Een opname of behandeling in een ziekenhuis betekent voor iedere patiënt een verhoogd risico op het krijgen van een infectie of het oplopen van een resistente bacterie. In het ziekenhuis proberen we dit risico zo klein mogelijk te houden. We nemen daarvoor allerlei maatregelen. Wat u zelf, als patiënt of bezoek, bij kunt dragen om dit risico te verkleinen, leest u in deze folder.

Wat is hygiëne?

Hygiëne is een verzamelnaam voor de dingen die we doen om onszelf en onze omgeving schoon te houden. Elke dag worden wij en de dingen om ons heen vuil. In dit vuil kunnen ook ziekteverwekkers zitten, zoals bacteriën en virussen. Door het vuil weg te halen, worden ook de ziekteverwekkers weggehaald.

Wat zijn ziekteverwekkers?

Met ziekteverwekkers bedoelen we alle organismen die mensen ziek maken. Voorbeelden van organismen zijn bacteriën, virussen en schimmels. Ze zijn zo klein, dat er een microscoop nodig is om ze te kunnen zien. De meeste organismen zijn onschuldig of zelfs nuttig. Sommigen kunnen ziektes of infecties veroorzaken. De meeste besmettelijke ziektes krijgen we door bacteriën en virussen. Ziekteverwekkers kunnen op allerlei plekken zitten. Bijvoorbeeld op de handen, kleding, tafels, voedsel maar vooral in “materiaal” uit het lichaam zoals speeksel, snot, ontlasting, urine en bloed.

Wat kunt u zelf doen om verspreiding van bacteriën en virussen te voorkomen?

Bent u als patiënt opgenomen in het ziekenhuis? Houdt u zich dan aan het volgende:

Handhygiëne

Handhygiëne voorkomt dat bacteriën en virussen via onze handen verder worden verspreid. Daarom passen onze zorgverleners zo vaak als nodig is, handhygiëne toe. Goede handhygiëne is ook voor u en uw bezoek belangrijk.

Was uw handen:

  • Voor het eten.
  • Na toiletbezoek.
  • Na contact met urine of stoelgang.
  • Na hoesten, niezen en neus snuiten.

Pas handhygiëne toe als u uw kamer verlaat om naar een onderzoek of behandeling te gaan. Zeep, zakdoekjes en handalcohol zijn op uw kamer aanwezig. Zijn ze op, vraag dan aan de verpleegkundige om deze aan te vullen.

Waar moet u nog meer op letten:

  • Raak wonden, katheters en verbanden niet met uw handen aan.
  • Gebruik bij niezen en hoesten een papieren zakdoek, of de binnenkant van uw elleboog en gooi de papieren zakdoek direct na gebruik weg.
  • Gebruik voor de algemene lichaamsverzorging schone toiletartikelen.

Hebben u (of uw huisgenoten) een besmettelijke ziekte, zoals verkoudheid, griep, diarree of waterpokken? Meld dit dan bij de opname aan de verpleegkundige.

Bent u op bezoek in het ziekenhuis? Houdt u zich dan aan het volgende:

  • Pas handhygiëne toe bij het binnengaan en verlaten van het ziekenhuis.
  • Heeft u een besmettelijke ziekte? Ga dan niet op bezoek of overleg eerst met een verpleegkundige van de afdeling of extra maatregelen nodig zijn.
  • Ligt de patiënt in een isolatiekamer? Doe dan wat de verpleegkundige u vertelt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundigen van de afdeling, Zij staan u graag te woord. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Infectiepreventie, tel.: 0115-68855

Juni 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.