Bij een 24-uurs bloeddrukmeting registreren we uw bloeddruk gedurende ongeveer 24 uur. Dit geeft de arts een goede indruk van uw bloeddruk bij de dagelijkse activiteiten en rustperioden.

Voorbereiding

Er is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding nodig. Wel raden wij u aan om ruim zittende bovenkleding te dragen, bijv. een wijde trui.

Het onderzoek

Bij dit onderzoek bevestigen we een klein kastje (recorder) in een tasje om uw nek en een band om uw arm. Deze twee zijn met elkaar verbonden. Dit kastje meet automatisch uw bloeddruk door regelmatig de band om uw arm op te pompen en registreert daarna alle metingen in het geheugen van de recorder. Alleen de functielaborant(e) kan na afloop van de test aflezen wat de opgeslagen metingen zijn. Het kastje is zo klein dat het gemakkelijk onder wat ruim zittende bovenkleding kan worden gedragen. U kunt gedurende deze 24 uur uw normale activiteiten aanhouden, behalve zwemmen, douchen en in bad gaan.

Tijdsduur

Het aanbrengen van het kastje duurt ongeveer 15 minuten.

Terugbrengen recorder

Afkoppelen van de recorder wordt gedaan op de met u afgesproken tijd. Na het afkoppelen werken we de gegevens van de 24-uurs bloeddrukmeting uit en brengen deze naar de specialist.

Uitslag

Uw specialist beoordeelt het onderzoek. Tevoren is met u afgesproken wanneer hij de uitslag met u bespreekt.

Instructie bloedrukmeter

De band om uw arm wordt strak opgepompt, afhankelijk van uw bloeddruk op dat moment. Hoe hoger de bloeddruk, des te strakker pompen we de band op.

Overdag wordt om de 45 minuten de bloeddruk gemeten en vanaf 22.00 uur om het anderhalf uur. Dit is in de bloeddrukmeter geprogrammeerd.

  • Als u merkt dat het kastje begint met een meting, probeer uw arm dan zo ontspannen mogelijk te houden voor een goede meting. Zet eventueel dingen neer die in uw hand heeft of stop de werkzaamheden met de arm. Als de bloeddruk niet goed gemeten kan worden zal kort hierop een nieuwe meting worden gedaan.
  • Het kastje mag niet nat worden.
  • U mag de manchet gedurende 24 uur niet afdoen. Mocht de manchet na verloop van tijd los gaan zitten, doe de klittenbandsluiting dan iets strakker. Let er hierbij op dat het manchet niet verschuift.
  • Mocht er een situatie voordoen dat u de bloeddrukmanchet toch moet verwijderen, moet u eerst de batterijen uit de recorder halen alvorens u de manchet verwijdert. We vragen u dit alleen in een noodgeval te doen om beschadiging van de apparatuur te voorkomen. Het is dan ook niet meer mogelijk om de bloeddrukmeter hierna weer aan te sluiten.

Locatie

  • Terneuzen functie onderzoek, route 53.
  • Oostburg functie onderzoek, route 36.
  • Hulst functie onderzoek, route 6.

Mocht u het idee hebben dat de bloeddrukmeter niet goed werkt, dan kunt u contact opnemen tijdens kantooruren met de afdeling Functieonderzoeken: Telefoonnummer 0115-688742 in locatie De Honte in Terneuzen.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.