heel plotseling beginnen met een pijnlijk, rood oog of met zeer geleidelijk waziger zien. Het kan in één oog voorkomen of afwisselend in één van beide ogen of in beide ogen tegelijkertijd

Verschillende vormen

Uveïtis wordt ingedeeld in drie vormen, afhankelijk van de plaats in het oog waar de ontsteking het hevigst is. Deze vormen zijn:

  • Uveitis anterior: aan de voorkant.
  • Uveïtis intermedia: middenin.
  • Uveitis posterior: aan de achterkant.

Soms is het onderscheid niet goed te maken. Er kan ook sprake zijn van een ontsteking in het hele oog (panuveïtis). Deze indeling is van belang, omdat de verschillende vormen van uveïtis een verschillend verloop hebben. Het verloop bepaalt onder andere de keuze van de behandeling. Bij een uveïtis zijn de aangrenzende lagen, zoals netvlies en harde oogrok, meestal ook betrokken bij de ontsteking.

Oorzaak

Uveïtis is in veel gevallen een onderdeel van een algemeen ziekteproces. De oogontsteking is dan een onderdeel van de ontsteking. Om deze reden kan de oogarts u verwijzen naar een andere specialist voor verder onderzoek bijvoorbeeld een internist of reumatoloog. Tegenwoordig is het steeds vaker mogelijk om een oorzaak of een mogelijk verband op te sporen.

Verloop

Alle vormen van uveïtis kunnen leiden tot een tijdelijke of blijvende vermindering van het gezichtsvermogen. Uveïtis kan zeer wisselend verlopen. Het kan eenmalig optreden, maar ook langdurig aanwezig zijn met afwisselend rustige perioden en perioden waarin het ontstekingsproces toeneemt. De ontsteking kan verschillende delen van het oog beschadigen. Bekende problemen zijn: hoornvliesafwijkingen, staar (cataract), verhoogde oogboldruk (glaucoom) en netvliesschade.

Diagnose

Met een oogheelkundig onderzoek, waarbij de pupillen met oogdruppels worden verwijd, kan de oogarts vaststellen of er sprake is van uveïtis. Het is vaak niet mogelijk om bij het eerste onderzoek vast te stellen wat de oorzaak is. Verder onderzoek is dan nodig.

Verder onderzoek

Dit onderzoek kan bestaan uit bloedonderzoek en röntgenfoto’s. Soms wordt ook oogvocht, onder plaatselijke verdoving, onderzocht. Het oogvocht wordt met een kleine naald uit het oog gehaald. Na de ingreep krijgt u tijdelijk een oogverband.

Behandeling

De behandeling is vooral gericht op het voorkomen van schade aan het kwetsbare netvlies. Deze schade is vaak onherstelbaar. We behandelen uveïtis in het algemeen met ontstekingsremmende middelen. Bij een bekende oorzaak kan een doelgerichte therapie worden voorgeschreven. Corticosteroïden zijn effectieve ontstekingsremmende medicijnen die bij uveïtis patiënten in verschillende sterktes en verschillende vormen worden toegepast (oogdruppels, tabletten of injecties). Waarschuwing: het is niet raadzaam deze geneesmiddelen plotseling te stoppen omdat de ontsteking hierdoor kan toenemen. Overleg in geval van bijwerkingen altijd eerst met uw oogarts.

Bijwerkingen corticosteroïden

In de druppelvorm, zoals meestal toegepast in de oogheelkunde, zijn de meest voorkomende bijwerkingen:

  • Verhoging van de oogboldruk. De verhoging van de oogboldruk is meestal van tijdelijke aard en met medicijnen te verlagen.
  • Staar (bij langdurig gebruik). Mocht staar onverhoopt ontstaan, dan is deze tegenwoordig goed te behandelen.

De voordelen van het gebruik van corticosteroïden wegen op tegen de nadelen, omdat anders het gezichtsvermogen sterk kan worden aangetast. Andere medicijnen die worden voorgeschreven zijn pupil verwijdende oogdruppels. Deze voorkomen verkleving van de pupil met de lens en verlichten de pijn. Een hinderlijke bijwerking van pupil verwijdende druppels kan zijn dat het dichtbij zien wordt bemoeilijkt. Bij langdurig gebruik kan een goedkope (tijdelijke) leesbril een oplossing zijn. In ernstige gevallen is het soms nodig een oogoperatie te verrichten of andere medicijnen voor te schrijven.

Controle

Om bij langdurige uveïtis complicaties tijdig op te sporen en te behandelen is regelmatige controle noodzakelijk. Tijdens deze controles is overleg tussen patiënt en oogarts over de behandeling van belang.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over uw (vervolg)afspraken, diagnose of behandeling, dan kunt u contact opnemen met de oogpoli op het nummer: 0115-688488. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

 

Augustus 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.