Bij een infiltratie van het gewricht/pijnlijke gebied wordt er ontstekingsremmende vloeistof ingespoten. De naald wordt onder behulp van echo op de juiste plek gebracht. Echografie is een onderzoekstechniek die gebruik maakt van ultrasone (niet-hoorbare) geluidsgolven om onderliggende structuren in beeld te brengen.

Lees onderstaande richtlijnen goed door

Deze richtlijnen zijn van belang voor een optimaal onderzoek en zijn ook beslissend voor het al dan niet doorgaan van het onderzoek.

Vervoer

Het is niet toegestaan om na het onderzoek aan het verkeer deel te nemen. Zorg er daarom voor, dat er iemand met u meekomt op de dag van het onderzoek.

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan, die u zelf uit kan doen. Wij adviseren de dag van het onderzoek geen sieraden te dragen.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn?

Bespreek dan met uw behandelend arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborant, voorafgaand aan het onderzoek.

Dag van het onderzoek

Melden

De Röntgenafdeling in Terneuzen vindt u als u route 65 volgt, in Oostburg volgt u route 75. We verzoeken u 10 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn met de papieren die u (eventueel) voor het onderzoek heeft gekregen.
Indien u voor de eerste keer komt, moet u zich inschrijven aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Wij vragen u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee te brengen.

Toestel

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een echotoestel.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar de kleedruimte. De laborant zal uw gegevens controleren. Vervolgens geeft hij/zij u uitleg over het onderzoek en vraagt u om het desbetreffende lichaamsdeel te ontbloten. In de onderzoekskamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. De radioloog bepaalt de punctieplaats onder echogeleiding.
Vervolgens zal de laborant deze plaats desinfecteren. De radioloog prikt met een naald de gewrichtsruimte aan en spuit een tijdelijke pijnstilling in, eventueel in combinatie met ontstekingsremmers.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek?

De laborant plakt een pleister op de punctieplaats en begeleidt u naar de kleedruimte, waar u zich kunt aankleden.

Zijn er bijwerkingen of risico’s?

Bij een infiltratie van heup, knie, enkel of voet mag men tot een uur na het onderzoek het gewricht niet belasten, omdat de mobiliteit van het gewricht tijdelijk verminderd kan zijn.
Wanneer u komt voor een onderzoek van het SI-gewricht (de sacro-iliacaalgewrichten vormen de verbinding tussen het heiligbeen en het bekken en daarmee tussen de rug en de benen), neem daarom een rolstoel (deze vindt u vooraan in het ziekenhuis) mee naar onze afdeling. Het onderzochte gewricht moet de eerste dag worden ontzien.

Van wie krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist. Deze bespreekt het resultaat met u bij de eerstvolgende afspraak.

Juni 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.