Welke functie heeft de neus?

De neus is er zeker niet alleen voor de reuk, al is dit natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van de functie. De neus is vooral een deel van de ademhalingsorganen. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. Zo wordt meer dan 95% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen door de neus weg gefilterd en onschadelijk gemaakt. De neus zorgt dus voor een zo goed mogelijke ademhaling. Daarnaast heeft de neus een belangrijke functie bij de stemvorming en ook de afvloed van het traanvocht verloopt via de neus. Ten slotte is de uitwendige vorm van de neus ook een belangrijk aspect; hierdoor wordt het uiterlijk van iemand in grote mate bepaald.

Storingen in de functie van de neus

De neusfunctie kan op veel manieren worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door een verkoudheid zoals die bij iedereen wel eens voorkomt of door een allergie (overgevoeligheid). Stoornissen in de functie van de neus kunnen vaak verergerd worden door een afwijkende vorm van meestal het inwendige van de neus, maar soms ook het uitwendige van de neus. Het meest voorkomend is een scheefstand van het neustussenschot (het septum), dat de neushelften van elkaar scheidt. Deze afwijkende vorm van het neustussenschot komt zeer vaak voor en kan aanleiding geven tot een grote reeks klachten, zoals een gevoel van verstopping, een gestoorde ademhaling of hoofdpijn. Ook kan het uitwendige van de neus afwijkend van vorm zijn, bijvoorbeeld na een verkeerd geheelde neusbreuk. Er kan ook sprake zijn van ongunstige verhoudingen van de neus ten opzichte van de rest van het gelaat, waarbij een wens ontstaat tot uiterlijke verbetering van de neus.

Voor de operatie

Tijdens het poliklinisch bezoek onderzoekt de KNO-arts het uitwendige en inwendige van de neus. Dit gebeurt met een neusspeculum (spreidertje) en of een nasendoscoop (kijkertje). Aanvullend kan gekeken worden naar de aanwezigheid van allergie en eventuele bijholtenproblemen. Soms is de neusfunctie niet alleen gestoord door een afwijkend tussenschot, maar ook door een abnormale vorm van de buitenkant van de neus. Dit laatste heeft dan ook invloed op het uiterlijk. Vaak is het in zo’n geval mogelijk om in één operatie niet alleen de functie te herstellen, maar ook het uiterlijk te verbeteren. Vanwege het esthetische aspect moet voor zo’n neusoperatie dan ook eerst toestemming gevraagd worden van de verzekering. Dit gebeurt over het algemeen schriftelijk. Bij toestemming van de verzekering wordt u op de opnamelijst geplaatst. Tijdens het poliklinisch bezoek worden portretfoto’s van u gemaakt. Met de foto’s bespreekt de KNO-arts dan met u wat uw wensen zijn en wat haalbaar is.

Geef tijdig aan uw arts door of u bloedverdunnende tabletten gebruikt. Uw arts geeft aan of u deze voorafgaand aan de operatie tijdelijk moet stoppen.

Tijdens de operatie

U wordt in algehele narcose geopereerd. Bij algehele narcose brengt de anesthesioloog u in slaap en wordt u pas wakker wanneer de operatie achter de rug is. Zo’n in- en uitwendige neuscorrectie kan op twee manieren plaatsvinden. Via de inwendige manier, waarbij geen littekens aan de buitenkant zichtbaar zijn. Of via een zogenaamde uitwendige toegang, waarbij een klein v-vormig litteken gemaakt wordt aan de onderkant van de neus. Een reden om voor de zogenaamde uitwendige toegang te kiezen kan een afwijkende neuspunt zijn of een ernstige asymmetrie. Net als bij een neustussenschotoperatie worden tampons in de neus aangebracht aan het einde van de operatie. Wanneer aan het bot van het uitwendige van de neus is geopereerd, dan wordt de neus aan de buitenzijde vastgezet met pleisters met daaroverheen een kapje van gips, kunststof of metaal.

Na de operatie

U mag de eerste week na de operatie de neus niet snuiten. Beter is het om de neus schoon te spoelen met een keukenzoutoplossing. Dit kunt u zelf maken door een afgestreken theelepeltje keukenzout op te lossen in een liter lauwwarm water. Vaak krijgt u ook na de operatie een recept voor xylomethazoline neusspray mee om de neusdoorgankelijkheid zoveel mogelijk te garanderen. U moet erop rekenen dat u gedurende een week tot tien dagen niet goed in staat bent om te werken. Vooral wanneer ook het uitwendige van de neus geopereerd is, mag er gedurende enige weken geen druk of trek op de neus uitgeoefend worden; dus oppassen bij sport en balspelen! Na de operatie kan een forse zwelling en een blauwe verkleuring van de gezichtshuid en de oogleden optreden als er aan het uitwendige van de neus is geopereerd. Dit is het gevolg van kleine onderhuidse bloeduitstortingen en gewoonlijk verdwijnt dat binnen een dag of tien. De pijn na de operatie is meestal gering en altijd goed met pijnstillers te bestrijden. In de neus en omgeving kan een dof gevoel optreden, omdat kleine zenuwen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dit verdwijnt vanzelf, het normale gevoel komt terug binnen enkele weken tot maanden. De neustampons worden na één of drie dagen weer verwijderd. Het kapje moet ten minste een week op zijn plaats blijven om te zorgen dat de weefsels en de botstukken weer in de goede positie aan elkaar groeien

Is er een kans op complicaties?

Bij iedere operatie, ook een neusoperatie, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Zulke complicaties zijn goed behandelbaar als op tijd gereageerd wordt. Op moment dat er een bloeding of infectie optreedt, wordt het kraakbeen van de neus van zijn bloedvoorziening ontdaan waardoor er een gaatje in het neustussenschot of een boksersneus kan ontstaan. Bij hoge koorts en heftige pijn na de operatie, moet u contact opnemen met de polikliniek KNO. Ook als de neus toenemend verstopt raakt door zwelling van het neustussenschot moet u contact opnemen met de arts. Tijdens de operatie wordt het bot vaak opnieuw gebroken. Het kan zijn dat ondanks zorgvuldig werken van uw KNO-arts nadien kleine onregelmatigheden zichtbaar/voelbaar zijn, met name als de huid zeer dun is. Ook wordt tijdens de operatie een inschatting gemaakt van wat er moet gebeuren om een bepaalde vorm te verkrijgen. Toch zal de vorm altijd ondergeschikt blijven aan de functie van de neus. Het eindresultaat is pas na een jaar definitief. Meestal is na zes weken het resultaat van de operatie al goed te beoordelen. Soms is het nodig om in een tweede operatie nog kleine accenten te verbeteren.

Bent u verhinderd?

Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan contact op met de poli van de KNO-artsen, tel. 0115-688518. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Tot  slot

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. U vindt ook informatie op www.kno.nl. Aan het begin van het onderzoek vertelt de behandelend arts of de verpleegkundige u wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen hebt, kunt u die ook aan hem of haar stellen. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 en tussen 13:00 en 16:00 uur contact opnemen met de poli KNO, 0115-688518.

Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling moet plaatsvinden, verpleegafdeling B1, telefoon 0115-688581. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, gerelateerd aan de behandeling, neem dan contact op met het ziekenhuis:

  • Op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 en tussen 13:00 en 16:00 uur de polikliniek KNO, tel. 0115-688518.
  • In dringende gevallen kunt u buiten deze tijden bellen met de huisartsenpost (HAP).

 

 

Januari 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.