Goede zorg met goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval; het komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek, de huisartsenpost of in het ziekenhuis. Als u ouder wordt of chronisch ziek bent, ziet u zelfs regelmatig meerdere zorgverleners. Om u de juiste zorg te kunnen leveren, is het belangrijk dat die zorgverleners uw actuele medische gegevens kunnen inzien. Zo krijgen zij snel een goed beeld van uw gezondheidssituatie.

Er zijn verschillende soorten patiënttoestemmingen, bijvoorbeeld toestemming voor het delen van medische gegevens met externe zorgverleners die een behandelrelatie met u hebben (bijv. de huisarts of apotheker) of een toestemming zodat ZorgSaam u mag benaderen voor tevredenheidsonderzoeken. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende soorten toestemmingen die we uitvragen via het patiëntenportaal.

Registreer uw keuze! Hoe geeft u toestemming?

ZorgSaam ziekenhuis vraagt u om toestemming. U kunt toestemming digitaal vastleggen via het patiëntenportaal (https://patient.zorgsaam.org). Uw toestemming wordt vastgelegd in uw elektronische patiëntendossier. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven via het patiëntenportaal als u voor uw kind gemachtigd bent. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven.

U kunt uw toestemming altijd weer wijzigen

U kunt uw gegeven toestemming altijd weer wijzigen. Dit doet u door op uw toestemming te klikken via het patiëntenportaal. Uw keuze wordt gelijk gewijzigd in uw elektronisch patiëntendossier.

Wat gebeurt er als u toestemming geeft?

ZorgSaam legt uw toestemming digitaal vast in uw dossier. Het is belangrijk dat u uw keuze vastlegt. Als u geen toestemming heeft gegeven voor het delen van medische informatie, kunnen andere zorgverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties.

Hoe worden mijn gegevens gedeeld?

Andere zorgverleners kunnen uw medische gegevens niet zomaar opvragen, hiervoor zijn strikte regels opgesteld. ZorgSaam maakt gebruik van meerdere goed beveiligde uitwisselingssystemen. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgverleners die aan strenge aansluiteisen voldoen. Zorgverleners mogen alleen met uw toestemming gegevens beschikbaar stellen via deze systemen. Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen deze gegevens inzien. En zij mogen dat alleen doen als het nodig is voor uw behandeling.

Zorgverlenersportaal en Zorgplatform

Voor het uitwisselen van medische informatie, uitslagen van onderzoeken, beelden en overdrachtsgegevens maakt ZorgSaam gebruik van een regionaal uitwisselingssysteem voor zorginstellingen. Voor huisartsen en/of apothekers is dit het zorgverlenersportaal en voor het delen van medische gegevens met andere ziekenhuizen wordt het Zorgplatform gebruikt. ZorgSaam ziekenhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van uw medische gegevens via het elektronische uitwisselingssysteem. ZorgSaam is bereikbaar via de afdeling Patiëntenservice via telefoonnummer 0115 – 67 7474.

Allergie en Medicatie

ZorgSaam gebruikt voor het delen van gegevens over allergieën, medicijngebruik of laboratoriumuitslagen het Landelijk Schakelpunt (LSP). De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor het uitwisselen van deze gegevens via het LSP. VZVZ gebruikt daarvoor uw Burgerservicenummer (BSN). Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, ze blijven staan in de dossiers van uw zorgverleners.

Hoe weet ik wie mijn medische gegevens heeft ingezien via het LSP?

U kunt via het LSP een overzicht krijgen van zorgverleners die uw medische gegevens hebben ingezien. In dit overzicht staat ook wanneer een zorglener uw gegevens heeft bekeken. U kunt het overzicht opvragen via www.volgjezorg.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het delen van uw medische gegevens via het LSP. Wilt u contact opnemen met Volgjezorg? Bel dan met 070 – 317 34 56 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur) of stuur een e-mail naar info@volgjezorg.nl.

Tevredenheidsonderzoeken

Voor de deelname aan (patiënt)tevredenheidsonderzoeken wordt gebruik gemaakt van het e-mailadres. Door toestemming te geven voor (patiënt)tevredenheidsonderzoeken kunt u benaderd worden voor tevredenheidsonderzoeken door één van onze ziekenhuismedewerkers met de vraag om deel te nemen.

Vragen?

Bij overige vragen rondom de verwerking van medische gegevens kunt u ZorgSaam Ziekenhuis benaderen via de Functionaris Gegevensbescherming, via e-mailadres: fg@zzv.nl

 

Maart 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.