Binnenkort wordt u in het ZorgSaam Ziekenhuis verwacht voor een implanteerbare loop recorder (ILR) implantatie. Voor dit onderzoek wordt u kortdurend opgenomen via de lounge op het Cardiologisch Interventie Centrum. Op deze pagina vindt u algemene informatie over uw opname, de behandeling en richtlijnen voor thuis.

Wat is een ILR?

Een implanteerbare loop recorder (ILR) of een Reveal is een staafvormig apparaatje dat onder de huid ter hoogte van uw hart geïnjecteerd wordt. Het registreert uw hartritme en slaat dit automatisch op als dit afwijkend is.

Waarom wordt een ILR geïmplanteerd?

U heeft de afgelopen tijd soms klachten gehad, zoals duizeligheid of een wegraking, die mogelijk samenhangen met verstoringen van het hartritme. Het is bij u lastig om een dergelijke verstoring vast te leggen. Met een loop recorder wordt het hartritme over een langere termijn in de gaten te gehouden. Zo hebben we de mogelijkheid om het hartritme te registreren tijdens klachten.

Hoe werkt een ILR?

De loop recorder wordt zo geprogrammeerd dat uw hartritmestoornis automatisch wordt geregistreerd, ook al merkt u dit zelf niet. De recorder staat in een stand-by stand en schakelt zichzelf in wanneer er hartritmestoornissen zijn. Daarnaast kunt u bij klachten zelf zorgen dat uw hartritme wordt opgeslagen Hiervoor krijgt u een apparaatje mee, een activator genoemd. Met behulp van de activator kunt u een episode vastleggen en deze wordt verzonden door de homemonitor. De batterij van het apparaatje gaat ruim drie jaar mee.

Informatie vooraf

Afspraak

U krijgt schriftelijk of telefonisch de datum en het tijdstip waarop u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Medicatie

U mag uw medicatie thuis innemen. Het is mogelijk dat de cardioloog uw medicatie aanpast in verband met het onderzoek.

In enkele gevallen moet u een aantal dagen voor het onderzoek stoppen met bepaalde medicatie. Als dit het geval is, dan staat dit in de uitnodigingsbrief die u van ons ontvangt / heeft ontvangen.

Indien u vragen heeft over het doorgaan of stoppen van medicatie, kunt u contact opnemen met de planning van het Cardiologisch Interventie Centrum.

Eten en drinken

Op de dag van opname mag u eten en drinken. U hoeft niet nuchter te zijn.

Wachttijden

Op het cardiologisch interventie centrum zijn meerdere behandelkamers, waar verschillende procedures worden uitgevoerd. Het kan voorkomen dat iemand die later binnenkomt, eerder dan u geholpen wordt. Helaas kunnen we niet precies aangeven op welk tijdstip de implantatie zal plaatsvinden. Dit is afhankelijk van voorafgaande procedures en/of spoedgevallen.

Meenemen naar het ziekenhuis

 • Identiteitsbewijs en afsprakenkaart;
 • Uw medicatie voor de komende 24 uur, samen met een medicatieoverzicht/paspoort. U kunt een overzicht/paspoort aanvragen bij uw apotheek;
 • Gebruikt u insuline, neem dan uw insulinepen en bloedsuikermeter mee;
 • Gemakkelijk zittende kleding en schoeisel wordt aangeraden;

Goed om te weten

Omdat de implantatie onder steriele omstandigheden plaatsvindt willen wij u vragen deze dag geen sieraden, nagellak, kunstnagels of make-up te dragen. Gebruik ook geen bodylotion. Tijdens de implantatie mag u uw hoortoestel, bril of gebitprothese blijven dragen. We adviseren waardevolle spullen thuis te laten.

Bezoek

De implantatie vindt plaats in een kortdurende opname. Het is helaas niet mogelijk om bezoek te ontvangen.

Zwangerschap

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Geef dit door aan uw behandelend cardioloog.

Complicaties

Het aantal complicaties / risico’s bij een ILR implantatie is bijzonder laag, de meest voorkomende zijn hieronder gemeld

 • Bloeding. Hierdoor kan een bloeduitstorting ontstaan.
 • Infectie. Bij elke chirurgische ingreep is er kans op ontsteking of infectie. In dat geval zal de ILR verwijderd moeten worden.

Voorbereiding op de implantatie

Voor de implantatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de lounge van het Cardiologisch Interventie Centrum. U wordt ontvangen door een verpleegkundige.

De implantatie

De implantatie van een ILR duurt ongeveer 15 minuten. De ILR wordt geplaatst onder de huid, in de buurt van uw hart. De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving.

Het inbrengen van de ILR verloopt in een aantal stappen. Allereest wordt het gebied waar de ILR wordt geïnjecteerd plaatselijk verdoofd. Hierna zal de cardioloog een incisie maken van ongeveer een halve centimeter. Met een speciaal instrument wordt de ILR onder de huid geïnjecteerd. De huid wordt gesloten door middel van huidlijm, een hechting en/of een kleine pleister.

Na de ILR implantatie

Wanneer de implantatie heeft plaatsgevonden, krijgt u aansluitend uitleg over de werking van de ILR en de homemonitoring door de cardiotechnicus.

Werkhervatting

Na een ILR implantatie mag u vrijwel direct uw werkzaamheden hervatten.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u bellen met de cardiotechnicus, telefoonnummer: 0115-677125 of 0115-677418

Meer informatie over ZorgSaam Ziekenhuis en de verschillende cardiologische onderzoeken en behandeling kunt u vinden op onze website: www.zorgsaam.org/cardiologie

Contactgegevens

 • ZorgSaam Ziekenhuis
 • Cardiotechnicus
 • Planning Cardiologisch Interventie Centrum
 • Lounge Cardiologisch Interventie Centrum
  • Telefoonnummer: 0115-677061
 • Verpleegafdeling cardiologie (A1)
  • Telefoonnummer: 0115-688556
 • Poli cardiologie

 

Juni 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.