Een infiltratie van het gewricht wilt zeggen dat er ontstekingsremmende vloeistof wordt ingespoten in het gewricht. De naald wordt onder behulp van röntgendoorlichting of echogeleiding op de juiste plek gebracht.

Voorbereiding

Voor een infiltratie is geen voorbereiding nodig.

LET OP!        

  • Kleding: Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan. Wij adviseren de dag van het onderzoek geen sieraden te dragen.
  • Vervoer: Het is niet toegestaan om na het onderzoek aan het verkeer deel te nemen. Zorg er daarom voor, dat er iemand met u meekomt op de dag van het onderzoek.
  • Zijn er bijwerkingen of risico’s? Bij een infiltratie van heup, knie, enkel of voet mag men tot een uur na het onderzoek het gewricht niet belasten, omdat de mobiliteit van het gewricht tijdelijk verminderd kan zijn, neem daarom een rolstoel (deze vindt u vooraan in het ziekenhuis) mee naar onze afdeling.
  • Informatie over sommige radiologieonderzoeken voor kinderen vindt u op de website www.zeehondsam.nl
  • Als u niet op uw afspraak kunt komen, vragen wij u dit zo snel mogelijk (bij voorkeur minimaal 48 uur van tevoren) te melden bij de afdeling Radiologie, telefoonnummer: 0115- 688433. De medewerker maakt dan een nieuwe afspraak voor u. Als u op tijd afbelt, kan een andere patiënt in uw plaats worden geholpen. Op deze manier houden we de wachttijden zo kort mogelijk.

Melden

De Röntgenafdeling in Terneuzen vindt u als u route 65 volgt, in Oostburg volgt u route 75.

We verzoeken u 10 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn met de papieren die u (eventueel) voor het onderzoek heeft gekregen.

Indien u voor de eerste keer komt, moet u zich inschrijven aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Wij vragen u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee te brengen.

Toestel

Bij dit onderzoek maken we gebruik van het doorlicht- of echo toestel. Meer informatie over het toestel vindt u elders op deze website.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar de kleedruimte. De laborant zal uw gegevens controleren. Vervolgens geeft hij/zij u uitleg over het onderzoek en vraagt u om het desbetreffende lichaamsdeel te ontbloten. In de onderzoekskamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. De radioloog bepaalt de punctie plaats met behulp van echo of röntgen doorlichting. Vervolgens zal de laborant deze plaats desinfecteren. De radioloog prikt met een naald de gewrichtsruimte aan en spuit een tijdelijke pijnstilling in, eventueel in combinatie met ontstekingsremmers. Met het echotoestel of doorlicht toestel worden opnames gemaakt van het gewricht om te kijken of de naald op de juiste positie zit.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

De laborant plakt een pleister op de punctieplaats en begeleidt u naar de kleedruimte, waar u zich kunt aankleden.

Van wie krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist. Deze bespreekt het resultaat met u bij de eerstvolgende afspraak.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie of met uw behandelende arts.

De laborant en de radioloog vertellen u tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt dan ook vragen stellen.

De afdeling Radiologie van de locaties Terneuzen, Oostburg en Hulst is bereikbaar op het telefoonnummer (0115)-688433, op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.

Voor meer informatie over de afdeling Radiologie en radiodiagnostische onderzoeken kunt u kijken op onze website: www.zorgsaam.org

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.