IBD staat voor de chronische darmontstekingen: Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Deze aandoeningen worden ook wel Inflammatory Bowel Diseases, of kortweg IBD, genoemd. Het IBD spreekuur is bedoeld voor mensen waarbij de diagnose ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa is vastgesteld.

De verpleegkundig specialist maag darm lever (MDL)

De verpleegkundig specialist MDL heeft zich gespecialiseerd op het gebied van chronische darm ontstekingen. Zij gaat zelfstandig individuele behandelrelaties aan ter bevordering van de kwaliteit van de behandeling. Dat wil zeggen dat ze zelfstandig patiënten ziet tijdens haar eigen spreekuren. Ze biedt hierbij ondersteuning en begeleiding aan mensen met IBD. Zij werkt nauw samen met de medische specialisten (de maag darm leverarts en de internisten). Hierdoor is het mogelijk dat u voor een vervolgconsult door de verpleegkundig specialist wordt gezien.

Vervolgconsult

De vervolgconsulten worden afwisselend tussen de verpleegkundig specialist en uw medisch specialist ingepland. Als de verpleegkundig specialist dit nodig acht en/of als de patiënt hier behoefte aan heeft kan zij uw medisch specialist raadplegen of  in consult roepen. De verpleegkundig specialist MDL begeleid de patiënt en/of partner en familie in het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen hiervan. Dit doet zij door het geven van advies, instructie en voorlichting. Zij kan vragen beantwoorden en de patiënt helpen bij problemen die hij/zij ten gevolge van de ziekte ondervindt.

Onderwerpen die o.a. besproken kunnen worden zijn:

  • De diagnose, symptomen en behandeling;
  • Onderzoeken;
  • Complicaties;
  • Medicatie en therapietrouw;
  • De rol van voeding;
  • Seksualiteit, kinderwens, zwangerschap en borstvoeding;
  • Werk;
  • Vakantie, ontspanning;
  • Patiëntenvereniging.

Tijdens de vervolgconsulten bespreekt de verpleegkundig specialist ook uitslagen van bloed- en andere onderzoeken met u.

De verpleegkundig specialist MDL vervult een coördinerende rol tussen u en de medisch specialist en /of andere zorgverleners. Ze is er verantwoordelijk voor dat de zorg goed op elkaar aansluit en dat het voor de patiënt duidelijk is bij wie hij/zij met vragen terecht kan.

Afspraken kunnen gemaakt worden via de poliassistentes van de medisch specialisten.

Interessante links

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.